ffs4

2011/Tavasz számunk online közlésének utolsó részleteként ajánljuk olvasóink figyelmébe a szám képanyaga alkotójának, Boros Györgynek munkáit.