Megjelentek az Oktatási és Kulturális Minisztérium éves ösztöndíjainak felhívásai fiatal írók, költők, irodalomtörténészek valamint műfordítók számára.

Pályázati felhívás

a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást.

Az ösztöndíj célja: hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik szépirodalmi tevékenység támogatására pályáznak, eddig még nem részesültek Móricz-ösztöndíjban, ill. akik a meghirdetett időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi ösztöndíjban. A pályázat keretében – általánosságban – nem kívánjuk támogatni a PhD-ösztöndíjak idején végzett munkát. Az ösztöndíjak odaítéléséről az oktatási és kulturális minisztérium által kinevezett szakértői kuratórium dönt.

Ösztöndíjban részesülhet: max. 13 fő

Pályázhatnak: 1975. január 1. után születettek

Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó

Az ösztöndíj időtartama: 2010. március 1 -2011. január 31.

Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált dolgozattal (szépirodalmi művel) ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

  1. a pályázati adatlapot,
  2. szakmai önéletrajzot (fel kell benne tüntetni, ha a pályázó korábban már részesült Móricz-ösztöndíjban, illetve a meghirdetett időszak alatt pályázott vagy elnyert más támogatást, ösztöndíjat),
  3. publikációs jegyzéket,
  4. 5-10 oldalnyi szövegmutatványt
  5. részletes munkatervet,
  6. nem kötelező, de hasznos lehet a szakma elismert képviselőinek ajánlása

A pályázatokat a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Bp. Károlyi M. u. 16.) kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

(Kapcsolattartó: Gáspár György t.:317 3611/253)

Beadási ill. beérkezési határidő: 2010. február 22.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, beszámolója elégtelen.

Budapest, 2010. január

Pályázati felhívás
a Babits Mihály műfordítói ösztöndíj elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Könyv Alapítvány ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, színmű), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti műveket ültetnek át magyar nyelvre, s munkájuk időigénye három hónaptól egy évig terjed. Az ösztöndíj célja, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

Pályázhatnak a magyar irodalom külföldi fordítói is. Ők igénybe vehetik a balatonfüredi Magyar Fordítóház kínálta lehetőségeket. (Az ott-tartózkodás ideje szükségszerűen rövidebb az ösztöndíj időtartamánál.)

Pályázhatnak:              1970. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege :  80 000 Ft/hó

Ösztöndíjkeret:             48 hónap, amely a megpályázott időtartamnak megfelelően megosztható

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

–          a pályázati adatlapot,

–          szakmai önéletrajzot,

–          publikációs jegyzéket,

–          részletes munkatervet (mely tartalmazza a tervezett fordítás pontos terjedelmét),

–          a szakma elismert képviselőjének ajánlását,

–           magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval vagy a külföldi könyvkiadóval kötött szerződést vagy szándéknyilatkozatot,

–  műfordítási szövegmutatványt az eredeti csatolásával max.20 oldalnyi terjedelemben.

A pályázó az ösztöndíj időtartama alatt nem részesülhet más magyarországi ösztöndíjban.

Az ösztöndíjak odaítéléséről az oktatási és kulturális minisztérium által felkért szakmai kuratórium dönt.

Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy közzétételre is alkalmas beszámolóval (3-5000 n terjedelemben), valamint az elkészült mű kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról. Bármilyen megjelenés esetén közli azt a tényt is, hogy a munka idején ösztöndíjban részesült. Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, beszámolóját a kuratórium nem fogadja el.

A pályázatokat a Magyar Könyv Alapítványhoz kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57-59.

Feladás határideje (postabélyegző): 2010. március 18.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu) valamint a Magyar Könyv Alapítvány honlapjáról (www.konyvalapitvany.hu).

Budapest, 2010. január

Petőfi Irodalmi Múzeum