Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármesterének felkérésre hasznosítási koncepció készült irodalmi múzeum létrehozására az egykori Krúdy család ingatlanán. A tervek most kerülnek először nyilvánosságra. Lapunk ezzel tiszteleg Nyíregyháza írója, a 134 éve született Krúdy Gyula előtt. (A 2012. májusában elkészült és átadott koncepció számos elemét hasznosítja a város tulajdonában álló Bencs-villa felújítására és átalakítására 2012. augusztus végén “Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” címmel benyújtott önkormányzati pályázat.)

Krúdy Ház & Parksziget

Hasznosítási terv

1. 0

Készítette:

Onder Csaba

Nyíregyháza, 2012. május.

Ferenczy Zsolt / Oázis homokozó

Tartalom

Bevezető

Általános megjegyzések

A „Krúdy Ház” tervezett funkciói

I. (Múzeumi) Élményterek

1. „Éjszakai utazás a Vörös postakocsin”.

2. „Szindbád hazatér”

II. (Művészeti és mediális) Eseményterek

1. „Rezeda Kázmér Szalon”

2. „Vörös Tehén irodalmi kávéház”

3. „A Nyírvidék szerkesztősége”

4. „Régi idők mozija”

5. „A rádiózás aranykora”

6. „A Fényképész”

7. „MyPad” – képzőművészeti kiállító- és eseménytér

III. Műhelyterek

IV. Lakóterek

V. Pihenőterek

1. „Vörös Tehén kávézó és étterem”

2. „Kállói úti Parksziget”

Szolgáltatások

Működtetés

Egyebek

Bevezető

Nyíregyháza MJV önkormányzata hasznosítás céljából igénybe kívánja venni az MTVA tulajdonában lévő, önkormányzati telken fekvő ingatlant (Szent István út 42. – a Magyar Rádió nyíregyházi stúdiójának egykori székhelye). A 2007-ben megszűnt stúdió archívumát a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár korábban már átvette. Az impozáns épület jelenleg kihasználatlan. Az önkormányzat „irodalmi-kulturális” célú hasznosítást látna indokoltnak azon a területen, ahol egykor a Krúdy család háza állt. Mindezzel Nyíregyháza városa több évtizedes adósságot kíván leróni: értékteremtő módon Emlékmúzeumot állítani a város szülöttének, Krúdy Gyulának, egyúttal gondoskodni a város irodalmi életének vezető médiumáról, A Vörös Postakocsi című folyóiratról.

Dr. Kovács Ferenc Polgármester Úr felkérésére elkészült a komplex szakmai hasznosítási terv első változata. A tervezet a megfogalmazott elvárások mellett figyelemmel van a Széll Kálmán terv 2.0-nak a kreatív és kulturális iparra vonatkozó stratégiai megállapításaira, illetve a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú NFÜ pályázat szempontjaira is.

Általános megjegyzések

A „Krúdy Ház projekt” olyan innovációs és idegenforgalmi értékteremtés kíván lenni Nyíregyházán, amely a kreatív és kulturális ipar kitüntetett információs és szolgáltatási pontjaként a város modern digitális közművelődési és kulturális értékeivel összefügg, azokat hosszú távon, fenntartható módon szolgálja.

A „Krúdy Ház projekt” Nyíregyháza olyan új versenyképes turisztikai attrakciója, amely jól körülhatárolható egységként kíván szolgáltatásokat nyújtani mind az ide érkezőknek, mind a helyi lakosoknak.

A „Krúdy Ház projekt” olyan infrastrukturális fejlesztéseket tartalmaz, amely megvalósítása során valódi turisztikai terméket hoz létre, olyan turisztikai attrakcióval (élményalapú múzeum), és olyan kiegészítő elemekkel (szolgáltatásokkal), amelyek lehetővé teszik a turisták számára a városban és környékén való további időtöltést és kikapcsolódást, amelyek újabb pozitív élményekkel gazdagítják az eltöltött időt.

A „Krúdy Ház projekt” alapvető céljai közé tartozik az új munkahelyek teremtése, valamint a turizmusból származó jövedelmek növelése; továbbá, hogy a turisztikai attrakción és kiegészítő szolgáltatásain keresztül növekedjen a városba látogatók száma, a turisztikai célterületen eltöltött tartózkodási idő és az egy főre eső költés.

