Friss lapszámunk útirányul kortárs nyelvészeti kérdések körüljárását tűzte ki: Gréczi-Zsoldos Enikő az nyelvjáráshoz való sajátos viszonyt tanulmányozza, Minya Károly pedig a mai kultúra által termelt új szavak sajátosságairól értekezik A dédiszitter esete a höriszitterrel és az ovibraderrel című tanulmányában. A Fogadóban ezúttal Vidnyánszky Attila debreceni rendezéseit elemző írások kaptak helyet: Sin Edina az írott szöveg és a színpadi előadás viszonyát vizsgálja Örkény, illete Vidnyánszky Tótékjának összevetésével. Kósa Zsuzsa a kortárs komolyzenéhez nyúl párhuzamként a Tóték-rendezés sajátosságainak bemutatásához  Szimfóniából dodekafónia címmel. Szamkó Eszter pedig Vidnyánszky Három nővér-előadásán keresztülmutatja meg a debreceni rendező sajátos mise en scène-jét. A rovathoz kapcsolódik még Onder Csaba beszélgetése László Rita Emőkével, aki a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház plakáttervező képzőművésze. A Forspont, az előző két rovathoz hasonlóan, a mai kultúra és a nyelvhez való viszony kérdéseit fogalmazza meg a web2.0-ás blogműfaj tanulmányozásával: Czipott Eszter Klára blogokat elemző tanulmánya A 21. század intim műfaja: a blog  címmel irodalomelméleti és kultúratudományos szemszögből tekint erre a populáris írásformára, Drótos Richárd pedig ezúttal a roma blogokat veszi számba a magyar internettérben. Az Úti füzetekben Ayhan Gökhan, Katona Ágota, Necz Dániel, Nyerges Gábor Ádám, Oláh András és Kulin Borbála verseit, illetve Szeles Judit, Szirmai Péter, Csapody Kinga, Debreczeni Boglárka és Ésik Sándor prózáit olvashatják, valamint műfordításokat Paul Auster és Lucian Blaga verseiből (k.kabai lóránt, illetve Kasztovszky László munkájaként). A Bakon leső első kritikája a POSZT Mizantróp-előadásával foglalkozik, de Karcagi Klára a fesztiválszínpad térhasználatának tanulmányozásával más előadásokról is szót ejt, Áfra János egy friss tanulmánykötetről, Vasáros Ildikó Tóth Krisztináról, Krajnik Ildikó pedig a Nobel-díjas Le Clézióról készített kritikát. A Nyíregyháza+ rovatban a Braganzában peregrinuskodó Vajas Vera Erasmus-naplóját olvashatjuk. A Hasas Pasas ezúttal a Centrál Hotel és Étteremben rejtőzködött étteremkritikusként.

 

 

2011/Nyár

Kultúrház

Nyelvében él

 

REZEDA KÁZMÉR (A Szerk.) Nyelvedben élsz

 

ÚTIRÁNY Nyelvészek

Gréczi-Zsoldos Enikő: Fiatalok viszonya saját nyelvjárásukhoz

Minya Károly: A dédiszitter esete a höriszitterrel és az ovibraderrel

 

 

FOGADÓ a metteur en scène-hez

Sin Edina: Szöveg és előadás viszonya a Tótékban (Örkény: Tóték – Vidnyánszky: Tóték)

Kósa Zsuzsa: Szimfóniából dodekafónia (Vidnyánszky: Tóték)

Szamkó Eszter: Moszkva örök (Vidnyánszky: Három nővér)

 

Légy kaméleon! László Rita Emőkét Onder Csaba kérdezi

 

 

FORSPONT lájk

 

Czipott Eszter Klára: A 21. század intim műfaja: a blog

Drótos Richárd: Romani Net

 

 

ÚTI FÜZETEK

 

Ayhan Gökhan: Első félreértés, Második félreértés, Harmadik félreértés, Negyedik félreértés, Ötödik félreértés

Szeles Judit: Mancika néni

Katona Ágota: éjszakai fürdés, kölcsönidegen, idegen nő   

Szirmai Péter: Reggeltől estig (kisprózák)

Necz Dániel: Bangkok boulevard

Debreczeni Boglárka: Bizalom

Nyerges Gábor Ádám: Mikor ezt el kell majd dönteni, Félfák és más versek

Csapody Kinga: Igaz

Kulin Borbála: Kis konyhakerti sóhaj

Oláh András: béklyóban, elkésett viharjelzés, mérleghiány

Ésik Sándor: Álomidő

Paul Auster: Krédó és más versek

Lucian Blaga: A nagy elmúlásban és más versek

 

A BAKON LESŐ

 

Egy színpad előélete – a Mizantróp a POSZT-on (Karczagi Klára)

Darabos Enikő és Balogh Endre (Szerk.): Bizarr játékok – Fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről (Áfra János)

Tóth Krisztina: Magas labda (Vasáros Ildikó)

Jean-Marie Gustave Le Clézio: Az afrikai, (Krajnik Ildikó)

 

NYÍREGYHÁZA+ Braganza

Vajas Vera: Verasmus

 

EGY FLEKKEN  Centrál Hotel és Étterem (Hasas Pasas)

 

KÉPEK: László Rita Emőke BORÍTÓ: Csekk István