Gerliczki András laudációja 2010. február 4-én hangzott el Nyíregyházán, a Művész Stúdióban, A Vörös Postakocsi Díjának átadásán.

08

Mester Béla 1962-ben született. Életének fontosabb helyszínei: a Zemplén, Sárospatak vidéke, Nyíregyháza, Debrecen, Budapest, Kolozsvár. Néha mi választjuk meg azokat helyeket, ahol megfordulunk, hosszabb-rövidebb időre megtelepszünk, néha a helyek választanak minket. Mester Béla Nyíregyházát – is – választotta. A Vörös Postakocsiban megjelent írásai a város képzeletbeli térképét rajzolják ki, Borbányától a tirpák tanyabokrokig. 1985-ben végzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, magyar-könyvtár szakon. 1989-ben az ELTE-n szerzett filozófia szakos diplomát. 1987-től 1995-ig tanított a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, 1996-ban filozófiatörénetből szerzett egyetemi doktori fokozatot az ELTE-n. 2003-ban a Kolozsvári Egyetemen irodalomtudományból védte meg PhD értekezését, 2005-ben Budapesten politikafilozófiából szerzett PhD fokozatot. Irodalommal kapcsolatba hozható írásait szerényen kirándulásnak tekinti, holott Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájában című munkája monografikus igénnyel ismerteti meg az olvasót korunk egyik legjelentősebb prózaírójának munkásságával. Készülő új könyve filozófiai tájékozódásának dokumentuma, a kora-újkori politikai gondolkodás vizsgálata. Legutóbbi tanulmánya A Vörös Postakocsiban: „Szent Patrick gyöngye Salamon zsírjában, a Poklos partján. Középkori és kora újkori eredetű intertextuális elemek Láng Zsolt Perényi szabadulása című regényében” A cím mindent elárul, ami egy szigorúbban szakmai méltatásban kell, hogy szerepeljen. A szaktudományos alaposságon túl a szöveget ízlelgető, néha-néha az esszé kanyargós felfedezőútjaira csábuló kutatói és olvasói kíváncsiság, olykor-olykor a tapasztalt tanáremberről tanúskodó értelmezői magatartás, a kérdezés és a válaszadás azonos fokú merészsége. Nyugodt tempójú magyarázatok és hajszálpontos megfigyelések.  Mester Béla írásai az élőbeszéd közvetlenségével, a személyes közelség hitelével kalauzolnak bennünket egy felfedezésre váró világban: saját világunkban. Díjához gratulálunk, sikeres, munkás éveket kívánva neki.