A „Krúdy Ház projekt” célja olyan egész évre kiterjedő turisztikai attrakció megvalósítása, amely széles spektrumon mind a városlakók, mind az idelátogató turisták számára ismereteket, élményeket, hasznos és szórakoztató időtöltést biztosít. A projekt hozzá kíván járulni a városlakók identitásának megőrzéséhez és megerősítéséhez; a Nyíregyházáról alkotott külső kép formálásához; Nyíregyháza idegenforgalmi szolgáltatásainak erősítéséhez; a közoktatás helyi és regionális résztvevői számára megfogalmazott interaktív oktatási projektek révén a város egykori életének, fontosabb alkotóinak korszerű megismertetéséhez.

A „Krúdy Ház projekt” hozzájárul a turizmus időbeli koncentrációjának csökkentéséhez, mivel szezonon kívül (április 1. előtt és október 31. után) és/vagy időjárástól függetlenül is garantáltan igénybe vehető szolgáltatásokat kínál; innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosít (pl. internet, mobil technológiák, foglalási rendszerek); közvetlenül munkahelyet teremt, legalább négy, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahelyet hozva létre.

A „Krúdy Ház projekt” már meglévő attrakcióhoz is kapcsolódik, összhangban és jól illeszkedve Nyíregyháza turisztikai desztinációjának jellegéhez és kínálatához (elsősorban a belvároshoz és Sóstógyógyfürdőhöz).

A „Krúdy Ház projekt” jellegében olyan multifunkcionális és interdiszciplináris találkozási pontot kíván megvalósítani, amely múzeumi élmény- és eseménytereivel, állandó és időszaki kiállításaival, kertjével, műhelyeivel, oktatási és művészeti programjaival, illetve kulináris szolgáltatásaival egész évben nyitva áll mind a város lakói, mind az idelátogatók számára.

A „Krúdy Ház projekt” tematikájában – Krúdy Gyula apropóján és hozzá kötődően, az ingatlan története és paraméterei alapján – hangsúlyosan Krúdy Gyula és a XX. század eleji polgári Nyíregyháza világát kívánja megidézni és bemutatni. A tervezett élmény és eseményterek koncepciója és kialakítása az utazás metaforájára felfűzve, a modern kor korai médiumainak (nyomtatott sajtó, mozgókép, fényképészet, rádiózás) aktivizálása mentén, az emberi érzékszervek (látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás) együttes igénybevételének segítségével kívánja virtuális időutazásra vinni az ide látogatókat.

A Krúdy Ház ikonikus jelképe kíván lenni a város kulturális és irodalmi hagyományainak és jelenének, régi és modern ötvözetének, konkrétan és szimbolikusan biztosítva a város kulturális és reprezentációs igényeit.

A „Krúdy Ház projekt” egyedi, az adott helyszínre jellemző sajátos értékekre épít, de csak abban az esetben érheti el hasznosítási céljait, ha a célcsoportok igényeinek megfelelő jelleggel és színvonalon kerül kialakításra. Ha funkcionális, színvonalasan és kiszámíthatóan működő, vonzó, változatos és tartalmas programokat és szolgáltatásokat nyújtó turisztikai attrakcióként jön létre, amelyhez  biztosítható a fenntartható működés.

*

A következő fejezetekben és alfejezetekben csak a hasznosítás főbb vonalait kívánjuk megrajzolni, elsősorban a szóba jöhető funkciók felől vázolva fel a „Krúdy Ház projekt” egyes elemeit. Ez az elképzelés még nem tartalmaz javaslatot a térbeli elrendezés kérdésére; nem ad végleges elnevezést és részletes szakmai programot az egyes élmény- és eseményterek kapcsán; nem ad választ a funkcióalapú átalakítás és berendezés egyszeri, illetve az üzemeltetés és fenntartás állandó költségeire. A „Krúdy Ház projekt” egészének szakmai kurátora: Onder Csaba

 A „Krúdy Ház” tervezett funkciói

I. (Múzeumi) Élményterek

A múzeumi élményterek – szakítva a tárgyalapú múzeum hagyományával, elkerülve a provinciális helytörténeti szemléletmódot – interaktív és interdiszciplináris módon, az időutazás illúziójának megteremtésével, tematikus állomások sorozatával kívánja bemutatni Krúdy Gyula és egykori városának világát.

Az egymást követő állomások bepillantást nyújtanak a századelő és a századutó világába (1878–1933), a magán és közélet eseményeibe; megismertetik a látogatóval a Krúdy család történetét, az író Krúdy Gyulát, és annak híres regényalakjait.

