A városban, ahol élek, a főtéren minden nap tüntetés van 2006 szeptembere óta. Este hat és hét körül, nagyjából, jártamban-keltemben gyakran szónoklatba, dalolásba botlok. Az érces (nem egyszer borízű) beszédeket hazafias rockzene váltja, az ún. székely himnusz dallama is meg-megüti a fülemet. A templom előtti szoborcsoport ilyenkor föl van lobogózva a nemzeti trikolórral és a piros-fehér sávos zászlóval (utóbbival nem a város futballcsapata iránti elkötelezettségüket kívánják kifejezni a szervezők).

Időnként szépirodalmi utalások, idézetek is elhangzanak. Mindig is fenntartásaim voltak Petőfi, Ady, József Attila (és mások) sorainak efféle kiárusítását látva-hallva. József Attila írásait például már annyi rendszer, annyi politikai formáció sajátította ki nemes és nemtelen célok érdekében az utóbbi nyolcvan évben, hogy a szerző nemcsak hogy foroghat sírjában, de sajnos már úgy érezheti magát, mint a búgócsiga. Természetesen nem arról van szó, hogy egy-egy szépirodalmi művet semmilyen módon sem lehetne bevonni valamely retorikai érvvezetésbe. Akkor aggályos a dolog, ha a kiragadott szövegrészek teljesen más értelmet mutatnak eredeti szövegkörnyezetük nélkül, illetve ha egy alapvetően összetett gondolatformát az adott érvelés túlzott mértékben leegyszerűsít, az ismert szerzői név tekintélyét használva föl a mondandó legitimálásához. (Talán a Hazám ciklus alábbi sorai a legnépszerűbbek: „Fortélyos félelem igazgat / s nem csalóka remény.” Ezt legutóbb a BKV-botrányról értekezvén találta beidézni egy ismert publicista.)

Még tavaly történt, hogy esti sétám alkalmával ismerős verssorok foszlányai értek el hozzám, ezért némiképp közelebb óvakodtam. Radnóti Miklós verse szólt felvételről, mi más, a Nem tudhatom… Igencsak elgondolkodtatott e gesztus. Mikor a költő 1944 elején felolvasta friss művét baráti társaságokban, többen nem értették, miért akkor, s miért így írt hazafias költeményt. A verset s szerzőjét megítéltek gondolati korszerűtlensége, az aktuális történelmi-társadalmi helyzettel való összeilleszthetetlensége miatt (illetve az összeilleszthetőség még akár valamifajta megalkuvó, a kurzushoz odadörgölőző magatartást sejtetett). Radnóti kesernyés mosollyal fogadta a szép békeverset ért bíráló megjegyzéseket.

A költő születésének centenáriumán, egy vidéki város főterének esővel hígított lámpafényében nem kevés zavarral vegyes ámulattal hallgatom a hangszalagról (korongról?) szóló felkavaró sorokat. A hazaszeretet verse – igen. De vajon nem tudják a tüntetők, hogy hatvannégy évvel korábban ugyanazon jelkép alatt masírozó legények gyilkolták meg Radnóti Miklós magyar állampolgárt, mint amely jelkép árnyékában ők most áhítattal hallgatják: „Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, / s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép…”? Vajon kicsit sem pirítja az arcokat e szimbolikus összecsengés? Arra gondolok, hogy talán – remélhetőleg – tudatos gesztusról van szó, éppen a folytonosság nem vállalásának jelzéséről, a jelképek megtisztításáról, s Radnóti Miklós költészetének kételymentes vállalásáról. Hiszen miként a verssorokat, úgy a jelképeket is kihasználják, de ez nem kötelez arra, hogy ne mossuk le róluk a rátapadt sarat. Mégsem nyugszom meg, mert gyanítom, hogy ez azért nem pontosan így működik. A sár rajta marad az ásón, mely a földet hányta, a Bori noteszen, a karszalagon, a zászlón, s az emlékezeten. Óvatosan kell bánni a jelképekkel, mert könnyen oszthat sebeket a puszta látványuk, s könnyen válhat ízléstelenné problémátlan használatuk.

A Nem tudhatom… nemcsak a hazaszeretetről, hanem az idegen nézőpontok megértésének feladatáról és nehézségeiről is szól. A versbéli beszélőnek nem könnyű megértenie, mit jelent a pilótának e tájék, de azt tudja, hogy túlzottan mást, mint amit számára – s szeretné, ha a másik is többet látna belőle, aki lentről néz föl rá. A háború megteremti azt a távlatot és áthidalhatatlan távolságot, mely egymás gépies megsemmisítéséhez vezet. A vers félreérthetetlenül tárja elénk a reménytelenség és idegenség e tapasztalatát. Ahogy ott állok a szobrok árnyékában a nyirkos utcaköveken, a néhány tüntetőn végignézve én is kilátástalanságot érzek. Talán van, akit derékba tört sorsa hajt oda minden este. Mást esetleg a kocsma gőze táplálta vak indulat. Sok mindent nem értek a helyzetben, s telve vagyok bizonytalansággal. De afelől nincs kétségem, hogy aki buta mód iderángatta ezt a verset, ellenségképek és fröcsögő gyűlölködés elé, árpádsávok alá, Kárpátia-futamok közé, nem tudta, mit cselekedett. Éppen csak a vers igazságát, Radnóti fanyar mosolyát vétette el. Erőszakot tett.

A városban, ahol élek, áll egy régi mozi, csaknem száz éves, vasbetonból készült, már nem használják. Hazánk egyik legrégebbi mozgóképszínháza. Az 1944-es bombázások idején az előtte lévő téren gyülekező tömeget egy vadászrepülő végiggépfegyverezte. Ugyanez évben egy Dél-Itáliából felszálló, s a városban lezuhant pilóta zsebében a bombázás estéjére szóló mozijegyet találtak. Csak kiruccanás volt, polgár és katona számára is. Nem akarták ismerni egymást, nem akartak találkozni, mégis megtörtént. Ám a legrosszabb helyen: a halálban. Az értelmezhetetlen csönd borítja őket.