Nagy Zsuka méltatása – elhangzott AVP-díjak átadásán.

Amikor autóban utazom, rendszerint a szembejövő járművek utasait kémlelem, csak úgy, megszokásból, s ahogy minap, az egyik januári reggeli szürkeségben szórakozottan ugyanezt játszottam, egy taxi anyósülésén egy szívből nevető szép nőn akadt meg a tekintetem. Majdnem én is elnevettem magam, hiszen a késésben lévő Zsuka volt az, ahogy kétségtelenül taxiba szállt, hogy még időben beérjen a munkába, s azt hiszem, rá jellemzően, a sofőrhöz is lehetett egy kedves szava, legalább ennyitől könnyebb legyen neki az a hideg reggel. Pedig Zsuka alapvetően egy fiús csaj, időnként sörözős haver, mindig bizalmas barát, aki előtt lehet még köpködni és káromkodni is, de ott, a taxiban nagyon nő volt, ahogyan írásaiban is megszületett a nő.

Nagy Zsuka 1977-ben született Nyíregyházán, a Nyíregyházi Főiskolán és a Miskolci Egyetemen szerzett tanári diplomát, jelenleg egy helyi középiskola tanára. Első verseskötete Mégismarionett címmel 2008-ben jelent meg. Verseit többek között a Vörös Postakocsi, a Spanyolnátha, a Partium, a Palócföld, és a Bárka folyóirat közölte, illetve számos költészeti antológia, legutóbb a Használati utasítás című. Azonban nem elsősorban az említett verseskötetének szövegeiért szerettem meg Zsukát költőként, emberként, nőként, barátként, hanem a Postakocsi 2009/téli lapszámában megjelent verseiért, amelyek a Befejezetlen akták (a test-szemináriumán) összefoglaló címet viselik, ekkor éreztem először azt, hogy másként tud írni mint egy férfi, máshogy tud beszélni, máshogy tud érezni például testről, szerelemről, szexről. Emlékszem, kicsit sírtam is a weöres-ügy című darab befejező sorain:

„Beszakadna ládika tested.
És egyszerre két este lenne.
Az egyik játszana.
A másik festve lenne. Neked.”

Nem tudom, létezik-e női írás, Hélène Cixous a Medúza nevetésében mindenesetre azt írja, hogy a nőnek fehér tintával, vagyis anyatejjel kell írnia, az írásban kell megmutatnia, milyen is ő, s hajlok arra, hogy higgyek neki. Persze azt sem tudom, van-e értelme annak a szónak, hogy feminista, hiszen ha ismerjük Fodor Ákos Axióma című versét, miszerint

„Isten nem hívő.
A víz nem szomjas.
A nép nem demokrata.”
,

akkor ezek szerint egy nő sem lehet feminista, mert a leglényegéből kell fakadnia annak a bizonyos női írásnak. Az írás a rejtőzködés feladása is, a túlzott őszinteség terepe, a megnyílás fájó aktusa, az intimitás megosztása, ami Nagy Zsuka verseiben kifejezetten erős, de korántsem zavaró. Az elmúlt évben a Vörös Postakocsi on-line kiadásában Zsuka állandó tárcarovatot kapott, prózai írásai az Alternatív én cím alatt jelentek meg, s különösen az utóbbi háromban mutatkozott meg a rá jellemző, a publicisztikától igencsak távol álló, ihletett és természetesen erősen lírai hangvételű megszólalás, amelyek sokszor a prózavers vagy éppen a lírai önvallomás határát súrolják. A Vörös Postakocsi díja ezeknek a tárcáknak is szól, többek között az anya címűnek, amelyben a női lét és az anya-gyermek szerep fájdalmas viszonyrendszere kap helyet, a 33-nak, amely élet és halál csodálatra méltó dialektikájával vet számot, illetve a telefonszám címűnek, amelyben végeredményben a szerelem paradox apológiáját olvashatjuk. Nem szándékom azonban, hogy túlhangsúlyozzam díjazottunk női mivoltát, hogy csak ezért tartsam különlegesnek őt alkotóként vagy emberként, a díj mindenek előtt annak szól, hogy Nagy Zsuka írásai látványosan váltak erősebbé az utóbbi időszakban s váltak alapvető részeseivé egy költői pálya alakulástörténetének.

Elhangzott 2011. február 24-én a Nyíregyházi Főiskolán A Vörös Postakocsi 2010-es díjainak átadásán