Az identitás alakzatai – konferencia

Kezdés időpontja:
2012. november 16. (péntek) 9.30 óra

Helyszín: MTA DAB Székház
4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.

Szervezők:
DE Humán Tudományok Doktori Iskola, Modern Filozófia Program
MTA DAB Bölcseleti, Művészeti, művészet-és ókortudományi Szakbizottság

A konferencia célja, hogy rámutasson: a személy nem csupán az európai bölcseleti hagyomány egyik legrégibb, de egyszersmind egyik legaktuálisabb fogalma is. A személyes identitás kérdésköréhez a konferencia előadói az alkalmaziott filozófia, a német idealizmus, a modern német és francia filozófia, az angolszász politikai filozófia, valamint a kortárs irodalomelméletek módszertani támpontjai alapján közelítenek.

PROGRAM

2012. november 16. péntek

  9:30 Megnyitó
  9:40 Dr. Varga Pál: Romantikus identitásképletek a magyar irodalomban
10:30 Dr. Bényei Péter: A megszabadított Tantalosz. (Identitásfelfogások Eötvös József  A karthauzijában)
11:00 Dr. Kelemen István: Identitás és Lebensform
11:30 Kávészünet
11:45 Karap Zoltán: Az identitás utópisztikus alakzatai
12:15 Hornyák Péter: A kétségbeesés identitása
12:45 Kovács Gábor: Emberi természet, önmeghatározás, biotechnológia – megjegyzések Márkus György antropológiájához Francis Fukuyama egy könyve kapcsán
13:15 Ebédszünet
14:15 Dr. Valastyán Tamás: Ki vagyok te, ki vagy én? (Az én formálódása Radnóti Miklós Kis nyelvtan című versében)
14:45 Dr. Bujalos István: Az identitás amerikai alakzatai
15:15 Dr. Angyalosi Gergely: Az identitás megalkotása. (Az önazonosság kérdései a kései Foucault-nál)

2012. november 17. szombat

13:30 Dr. Pólik József: Történelmi emlékezet és identitás a Rákosi-korszak filmjeiben
14:00 Balogh Máté Gergely: Lojálisak, semlegesek, fasiszták – a Kádár-rendszer viszonya az amerikai magyarokhoz
14:30 Darabos Borbála: Identitás és állampolgárság, avagy az inklúzió paradoxona
15:00 Kávészünet
15:15 Bodnár János Kristóf: Megjegyzések a ‘veleszületett szocialitás’, tágabban pedig a ‘nature-nurture’ “vita” evolúciós pszichológiai megközelítéséhez a késő-wittgensteini gondolatrendszer kontextusában.
15:45 Simon Lehel Alpár: Michel Foucault – Az archeológiai normáktól a melegségtudatig; avagy hogyan jutunk el a homoszexualitás eratocentrikus etikájáig, metafizikájáig.

Kapcsolattartó:
Soltész Péter
Tel.: +36/20/539-6888
e-mail: petersoltesz@gmail.com