A  dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás közösen a Seven Étteremmel Vámbéry a Sevenben 2011 címmel versírói pályázatot hirdet magyar (lakhelytől független) szerzők számára.

A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt vers, amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik.

A  dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás közösen a Seven Étteremmel Vámbéry a Sevenben 2011 címmel versírói pályázatot hirdet magyar (lakhelytől független) szerzők számára.

A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt vers, amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik.

A pályaműnek tartalmaznia kell a Vámbéry és a Seven szavakat.

Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a nyertes művet megjelentetik négy nyelven (magyar, szlovák, olasz, angol) a 2012-es Vámbéry Antológiában, de ettől függetlenül a szerző bárhol közölheti. A díjnyertes mű szintén négy nyelven a Seven Étterem falán elhelyezve látható lesz egy éven keresztül az érdeklődők számára. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, négy nyomtatott példányban kérjük benyújtani. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, telefonszáma és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Vámbéry a Sevenben 2011

Levélcím: Občianské združenie Vámbéryho, Palác Duna Palota, Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. november 15.

Pályadíj: 1000 €
A pályázatra benyújtott verseket neves irodalmárokból álló zsűri bírálja el. A zsűri elnöke: Zalán Tibor  József Attila-díjas költő, tagjai: Csanda Gábor irodalomkritikus  és Görözdi Judit irodalomtörténész.

Az ünnepélyes díjátadásra 2011. december 15-én kerül sor a Vámbéry Irodalmi Estek évzáró ünnepi rendezvényén, ahol elhangzik négy nyelven a nyertes pályamű is.

A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.