Emlékkonferencia a Nyíregyházi Főiskolán

60 éves lenne János István

A tudós, a tanár, az ember

 2012. október 3., szerda

10.00 megnyitó, köszöntő

10.05 Jánosi Zoltán, rektor, Nyíregyházi Főiskola: János István és a Főiskola

10.25 Fehér József, igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok: János István és a zempléni régió

10.45 Nagy Zsuka, költő: Hallgatói szerveződések a Nyíregyházi Főiskolán a ‘90-es években

11.00 Karádi Zsolt fotókiállításának megnyitása

 

I. ülésszak. Barátok. Elnök: Karádi Zsolt

13.00 Bitskey István, Debreceni Egyetem: Janus Pannonius és a bor

13.20 Márkus Béla, Debreceni Egyetem: Egy sötét kúria titkai. Szilágyi István első regényéről

13.40 Imre László, Debreceni Egyetem: Borbély Szilárd és Az Olaszliszkai

14.00 Hozzászólások, vita

 

II. ülésszak. Kollégák. Elnök: Csorba Sándor

14.30 Karádi Zsolt, Nyíregyházi Főiskola: “Még kell a szerelem”. Kálmán Kata naplója Móriczról

14.50 Antal Attila, Nyíregyházi Főiskola: A megváltatlanság sejtelme. Lászlóffy Aladár: Vágtat a hó, az utolsó kísérlet c. költeményéről

15.10 Gerliczki András, Nyíregyházi Főiskola: Párbeszéd egy szövegről

15.30 Hozzászólások, vita

16.30-tól a program a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban folytatódik, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület szervezésében.

 

2012. október 4., csütörtök

I. ülésszak. Tisztelők. Elnök: Reszler Gábor

09.00 Barabás László, Nyíregyházi Főiskola: A német nyelvű országok himnuszainak topográfiája

09.20 M. Nagy Ilona, Boda István, Varga Teréz, Bényei Ágnes, Debreceni Egyetem-Nyíregyházi Főiskola: A Margit-legenda szótárának irodalmi tanulságaiból

09.40 Szoboszlay György, Nyíregyházi Főiskola: A tortúra alkalmazásával kapcsolatos nézetek, álláspontok a kora újkori magyar büntetőjog-tudományban

10.00 Hozzászólások, vita

 

II. ülésszak. Kollégák, barátok. Elnök: Antal Attila

10.30 Mester Béla, Nyíregyházi Főiskola, MTA Filozófiai Kutatóintézet: „Hogy megválaszd az személyt az tiszttül.” XVI. századi Biblia-fordításaink tanulságai.

10.50 Mohácsi Ágnes, Debrecen: A “Szigeti remete” étlapja. Krúdy evőnovelláiról

11.10 Bertha Zoltán, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest: Psalmus Transsylvanicus – Az újabb erdélyi magyar vallásos líra – In memoriam János István

11.30 Hozzászólások, vita

 

III. ülésszak. Tanítványok. Elnök: Gerliczki András

13.30 Antal Anikó, PhD-hallgató, Debreceni Egyetem: Mors portrei, avagy haláltánc ábrázolások egy 18. századi nyomtatványban (felolvassa Lajtos Nóra)

13.50 Elek Ottó, PhD-hallgató, Miskolci Egyetem: A népi jövendő. Veres Péter politikai, közéleti pályája a koalíciós időszakban

14.10 Lajtos Nóra, PhD-hallgató, Debreceni Egyetem: Három Cézanne-festmény mint narratív betét Sánta Ferenc Halálnak halála c. elbeszélésében és filmadaptációiban

14.30 kávészünet

14.45 Antal Balázs, Nyíregyházi Főiskola: A befejezett bestiárium. Láng Zsolt tetralógiájának negyedik könyve

15.05 Nagy Balázs, PhD-hallgató, Miskolci Egyetem: Én vagyok én, te vagy te? A szerzői és a befogadói funkciók változása az új közlésmódokban

15.25 Szilágyi Péter, Szerencs-Prügy: Az íróvá válás dokumentuma, avagy Móricz Zsigmond Fehér könyve

15.45 Hozzászólások, vita

15.55 Zárszó

 A tanácskozások a Nyíregyházi Főiskola ‘A’ épületének rektori tanácstermében zajlanak (Nyíregyháza, Sóstói út 31/b, ‘A’ ép. I. emelet). A tanácskozás ideje alatt az épület földszintjén Karádi Zsolt tematikus fotókiállítása tekinthető meg. A konferencia támogatója a Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsa. Bővebb információk a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében kérhetők: 42/599-459.