Az élményterek célja, hogy a látogató a modern technika, a kreatív interaktivitás, az illúziókeltő audiovizualitás (a kép, a mozgókép, a hang, a fény és a zene) eszközeinek segítségével átléphessen a múlt egy szakaszába, átélhesse annak hangulatát, miközben konkrét (tapintható) ismereteket is szerez elődei életéről.

Az élményterekben való utazás a pihenő és szolgáltató terek (az ízlelés és a szaglás világaként a Vörös Tehén kávéház és kisvendéglő, illetve az élmény apartmanok és a hangulatos Kállói úti belső parksziget) irányába vezetve ér véget.

Példa: A két meghatározó élményteret korabeli (pl. 1910-es) utcarészletet –korzót – imitáló folyosó köti össze, amelyen valódi villamossín fut végig, valódi villamossal. A falakon kétoldalt az egykori belvárost és a korzózó embereket mutató, életnagyságúra nagyított fotópanoráma. A háttérben utcazsivaj, az utcaköveken csattogó patkó hangja, a sarokban Trafik: az élő, eleven térben a látogató beülhet a villamosba, felszállhat egy konflisra, beülhet egy kávéházi sarokba, megkezdve barangolását az egykori városszövetben, illetve Krúdy Gyula hőseinek világában…

1. „Éjszakai utazás a Vörös postakocsin”

 Jelleg: Interaktív állandó kiállítás.

Tematika: Az író Krúdy Gyula életének, családjának, illetve regényalakjainak bemutatása.

Kurátor:

Leírás: Éjszakai utazás Krúdy híres postakocsiján, ahol az egyes állomások során megismerhetővé válnak az író életének főbb mozzanatai, regényeinek legendás helyszínei és alakjai.

Példa: Egy valódi postakocsiba ülve indul a program. Az ablakok részben valódiak, részben digitális képernyők; az egyes állomások között informatív és illusztratív narráció hallható, felkészítendő az utazót arra, amit a soron következő állomáson láthat (Krúdy hősök szobája, Krúdy szerelmei, Krúdy repülőn stb.).

2. „Szindbád hazatér”

 Jelleg: Interaktív állandó kiállítás.

Tematika: Krúdy Gyula városa: a polgári világ Nyíregyházán (1878-1933).

Kurátor:

Leírás: Rendhagyó nappali várostörténeti időutazás fiákeren, konflison, taxin és gyalogosan Nyíregyházán. Életmód- és várostörténet, amely során a polgári világ hétköznapjai, fontosabb alakjai és eseményei elevenednek meg a látogató előtt, néhol panoptikumszerűen kitárva (hírhedt kártyapartik a Koronában), néhol csak kulcslyukon keresztül leskelődve (az egykori bordélyba, vagy a palánk résein az egykori Széna téri faszínház színésznőinek öltözőjébe).

 

II. (Művészeti és mediális) Eseményterek

Az eseményterek a „Krúdy Ház projekt” azon élő terei, ahol a rokon diszciplínák műhelyei kínálnak időszaki kiállításokkal és állandóan frissülő programokkal elfoglaltságot a látogatónak. Az eseményterek közös tematikus keretét a XX. század meghatározó korai médiumai adják: a nyomtatott sajtó, a film, a fotó és a rádió.

A korhűen berendezett szerkesztőség, mozi, fényképészet és rádióstúdió kontrasztja és folytatása a padlástérbe tervezett kortárs művészeti tér, amely a posztmodern képzőművészet (így audiovizuális és fotókiállítások, performanszok stb.) színrevitelét szolgálja. A ház archaikus tömbjének másik ellenpontja a pince, az alternatív (undergrund) mozgásszínházi és zenei kísérletezés terepeként.

Az eseményterek a múzeumpedagógia és az interaktív oktatás helyszínei is szeptembertől júniusig – az óvodás/kisiskolás kortól a középiskola 12. osztályig. (Tustintával és lúdtollal való írástól kezdve a videó installáció vagy rövidfilm készítéséig szinte bármi szóba jöhet, ami a médiumokat azok használata és alkalmazása felől teszi megismerhetővé és megtapasztalhatóvá.)

1. „Rezeda Kázmér Szalon”

Jelleg: reprezentatív közösségi, központi szalon.

Tematika: nagypolgári belső tér a század elejéről.

