Konferenciafelhívás

A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófiai Intézete 2012. november 29-én konferenciát szervez a Tudomány Hete rendezvénysorozat keretében Falak és választóvonalak a történelemben címmel. Szívesen felveszünk a tervezett programba minden olyan előadást, melynek terjedelme nem haladja meg a 20 percet, és tág értelemben véve a következő témákhoz kapcsolódik:

  • Konkrét falak, építmények: pl. berlini fal, limes, kínai nagy fal

  • Földrajzi határok

  • Társadalmi határok

  • Mobilitási határok

  • Korszakhatárok

  • Vallások, kultúrák, ideológiák közötti választóvonalak, ugyanakkor átjárási lehetőségek

  • Életmódtörténet: generációs, nemi választóvonalak a társadalomban, „gender studies”, stb.

  • Mindezek filozófiai megközelítései

Várjuk a témához kapcsolódóan ókortörténészek, történészek, filozófusok, szociológusok akár interdiszciplináris megközelítésű előadásait.
A konferencia pontos programját és szekcióit a beérkező absztraktok ismeretében fogjuk összeállítani.
A jelentkezéseket – az előadás címével és néhány soros összefoglalójával – 2012. május 15-ig várjuk az alábbi e-mail címen: ttfi-konferencia@nyf.hu
Terveink között szerepel a konferencia előadásanyagának elektronikus kötetben való publikálása.

 A szervezők nevében: Dr. Buhály Attila