Pályázat

A Szkéné Színház fiatal pályakezdőket hív a kortárs alkotóművészet területeiről, lehetőséget kínálva, hogy progresszív előadó-művészeti, vizuális, zenei, irodalmi vagy filmes projektjeikkel  bemutatkozhassanak a Szkéné Színházban, az intézmény szakmai és infrastrukturális segítségével.

Érett koncepció esetén a pályázó a színház anyagi támogatását is elnyerheti, amelynek összege a pályamunka jellegétől függ. A támogatás mértéke minimum 50.000,- forint, de komoly, megalapozott pályázat esetében elérheti az 500.000,-forintot is.

Határon túli magyar egyetemeken, akadémiákon, és művészeti főiskolákon tanulók vagy művészeti csoportokban működők is sikerrel pályázhatnak arra, hogy kidolgozásra váró koncepciójuknak, együttműködési terveiknek teret engedjünk.

SA színház pályakezdő rendezők, képzőművészek, fotográfusok, táncosok, zeneszerzők, drámaírók jelentkezésére azzal a szándékkal, hogy terveiket – ha azok kellően megalapozottak – a lehetőségekhez mérten befogadják, bemutatkozásukat a színház infrastruktúrájával kiegészítve lehetővé téve.

A pályázatokat elektronikus formában, lehetőleg maximum 5 oldal terjedelemben várják, a kiegészítő anyagokat (pályamű, önéletrajz, promóciós anyagok,) csatolt file-ként kérjik mellékelni. Az e-mail tárgyaként kérik megjelölni: „SZKÉNÉ PÁLYÁZAT 2012

Tudnivalók a pályázattal kapcsolatban

Pályázatot nyújthat be bármely, a pályázat leadási határidejekor 30 éves kor alatti természetes személy, vagy ehhez a korosztályhoz tartozó csoport.

Pályaműként még nem megjelent, színre nem került, be nem mutatott, ki nem állított műalkotást várnak, tematikai és műfaji és egyéb megkötöttség nélkül.

Az SZKÉNÉ Színház a pályázatokat titkosan kezeli, a nem díjazott pályamunkákat amennyiben az eredménylista megjelenése után két hónapig nem jelentkeznek érte, megsemmisítheti.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályaműve díjazásban részesül, úgy a nevét, rövid életrajzát, pályamunkáját vele egyeztetett módon, honlapján nyilvánosságra hozhatja.

A díj/támogatás kifizetésére, amely a Szkéné Színházban bemutatásra kerülő műre vonatkozik, az eredményhirdetést követően a pályázóval kötött szerződés aláírása után kerül sor.

A pályázatnak az érdemi részen túl tartalmaznia kell:

– a pályázó személyes adatait (név, lakcím, értesítési cím, telefonszám és e-mail cím), csoport  esetén, a képviselő személy adatait, elérhetőségeit
– a pályázó önéletrajzát, csoport esetén az eddigi tevékenységek felsorolását
– szakmai ajánlást (nem kötelező)
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályamű a saját szellemi terméke

A pályázatokat a beérkezett pályamunkák jellegétől függően felkért, a témában szakértő testület bírálja el. Az eredményekről a Szkéné Színház honlapján értesülhetnek a pályázók, illetve a nyertesek válaszlevélben is értesítést kapnak 2012. május 15-ig.

A díjazott műveket, amennyiben a felkért szakértők megfelelő színvonalúnak ítélik, a Szkéné Színház a 2012/13-as évadban egyeztetés szerint műsorra tűzi, illetve bemutatja, kiállítja.

A pályamunkák leadási határideje: 2012. március 30.

Szkéné Színház
Budapest, 1111 Műegyetem rkp. 3.
információ: +36 70 212 8693
www.szkene.hu
szkeneszinhaz@gmail.com

forrás