Leírás: irodalmi, zenei programok, tanácskozások stb., színtere.

 2. „Vörös Tehén irodalmi kávéház”

Jelleg: kávéház, étterem.

Tematika: Krúdy Gyula korhűen berendezett kedvenc gasztro-világa.

Leírás: Tényleges kávéház és étterem, amely alkalmas kisebb irodalmi performanszok lefolytatására; tényleges találkozási hely.

Kurátor:

Projektvezető:

3. „A Nyírvidék szerkesztősége”

Jelleg: Valóságos, korhűen berendezett szerkesztőség.

Tematika: Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma.

Kurátor:

Projektvezető:

Leírás: A korhűen berendezett szerkesztőségi szoba az egykori újságírás (így a korabeli irodalom) apropóján adna stílusos keretet a városhoz és a megyéhez kötődő sajtó, az írók és az irodalmi élet bemutatására (Bessenyei Györgytől kezdve napjaink irodalmával bezárólag). Az eseménytér funkcionális kialakítása lehetővé teszi interaktív, helytörténeti tárgyú irodalomórák, foglalkozások tartását. (Itt kaphatna helyet a Kalligram Kiadó teljes Krúdy-sorozata; az irodalmi arcképcsarnok és topográfiai térkép stb.)

 4. „Régi idők mozija”

Jelleg: Valóságos, korhűen berendezett mozi.

Tematika: A mozgó kép aranykora.

Leírás: Szakmai és ismeretterjesztő filmek vetítésére, filmklub működtetésére szolgál; oktatási projektként diákok által készített filmek, tematikus filmtörténet, a filmhíradók révén pedig az elektronikus tömegkommunikáció kialakulásának bemutatására ad módot.

Kurátor:

Projektvezető:

 5. „A rádiózás aranykora”

Jelleg: Valóságos, korhűen berendezett stúdió.

Tematika: A rádiózás rövid története.

Leírás: Az MR egykori épületében megőrzött rádiótörténeti kiállítás felújítása, aktualizálása.

Kurátor:

 6. „A Fényképész”

Jelleg: Valóságos, korhűen berendezett fényképész üzlet.

Tematika: A városi fotózás rövid története.

Leírás: Az egykori és a mai Nyíregyháza kerül bemutatásra a fotózás mesterségének és művészetének megelevenítésével. Az eseménytér interaktív oktatási projektje az egykori és a mai város mindennapjainak paralel pillanatfelvételeit rögzíti.

Kurátor:

Projektvezető:

 7. „MyPad” – Kortárs képzőművészeti kiállító- és eseménytér

Jelleg: Loft-tipusú modern képzőművészeti galéria.

Tematika: Posztmodern (audiovizuális) képzőművészet bemutatása.

Leírás: A tetőtéri loftgaléria a kortárs nyíregyházi, hazai és külföldi képzőművészet (egyéni és csoportos) kiállításainak, performanszainak tere; tényleges találkozási hely az alkotás, az alkotó és a befogadó számára).

Kurátor:

Projektvezető:

III. Műhelyterek

A műhelyterek a Krúdy Ház-ban helyet kapó alkotóközösségek tereit jelentik.

 1. A Vörös Postakocsi folyóirat és Könyvkiadó szerkesztősége
 2. Városi fotóklub
 3. Pincehely (Mini pinceszínházi vagy zenekari próbatér)
 4. MR Nyíregyháza archívuma

IV. Lakóterek

A „Krúdy ház projekt” részeként olyan apartmanok (minimum: 3+1) kerülnének kialakításra, amelyek egyaránt figyelemmel vannak a tervezett programokra és funkciókra, illetve a fenntarthatóság szempontjaira is.

1. Élmény apartmanok

Jelleg: korhűen berendezett apartman

Tematika: Az 1878-as, 1898-as, 1908-as, 1918-as, 1933-as, illetve a 2078-as év szobái

Leírás: Krúdy Gyula életének csomópontjaihoz kötődő évszámok szerint, az adott kor szokásainak és tárgyi környezetének (használati tárgyak, bútorok, újságok, könyvek stb.) megfelelően berendezett szobákban, a mai kor technikai eszközeit mellőzve tölthet el itt néhány éjszakát a nosztalgiára vágyó időutazó. (A 2078-as szoba futurizmusa nyilvánvalóan a jövőt kívánja felvillantani.)

