mitlogo

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. közös pályázatot hirdet általános iskolai és középiskolai irodalomtanárok számára Mikszáth Kálmán életművének tanításában hasznosítható digitális vagy hagyományos tanári segédlet készítésére, annak alkalmából, hogy a Kossuth Kiadó új 22 részes sorozatban tiszteleg a magyar prózairodalom 100 esztendeje elhunyt kiváló szerzője előtt.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. olyan, a tanárok munkáját segítő módszertani adatbázis létrehozásán munkálkodik, amelyben a „jó gyakorlatok” kapnának helyet. A hagyományos óratervek, szövegértési és szövegértelmezési feladatok mellett várjuk a multimédiás és digitális taneszközök használatában, a kooperatív és projekt-oktatás területén sikeres kísérletnek számító megoldásokat is.

Pályázni lehet olyan tanítási gyakorlatot részletesen leíró 3-5 tanórát magába foglaló tervvel, regény vagy novellaértelmezést irányító módszertani összefoglalóval, olvasónapló feladatsorával, digitális táblavázlattal (pl. PPt), az interaktív táblát alkalmazási lehetőségeit kihasználó feladatsorral, projekttervezettel, amely az alábbi művek tanításában használható:

Témák/ művek A kötet megjelenési ideje

A két koldusdiák szeptember 22.

A beszélő köntös szeptember 22.

Különös házasság szeptember 29.

Két választás Magyarországon október 13.

Kísértet Lublón és más elbeszélések október 27.

Akli Miklós és más elbeszélések november 10.

Szent Péter esernyője november 24.

A vén gazember és más elbeszélések december 8.

Beszterce ostroma december 22.

Új Zrínyiász december 22.

Beadási határidő: 2010. december 31.

A pályázatok beküldhetők postán (cím: Kossuth Kiadó Zrt. 1043 Budapest, Bocskai utca 26.) vagy elektronikus levélben (mikszathpalyazat@freemail.hu). Kérdésekre a fenti levelezési címről válaszolunk.

A pályázat terjedelme nem korlátozott, tekintve a többféle munkaformát és beadási lehetőséget.

A pályázatokat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Kossuth Kiadó Zrt. által delegált zsűri bírálja el. A testület vezetője Dr. Sipos Lajos, a Társaság elnöke, irodalomtörténész.

Díjak:

I. díj 30 000 forintos könyvjutalom

II. díj 20 000 forintos könyvjutalom

III. díj 15 000 forintos könyvjutalom

A pályázat eredményhirdetésére 2011. február 2-án kerül sor a Kossuth Kiadó Zrt. központi könyvesboltjában. A nyerteseket levélben értesítjük.

Klasszikusok Képregényben

Országos Irodalmi Feladatmegoldó Csapatverseny

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Kossuth Kiadó Zrt. Országos Irodalmi Feladatmegoldó Csapatversenyt hirdet az általános iskola 7-8. és a középiskolák 9-10. osztályos tanulói számára. A versenyben résztvevő csapatok létszáma 3 fő lehet.

A verseny két rézből áll. Az első része 5 fordulós, amelyben a csapatoknak a megjelölt művekkel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk, majd a megoldásokat postán (Ady Endre Gimnázium, 1139 Budapest Röppentyű u. 62. címre, Diószegi Endre nevére címezve) vagy e-mailen eljuttatni a kepregeny2010@freemail.hu e-mail címre. A versennyel kapcsolatos kérdésekre is erről a címről válaszolunk!

A legügyesebb és a legtöbb pontot gyűjtő 10 csapat egy záró vetélkedőn vehet részt, ez dönti majd el a végső sorrendet.

A feladatmegoldó verseny alapjául a Kossuth Kiadó Zrt. gondozásában megjelenő Klasszikusok Képregényben sorozat egyes darabjai, ill. a teljes művek szolgálnak. A regényeket mindkét formában el kell olvasni, hogy a feladatokat meg tudják oldani a versengő csapatok. A képregények beszerezhetők az újságárusoknál és a Kossuth Kiadó boltjaiban, internetes oldalán (www.kossuth.hu).

