Az Erasmus Kollégium idén is felvételt hirdet tanulmányaik mellett tudományos munkát végző, akadémiai pályára készülő, kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók számára.

Pályázhat bármely magyar felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója.

A felvételivel kapcsolatos összes információ megtalálható az alábbi linken:

http://www.erasmuskollegium.hu/

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok leadásának határideje: 2012. október 18.

Ha kérdésed van, lépj kapcsolatba a kollégium vezetőségével az alábbi címen:

info.erasmus@gmail.com

Erasmus Kollégium

A Kollégium célja, működése:

A magyar felsőoktatásbeli képzés tömegessé válása a legtehetségesebb diákokra fordítható szellemi erőforrások csökkenéséhez vezetett. Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a neves közgazdászok, jogászok és bölcsészek által létrehozott speciális tehetséggondozó intézmény, az Erasmus Kollégium. A Kollégium olyan diákok támogatását tekinti feladatának, akik egyetemi, főiskolai tanulmányaik mellett színvonalas tudományos munkát is végeznek. A Kollégium célja, hogy diákjai olyan közösséget alkossanak, amelyben gyakorolhatják a szakmai kooperációt, hiszen a különböző szakmai hátterű, ám egymást „metsző” érdeklődésű fiatal kutatók szakmai kommunikációja az érintettek saját területükön való elmélyülését is nagymértékben elősegíti.

A Kollégium a felvett diákok számára a következő lehetőségeket biztosítja:

témavezetővel végzett szakmai munka, a saját kutatási terv kidolgozása (tanulmány) egy kutatócsoport szemináriumain való részvétel (a kutatócsoport megbeszélése szerinti időközönként) szakmai hétvégéken való részvétel minden második péntek délután műhelyszemináriumon való részvétel, évente legalább egy alkalommal előadás tartása a tanévzáró konferencián való részvétel, előadás tartása, nyelvtanulás

A Kollégium elvárja, hogy diákjai a fenti lehetőségeket igénybe vegyék; erről a félév elején minden diákkal szerződést köt. A Kollégium a szerződés alapján diákjainak tanulmányi ösztöndíjat (vagy egyéb anyagi támogatást) biztosíthat.

A Kollégium diákjai tutori segítséget kaphatnak pályázatuk megvalósításához, és amennyiben szükséges, további konzulensi segítséget kapnak a Kollégium más tutoraitól, illetve vezető tanáraitól. (A tutor személyére a diák javaslatot tehet.)

A Kollégium hallgatói megfelelő számú diák összefogása esetén közös érdeklődési területük alapján kutatószemináriumi csoportokat alkotnak. A 2012/2013-as tanév csoportjait a jelen pályázat révén a Kollégiumba felvételt nyert diákok, valamint a régebben felvett kollégisták alakítják meg.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Egy kétoldalas motivációs levelet, amely tartalmazza a Kollégiumba való jelentkezés célját, a pályázó életpályájára vonatkozó elképzeléseit, a kutatni kívánt téma rövid leírását, a témaválasztás indoklását, a várható eredményt (pl. OTDK dolgozat, publikáció). A motivációs levél térjen ki arra is, hogy a kutatás várható eredménye mely vonatkozásban jelentené a meglévő tudás továbbfejlesztését, kiegészítését. Valamint azt is, hogy megvalósításához milyen módszereket kíván alkalmazni. Ehhez segítséget nyújthat a http://www.ceu.hu/caw/Statement weboldal.

2. Egy amerikai típusú önéletrajzot, melynek sablonját itt érheted el.

3. Egy maximum 20 000 leütés terjedelmű önálló írást, amely bemutatja a pályázó érdeklődését, eddig elért eredményeit. A benyújtott írás lehet korábban leadott, nagyobb dolgozat (szakdolgozat, OTDK-dolgozat stb.) részlete, önálló tanulmány, publikáció, szemináriumi dolgozat.

Az írásbeli pályázatokat 2012. szeptember 6. és október 18. között fogadjuk, az info.erasmus@gmail.com címen.

A kiválasztás szóbeli fordulójára 2012 október 25-26-én kerül sor. (Kérjük a pályázókat, hogy e napokra tegyék szabaddá magukat!) Az eredményről a Felvételi Bizottság legkésőbb 2012. október 29-ig e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.