anyám azt mondta e
gyszer meghalok. elhi
ttem neki. zöld műan
yag pohárból ittam a p
iszkos életet. az üveg
et a föld ragadta el.

A Pócsmegyeren élő költő írását ajánljuk olvasóink figyelmébe lapunk 2010/Nyár számából.

a az anyám teste köv
ér lassan csorog benne
a vér de ha anyám vér
e fehér kövér szíve ige
n ledér. ha az anyám
vére folyik fel kell áld
ozni valakit de ha any
ám megszületik minden
angyal imátkozik. ha a
z anyám teste vagyok a
z anyámnak jót akarok
de ha anyám teste hal
ott égbe visznek az an
gyalog. ha az anyám h
áza sovány angyal fest
ördögöt falán de ha an

anyám azt mondta e
gyszer meghalok. elhi
ttem neki. zöld műan
yag pohárból ittam a p
iszkos életet. az üveg
et a föld ragadta el.
anyám talpába piros
fát rajzol az ebadta
cserép. anyám a földr
ől az égbe lép. azt
hiszem kellene már
a családba egy teme
tés. valami halottat t
emetnénk mozdulat
lanul. a halál fogai k
özött az élet halvány
húscafat. anyámat m
ozdulatlanul. anyám
a mozdulat. azt hisz

ha az anyám teste
vagyok az anyámnak
jót akarok de ha eg
yszer megszületek a
z anyámmal eltemet
nek. ha az anyám v
ére fehér én vagyok t
estében a vér de ha
anyám vére folyik fel
kell áldozni valakit.
ha az anyám megsz
ületik minden angyal
imátkozik hogy a szü
lés könnyű legyen n
evében fogan meg n
evem. ha az anyám