2. Alkotó és vendég apartman

a) Meghívott, az éjszakát itt töltő előadók, vendégművészek számára ingyenesen fenntartott szoba, valamint az év bizonyos időszakaiban

b) Alkotószobaként működik, valamely felkért hazai vagy külföldi alkotó (irodalom, képzőművészet stb.) számára – Nyíregyházához kötődő mű megalkotásáért cserébe.

V. Pihenőterek

Pihenő és találkozási helyek hosszabb és rövidebb elidőzést tesznek lehetővé az épületen belül, illetve a ház zárt parkjában.

I. „Vörös Tehén kávéház és étterem”

Az épületen belül, korhűen kialakított kávéház és étterem hangulata és kínálata a Krúdy Gyulához köthető kulináris elvárásoknak kíván megfelelni. Télen-nyáron üzemel, reggeltől estig nyitva mind a helyiek, mind a rendezvényekre látogató turisták előtt.

II. „Kállói úti Parksziget”

A „Krúdy Ház projekt” fontos része a fás, hangulatos, mély belső kert integrálása a tervezett funkciók közé. A kert mindenkor nyitott: az oda betérő számára pihenési, kikapcsolódási lehetőséget biztosít, függetlenül attól, belép-e majd az épület zárt terébe. (Célközönség: csoportos és egyéni látogatók; városlakók, kisgyermekesek, fiatalok, idősek.) Megőrzendő a park sokszínűsége, zegzugos jellege, az adott funkciók szerint való kialakítása. A falak mentén körben fedett pihenő padok, hangulatvilágítás kialakítása; a parkban kisebb köztéri alkotások elhelyezése, a kerítésfalak, kertsarkok megfelelő dekorációja indokolt. Nyitva tartás: tavasztól őszig.

 1. „Hét bagoly” terasz (Szabadtéri büfé, korabeli stílusban (vagy futurisztikusan), a „Vörös Tehén kávézó és étterem” részeként.)
 2. „Huszárik” – Mini Kertmozi
 3. Játszótér (foglalkoztató anyukáknak és kicsiknek)
 4. Tekepálya (játék felnőtteknek)

Szolgáltatások

A „Krúdy Ház” projekt ingyenes és elérhető fizetős szolgáltatásokat egyaránt biztosítani kíván.

Fizetős szolgáltatások: Állandó kiállítások, Élmény apartmanok, Kávéház és étterem, Trafik (könyvek, prospektusok, poszterek, emléktárgyak stb.), Játékbérlés, Kultúra-specifikus városi idegenvezetés

(Kiegészítő fizetős szolgáltatások):

Konflis bérlés – utazás a városból Sóstóra (szolgáltatóval kötött szerződés alapján, megrendelői igény szerint)

Oldtimer bérlés – utazás a városból tetszés szerint (szolgáltatóval kötött szerződés alapján, megrendelői igény szerint)

Élvezd és parkolj: az érvényes belépőjeggyel rendelkezők 2 óra időtartamra ingyenesen parkolhatnak a város területén.

Jegyvásárlás: Sóstózoo, Aquarius stb. (kombinált csomagjegyek)

Ingyenes szolgáltatások: Eseményterek specifikus helyszíni foglalkoztatásai. Park. Játszótér.

Működtetés

Az előzetes elképzelések szerint a Krúdy Házat a Nyíregyháza MJV által létrehozott alapítvány működteti. Az alapítvány mind a fenntartás, mind a tervezett projektek pályázati alapú finanszírozhatósága szempontjából rugalmas, de átlátható működtetést biztosít.

 

Állandó költségek:

 1. éves rezsi és költségei
 2. humánerőforrás költségei
 3. az alapítvány egyéb költségei

Alkalmi költségek:

 1. Önerő pályázati projektekhez

Saját bevételek:

 1. Nyíregyháza MJV alapítványi támogatása
 2. Projektek pályázati forrásokból való finanszírozása
 3. Kávéház és étterem bérleti díja
 4. Élmény-apartmanok díja
 5. Rendezvények belépti díjai

Egyebek

A „Krúdy Ház” projekt Nyíregyháza turisztikai desztinációjának részeként csak akkor lehet sikeres, ha a megfelelően megtervezett és megvalósított koncepció mellé karakteres arculatépítés és kommunikáció is társul; csak akkor, ha professzionális módon a legjobb anyagokból, a legjobb szándékok szerint egyedi és eredeti érték teremtődik Nyíregyházán.