2012. július 25-én 17 órakor a Déri Múzeum részlegesen megnyitotta kapuit két év felújítási munkálatai után a Zoltai Teremben megtekinthető “Et-Lettera – képeket írni, szavakat rajzolni” című kiállítással.

A kiállítás az írás és rajz tanulásának történetéről, az európai könyv- és illusztrációs művészetről, valamint kortárs képzőművészek és szépírók művein keresztül az írás és kép egymásra hatásáról szól.

Az Et Lettera bepillantást nyújt az európai írástanulási módszerekbe és azok művelődéstörténeti fejlődésébe, a latin betűs írás mint ismeretközlő közeg történeti átalakulásába, kalligráfiai, tipográfiai, képi felhasználásába.

A kortárs alkotók az irodalmi-képzőművészeti és tágabb értelemben vett művészeti nyelvek, művészetközi folyamatok vizsgálatára vállalkoznak. A felkért művészek képeket, jeleket, vizuális idézeteket használnak inspirációként munkájukhoz. Foglalkoznak az ekphraszisszal (képleírás), metaforikus értelemben magával a kép- és/vagy szöveghiánnyal. A projektet – a kép-szöveg problematikára reflektáló alkotások és kéziratok teszik komplexszé.

A kiállítás résztvevői: Baglyas Erika, Benczúr Emese, Borbély Szilárd, Chilf Mária, Csontó Lajos, Dragomán György, Garaczi László, Gerber Pál, Lackfi János, Marno János, Molnár Dóra, Ráskai Szabolcs, Solt András, Szijj Ferenc, Tandori Dezső, Térey János, Tolnai Ottó, Vincze Ottó, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár Soennecken Gyűjteménye (Strasbourg), André Malraux Nagykönyvtár (Strasbourg), A. D. Xenopol Könyvtár (Arad), Xavier Benguerel Közkönyvtár (Barcelona), Jiri Mahen Könyvtár (Brno), Debreceni Irodalmi Múzeum (Debrecen), Debreceni Református Kollégium (Debrecen).

Az Et Lettera 6 várost (Arad, Barcelona, Brno, Debrecen, Strasbourg, Varsó) összefogó projektet a Kultúra Program keretében az Európai Bizottság és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. A kiállítás szeptember 9-ig tekinthető meg.

A kiállításhoz Olvasható kép, látható szöveg címmel konferencia kapcsolódik a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Déri Múzeum és a Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének szervezésében 2012. szeptember 7-8-án. A tanácskozáson való részvételre augusztus 10-ig várják a jelentkezéseket. A felhívás itt olvasható.