A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a “Görögkatolikus Örökség” Kutatócsoport egyháztörténeti konferenciát rendez

Esztergomi érsekek és görögkatolikusok

címmel.

A konferencia az esztergomi prímási szék és a magyarországi görögkatolikus egyházak kapcsolatát vizsgálja Lippay György érsek (1642-1666) korától egészen Mindszenty József bíborosig.

A rendezvényre 2011. november 18-án (péntek) 9 órától kerül sor a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola nagytermében (Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.).

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a “Görögkatolikus Örökség” Kutatócsoport egyháztörténeti konferenciát rendez

Esztergomi érsekek és görögkatolikusok

címmel.

A konferencia az esztergomi prímási szék és a magyarországi görögkatolikus egyházak kapcsolatát vizsgálja Lippay György érsek (1642-1666) korától egészen Mindszenty József bíborosig.

A rendezvényre 2011. november 18-án (péntek) 9 órától kerül sor a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola nagytermében (Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.).

A konferencia programja:
9.00     Kocsis Fülöp püspök köszöntője
9.30     Baán István: Az unió születése Lippay György  és Szelepchény György érsekek korában
10.00     Cyril Vasil’: Kollonich Lipót bíboros és De Camillis munkácsi püspök kapcsolata
10.30     Gheorghe Gorun: Kollonich Lipót bíboros és a román görögkatolikus egyház születése
Kávészünet
11.30     Remus Câmpeanu: Az erdélyi görögkatolikus püspökség és az esztergomi Prímási Szék a 18. sz. elején. A bécsi Pro Oriente alapítvány legújabb kutatásai
12.00     Hegedűs András: A magyarországi görögkatolikusok múltjának forrásai Keresztély Ágost, Eszterházy Imre és Csáky Miklós hercegprímások irataiban
12.30     Véghseő Tamás: A Barkóczy-féle instrukció az Esztergomi Prímási Levéltárban
Ebédszünet
14.30     Tóth Tamás: Batthyány József érsek és a görögkatolikusok
15.00     Forgó András: Batthyány József bíboros, esztergomi érsek szerepe a görögkatolikus püspökök országgyűlési részvételében
15.30     Ovidiu Pop: Az esztergomi Prímási Szék és a román gör.kat. egyház a 19. században
16.00     Janka György: Vaszary Kolos és Csernoch János hercegprímások és a görögkatolikusok
Kávészünet
17.00    Makláry Ákos: Az esztergomi érsekek és a görögkatolikusok Papp György kánonjogi interpretációjában
17.30    Klestenitz Tibor: A görögkatolikusok Serédi Jusztinián és Mindszenty József egyházkormányzatában
18.00    Kálmán Peregrin: Dudás Miklós hajdúdorogi püspök kapcsolata a magyar egyház vezetőivel a diktatúra első időszakában
18.30    Zárszó

A program ide kattintva letölthető.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.