Jánosi Zoltán, a Ratkó-díj 2010-es kitüntetettje

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmi életéért végzett munkájáért, valamint Ratkó József életművének kutatásában elért eredményeiért 2010-ben Jánosi Zoltán irodalomtörténész, egyetemi tanár kitüntetése mellett döntött a díjat odaítélő kuratórium.

Jánosi Zoltán az 1980-as években szépíróként vált ismertté, azonban egy-egy széppróza és verseskötet megjelentétese után figyelme a kritika-, esszé- és tanulmányírás felé fordult. 1996-ban a Nagy László mitologikus költői világa c. monográfiáját Év Könyve-díjjal jutalmazták.

Fő kutatási területe a XX. század magyar irodalma, de tanulmánygyűjteményeiben világirodalmi témák is helyet kapnak. Több Nagy László költészetével foglalkozó tanulmánykötet megjelentetése mellett ő szerkesztette a költő legutóbb közreadott gyűjteményes kiadását, ugyancsak szerkesztőként jegyzi Szécsi Margit és Ratkó József összegyűjtött munkáit, valamint a Hetek költőcsoport antológiáját.

Szűkebb pátriája, Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmi életének lassan három évtizede meghatározó alakja. Az itt tevékenykedő irodalmárok kritikusa, szerkesztője. Nyírfatűz címmel jelent meg a kétezres években a megye újabb irodalmáról szóló tanulmánykötete, de külön kötetben foglalkozott Nyíregyháza város legnagyobb írószülöttével, Krúdy Gyulával is. Főiskolai tanárként mentora volt a ’90-es években a Nyíregyházi Főiskolán működött irodalmi műhelynek, az Ampha-körnek, mely folyóiratunk szerzői és szerkesztői közül is többeknek útrabocsátója volt, a közelmúltban életrehívója a SZIRT – Szabolcsi Írók Társasága írócsoportnak.

2005-ben jelent meg első Ratkó József életművével foglalkozó, monografikus igényű tanulmánygyűjteménye, melyet aztán több utólag készült esszé és tanulmány követett még. Idén „Leszek haláltól ronthatatlan” Olvasókönyv Ratkó József életművéhez címen megjelent kötetével tett pontot e kutatás végére.

Jánosi Zoltán amellett, hogy a Nyíregyházi Főiskola rektora, több civil kuturális egyesület és társaság tagjaként is komoly szervezőmunkát végzett és végez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életének felvirágoztatásáért. Idén szeptemberben a Kölcsey Társaság választotta elnökévé.

A Ratkó-díjat Jánosi Zoltán december 1-én, 17.00 órai kezdettel veszi át a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

Jánosi Zoltán válogatott művei: Nagy László mitologikus és költői világa az egyetemes és a magyar irodalomtörténet koordinátáiban (Felsőmagyarország – Miskolc 1996) Idő és ítélet / esszék, tanulmányok (Felső-magyarország – Miskolc 2001) A Csodafiú-szarvas / Poézis és univerzum Nagy László költeményében (Iszkáz – Nagy László szellemi öröksége Alapítvány 2003) Szindbád tükörképei / Találkozások Krúdy Gyulával (Nyíregyháza – Kazinczy Ferenc társaság 2004) Nyírfatűz / Szabolcs-Szatmár-Bereg újabb irodalma (Pedagógiai Intézet – Nyíregyháza 2004) Fűszál és mindenség / Folklór és archaikum az újabb magyar irodalomban (Holnap – Budapest 2005) „Kő alatti fény” Ratkó József és két nemzedéke (Felsőmagyar-ország – Miskolc 2005) „Szólítlak hattyú” Válogatott írások Nagy László életművéről (Magyar napló – Budapest 2006) Barbárok hangszerén / Társadalom és antropológia a XX. századi irodalmunk életműveiben (Holnap – Budapest 2010) „Leszek haláltól ronthatatlan” Olvasókönyv Ratkó József életművéhez (Magyar Napló – Budapest 2010)