Konferencia a kuruc kor irodalmáról és az irodalom kurucairól a szatmári béke 300. évfordulójának alkalmából

 

2011. április 8-9. Vay Ádám Múzeum, Vaja

 

A konferencia programjából:

2011. április 8.

1300–1320 BITSKEY István (irodalomtörténész, DE)

„Hol vagy te most, nyalka kuruc?”: Kutatástörténeti szemle

1320–1340 JANKOVICS József (irodalomtörténész, MTA ITI)

Vay Erzsébet – avagy egy katonacsalád széthullása

1340–1400 VADAI István, VÁMOS Hanna (irodalomtörténészek, SzTE)

A kuruc titkosírások megfejtése

1430–1450 CSÖRSZ RUMEN István (irodalomtörténész, MTA ITI)

„Sasnak körme között”: Kuruc tárgyú énekek a XVIII. századi magyar közköltészetben

1510–1530 CSORBA Dávid (irodalomtörténész, NyF)

A Rákóczi-nóta regiszterei

1550–1610 MERCS István (irodalomtörténész, ZIG)

A barokk költészet témái Koháry István lírájában

*

1710–1730 KŐSZEGHY Péter (irodalomtörténész, MTA ITI)

Krucsay János és a Halál Leánya

1730–1750 VÉGH Balázs Béla (irodalomtörténész, SzTF)

Kuruc-kori emlékek a szatmári svábok folklórjában

1750–1810 BARTÓK István (irodalomtörténész, MTA ITI)

A kurucok Szűz Mária-képe

 

2011. április 9.

900–920 TAKÁCS Miklós (irodalomtörténész, DE)

Két kuruc beszélget: Ady hat, azonos (al)című verséről

920–940 KARÁDI Zsolt (irodalomtörténész, NyF)

Mikes: Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső

940–1000 HAJDÚ Péter (irodalomtörténész, MTA ITI)

Mikszáth Kálmán kurucai

1000–1020 FEHÉR József (muzeológus, KFM)

Mikszáth Kálmán „Ugyan, eredj a Rákócziddal!” című anekdotájáról

*

1050–1110 SZÖRÉNYI László (irodalomtörténész, MTA ITI)

Jókai Mór és a szatmári béke

1110–1130 SZILÁGYI Zsófia (irodalomtörténész, ELTE)

A Bujdosó kurucok éneke és Rákóczi fejedelem meg nem írt regénye: Móricz Zsigmond és a kurucok

1130–1150 GERLICZKI András (irodalomtörténész, NyF)

Történelem és rekonstrukció Laczkó Géza Rákóczi című regényében

1150–1210 HAMAR Péter (filmesztéta)

Történelem kettős tükörben: Észrevételek Bán Frigyes Rákóczi hadnagya című filmjéről

 

Jelentkezés lap elérhető itt