Program

2012. február 23-24.

MODEM III. emeleti multimédia-terem

A Debreceni Egyetem BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Kutatócsoportja az egyetemen működő Magyar emlékezethelyek című interdiszciplináris projekt részeseként az emlékezethelyek (lieux de mémoire) mediális összefüggéseit és a népszerű kultúrában betöltött szerepét vizsgálja.

Az emlékezés mindig valamely médiumhoz kötődik: a szóbeliség, az írásbeliség, a különböző művészeti ágak, a technomédiumok (fénykép, rögzített hang, mozgókép) közegében zajlik. A médiumok olyan archivációs rendszerek, amelyek performativitásuk által emlékezethelyekké válhatnak. Ez a létesítő erő az emlékezethelyek szemiotikai és materiális-szomatikus befogadása során nyilvánul meg: hiszen az emlékezethelyek úgy jelenítenek valamit, hogy egyúttal megtestesítik azt. Miközben megnyilvánítanak valamit, hatnak az érzékeinkre is, így a materiális, a szimbolikus és a funkcionális emlékezetképződés, illetve ennek medialitása elválaszthatatlan egymástól. Az emlékezetnek a populáris kultúra is hordozója – pl. Trianon vagy 1956 emlékezet-topikját a populáris szubkultúrák is használják. A konferencia célja a Rákosi- és Kádár-kor, valamint a rendszerváltás utáni időszak egyes populáris emlékezethelyeinek számbavétele és értelmezése.

A legfontosabb témakörök:

az Aranycsapat

56-os emlékhelyek

az ügynökügyek

a Rejtő-kultusz

képregények

a ’80-as évek tárgyi kultúrája

késő Kádár-kori televíziós reklámok

a magyar teleregény

a kollektív emlékezet és a kortárs kulturális kánonok közti összefüggések

a populáris kultúra hagyományozódása.

A konferencia részletes programja:

 

Február 23.

12.30-13.00 Érkezés, kávé

13.00-13.20 Megnyitó: Páles Zsolt, a Debreceni Egyetem tudományos rektor-helyettese, valamint S. Varga Pál, a „Magyar emlékezethelyek” projekt vezetője

Moderátor: Szirák Péter

13.20-13.50 György Péter: YouTube, NAVA – a hiány helyei

13.50-14.20 Valuch Tibor: „Fabulon, Sokol-rádió, Trabant”. A közelmúlt tárgyi kultúrája és az emlékezet

14.20-14.50 Oláh Szabolcs: Konzum és közöny. Reklám és emlékezetpolitika az 1980-as években

14.50-15.15 Kávészünet

Moderátor: György Péter

15.15-15.45 Orbán Katalin: „D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam” – az 56-os gyereknaplók médiumai

15.45-16.15 Horváth Sándor: Az Ügynök meg a Lista. A kollaboráció mint emlékezethely

16.15-16.45 Bujdosó Ágnes: Szomszédok Reloaded. A Szomszédok mint a késő Kádár-korszak emlékezethelye

18.30 Fogadás

Február 24.

Moderátor: Orbán Katalin

10.00-10.30 Kálai Sándor: „Rejtő Jenő” mint emlékezethely

10.30-11.00 Marcsek György: A tanú című film mint emlékezethely

11.00-11.30 Dunai Tamás: Keretek közt – A képregény mint a Kádár-korszak emlékezethelye

12.00 Ebéd


Moderátor: Oláh Szabolcs

13.30-14.00 Fodor Péter – Szirák Péter: Az Aranycsapat

14.00-14.30 Réti Zsófia: A 6:3-tól a 0:6-ig. Közösség és emlékezet a nyolcvanas évek magyar futballjában

http://kommunikacio.unideb.hu/
http://modemart.hu/