A Vidor-fesztivál ideje alatt érdemes a nyíregyházi Jósa András Múzeum időszaki kiállítására is ellátogatni. A tárlat anyaga az Antal-Lusztig Gyűjteménynek az “alföldi iskolához” kapcsolódó anyagából ad különleges válogatást.

„Tornyai János festőművész 1936. szeptember 20-án Budapesten elhunyt. Halálát követően tisztázni kívánták a művész hagyatékát, melynek során a több végrendeletben megjelölt végrendeleti örökösök azzal szembesültek, hogy a hagyaték eltűnt.

Tornyai úgy halt meg, hogy nem alkotott?

Néhány évtizeddel ezelőtt Budapesten a Horánszky utcában, – a művész egykori műtermében – felújítási munkálatokat végeztek. Ennek során a padlódeszkák felszedése alkalmával a párnafák között több mint ezer Tornyai-festményt találtak egykorú feljegyzésekkel, naplókkal, kitüntetésekkel együtt.

Tornyai feltámadt!

Előkerült a hagyaték, a művészt újra felfedezték, az ország több helyén bemutatva az értékes leletet. Mostani kiállításunkon az Antal-Lusztig Gyűjtemény Tornyai anyaga kerül bemutatásra, melynek valamennyi darabja abból a leletből származik, mely évtizedeken keresztül a padló alatt szunnyadt.

Kiegészítésként, de művészi kvalitásban azonos rangúként mutatjuk be az alföldi festészet további két rendkívül jelentős alkotójának az Antal-Lusztig Gyűjteményben szereplő munkáit, így Koszta József festményeit és Rudnay Gyula alkotásait.

Mindhárom művész a két háború közti magyar festészet „alföldi iskola” gyűjtőnév alatt tudatosult művész-csoportjának alkotója volt. Iskolateremtő mesterek a magyar impresszionista és posztimpresszionista festészet halhatatlan alkotói.”

Dr. Antal Péter

forrás