hír

FELHÍVÁS

„Our Mutual Friend – New Perspectives in Dickens Studies” („Közös barátunk – új perspektívák Dickens tanulmányozásához”) címmel szervez konferenciát Charles Dickens születésének 200. évfordulója alkalmából a Nyíregyházi Főiskola Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke

A konferenciára angol nyelvi és irodalmi, világirodalmi tanszékekről várunk előadókat, de örömmel vesszük doktoranduszok és középiskolai tanárok jelentkezését is.

A konferencia időpontja: 2012. október 12. (péntek).

Helye: Nyíregyházi Főiskola

A témaválasztás kötetlen. Néhány javasolt terület:

 • Dickens és a gyermekkor
 • Emlékezés és a múlt szerepe Dickens műveiben
 • Dickens gender-szempontú olvasatai
 • Írás, olvasás, hang Dickensnél
 • Dickens és a viktoriánus gótikus regény
 • Dickens és Brit Birodalom – posztkoloniális olvasatok
 • Dickens és a színház
 • Dickens regényei más viktoriánus alkotók műveinek fényében
 • Dickens és a városi tér
 • Dickens magyar nyelven – fordításelméleti, recepciótörténeti kérdések
 • Dickens újraírásai a kortárs angol nyelvű regényben
 • Dickens filmen

A konferencián a részvétel ingyenes. Mivel egynapos konferenciáról van szó, szálláslehetőséget sajnos nem áll módunkban biztosítani. A szervezők ellenben vállalják az elhangzott előadások konferenciakötetben való megjelentetését.

A jelentkezéseket, az előadó nevének és intézményének megjelölésével, az előadás tervezett címével, valamint rövid, 8-10 soros rezümével Dr. Tukacs Tamás főiskolai adjunktushoz kérjük eljuttatni

2012. szeptember 15-ig, a tukacst@yahoo.com email címre.

 

CALL FOR PAPERS

The Department of English of the College of Nyíregyháza, Hungary, organises a conference in honour of the 200th anniversary of Charles Dickens’s birth.

Applications are open for scholars working within the field of English studies or comparative literature, but papers of PhD students and secondary school teachers are also heartily welcome.

The title of the conference is “Our Mutual Friend – New Perspectives in Dickens Studies.”

The date of the conference: 12 October 2012

The venue of the conference: College of Nyíregyháza, Hungary.

Topics may include, but are by no means limited to the following:

 • Children in Dickens, in the light of the Victorian discourse on children
 • Remembering and the role of the past in Dickens
 • Gender-based readings of Dickens’s works
 • Writing, reading and/or voice in Dickens
 • Dickens and the Victorian Gothic
 • Dickens and the Empire – postcolonial approaches
 • the re-evaluation of Dickens in the light of other Victorian authors
 • Dickens and the city space
 • Dickens in Hungarian – questions of translation and reception
 • rewritings of Dickens in the contemporary English-speaking novel
 • Dickens and/on the stage
 • Dickens on film

Participation is free. Since this is a one-day programme, accommodation is not available. The presented papers are to be published in a conference volume.

Applications, together with the name and affiliation of the participant, the title of the presentation and a short, 8-10-line résumé are to be sent to Dr. Tamás Tukacs, junior lecturer of the Department of English;

email: tukacst@yahoo.com, by 15 September 2012.

We are looking forward to seeing you in October.

The Organisers

Nyíregyháza, 26 March 2012