Az egyes fordulók témái/művei megjelenés

 1. Daniel Defoe: Robinson Crusoe 2010. október 15.
 2. Lewis Carroll: Alice Csodaországban 2010. október 15.
 3. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 2010. november
 4. Charles Dickens: Karácsonyi ének 2010. december
 5. Jules Verne: Utazás a Föld középpontja felé 2011. január

Záró forduló: A fenti művek + Arthur Conan Doyle: A sátán kutyája

A versenyre regisztráció nem szükséges, az első forduló megoldásainak dokumentációjában várjuk a csapat nevét, a csapattagok nevét és elektronikus levélcímét, az iskola nevét, címét, a csapat munkáját segítő tanár nevét és elérhetőségeit.

Díjak:

1. díj A csapat tagjait és a felkészítő tanárt egy tavaszi hétvégére vendégül látja a Hunguest Hotel egyik szállodája, emellett 40 000 forintos könyvjutalmat nyernek a Kossuth Kiadó Zrt-től.

2. díj Irodalmi kalandtúra Budapesten a csapattagoknak és felkészítő tanáruknak, valamint 30 000 forintos könyvjutalom

3. díj 25 ezer forintos könyvjutalom

A záró forduló és az eredményhirdetés időpontjáról a résztvevőket postán és elektronikus levélben is értesítjük.

A vetélkedő fordulóinak feladatai letölthetők a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozatának oldaláról (http://irodalomtortenet.wordpress.com/) és a Kossuth Kiadó honlapjáról (http://www.kossuth.hu/index.php).

Feladatsor megjelenése

Beadási határidő

 1. feladatsor

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

2010.10.20.

2010.11.20.

 1. feladatsor

Lewis Carroll: Alice Csodaországban

2010.11.15.

2010.12.15.

 1. feladatsor

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai

2010.12.15.

2011.01.15.

 1. feladatsor

Charles Dickens: Karácsonyi ének

2011.01.15.

2011.02.15.

 1. feladatsor

Jules Verne: Utazás a Föld középpontja felé

2011.02.15.

2011.03.15.

Az 1. forduló feladatai:

 1. A regény és képregény segítségével a csapat készítsen térképet, amelyen megjeleníti Robinson szigetét! A térkép elektronikus és hagyományos formában egyaránt elkészíthető, utóbbi mérete nem haladhatja meg az 1X1 métert!

15 pont

 1. A szigeten töltött esztendők alatt Robinson kialakítja élőhelyét. A csapat készítse el Robinson lakhelyének makettjét! A makett elkészítéséhez bármilyen anyagot lehet választani, a méret azonban nem lehet nagyobb 50X50 cm-nél.

30 pont

 1. A regény és a képregény összehasonlításának eredményeként készüljön un. „képszöveg” a képregényben nem szereplő, ugyanakkor fontos eseményhez! 5 képhez felhasználható szövegre és a képi illusztráció leírására kell vállalkozni!

15 pont

 1. A csapat állítson össze a történet alapján egy olyan napirendet, amelyből kiderül, hogy egy „mai Robinson” mivel töltené egy napját a szigeten!

10 pont

 1. Készüljön egy táblázat, amely összefoglalja, hogy a mai kor embere milyen felszerelésekkel tudná túlélni a lakatlan szigetre kerülést.

10 pont

 1. Mire tanítanád meg Robinsont? Készüljön 1 oldal terjedelmű fogalmazás, amelyben a csapat kifejti, hogy mai tudásunk alapján mire tanítaná meg Robinsont, hogy szigeten töltött élete könnyebb legyen!

10 pont

 1. Készítsetek egy maximum 3 oldal terjedelmű fogalmazást, hogyan módosulna Robinson élete a szigeten, ha a hajótöréskor nem egyedül menekül meg, hanem vele együtt a szigetre kerül egy másik férfi vagy egy nő! A fogalmazásban elegendő csak az egyik alakot választani!

20 pont

 1. „Miközben olvasod, emberré válasz!” Készítsetek érvelő fogalmazást a fenti állítás igazolására a regény és a képregény alapján! A szöveg terjedelme ne haladja meg a 2 oldalt!

20 pont

 1. Készítsetek Daniel Defoe-ról életrajzi és az életmű darabjait összefoglaló PPt. bemutatót! A munka terjedelme ne legyen nagyobb 20 diánál!

20 pont

Az 1. fordulóban összesen 150 pont szerezhető

Jó munkát és kellemes olvasást kíván a szervezőbizottság!