Bódi Katalin laudációja 2010. február 4-én hangzott el Nyíregyházán, a Művész Stúdióban, A Vörös Postakocsi Díjának átadásán.

dsc_0090Miklós Eszter 1982-ben született Salgótarjánban, a Debreceni Egyetem magyar – francia szakán végzett 2006-ban, jelenleg Debrecenben él. A debreceni Alliance Française francia nyelvtanára, a debreceni Csokonai Színház kulturális szervezője. Emellett részt vesz a Debreceni Egyetem Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumának koordinálási feladataiban. A színházi élethez, fesztiválokhoz kapcsolódó szaktolmácsolást végez, műfordításokat készít. A Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola doktorandusza a francia irodalmi alprogramban, készülő disszertációjában Bernard-Marie Koltès francia drámaíró és rendező életművével foglalkozik.

A Vörös Postakocsi egyik fontos törekvése a lap indulásától kezdődően, hogy a színházról mint művészeti ágról való diskurzust beemelje a folyóiratba tanulmányok, esszék, kritikák formájában. A nyíregyházi színházi életre való odafigyelés pedig nem utolsósorban a város kulturális eseményeinek szakmai megbecsülésére hívatott. Éppen ezért nagy öröm számunkra, hogy Esztert szinte A Vörös Postakocsi indulásától a szerzőink között tudhatjuk, hiszen profi színházi szakemberként, komoly irodalomelméleti felkészültséggel és érzékeny figyelemmel szólal meg színházkritikáiban. 2008-ban és 2009-ben a Vidor-fesztiválról készített sajátos hangvételű tudósításai jelentek meg az őszi lapszámokban, amelyekben meghatározó volt a kora-őszi nyíregyházi eseménysorozat színházi programjának szakmai szempontú tanulmányozása. A megtekintett darabok bemutatásában a szerző jó arányérzékkel működteti a dramaturgiai, az irodalmi, a mediális, a műfajelméleti stb. szempontú elemzés eszköztárát, amellyel a sokszor sajnálatosan az üres publicisztikába süllyedő színházkritika műfaját képes szakmailag igényes s mindeközben közérthető formában művelni.

Miklós Eszter nem vagy nemcsak szigorú ítész, hanem képes néző is maradni, aki színházkritikáiban személyes, egyedi hangon tud megszólalni. A Vörös Postakocsi kritikusi díjával ígéretesen formálódó szakmai pályájának ezt az irányát szeretnénk megerősíteni.