Az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye (IROM)
az Irodalomtanítás Kelettől Nyugatig projekt keretében nyitókonferenciát
rendez Az irodalomtanítás megújulásának záloga: a tanárképzés címmel

TANÁCSKOZÁS
2012. november 23. – Debreceni Egyetem Főépület, III. emelet XI. terem

14.00–14.30: Köszöntők
– DEBRECZENI ATTILA (intézetigazgató, Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)
– KAPOSI JÓZSEF (főigazgató, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
– FŰZFA BALÁZS (projektvezető, IROM, egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem)

14.30–16.30
Felsőoktatási fórum a magyartanár-képzés problémáiról és megújulási lehetőségeiről (különös tekintettel a bevezetendő osztatlan képzésre; 15 perces hozzászólások, majd vita)
moderátor: FAZAKAS GERGELY TAMÁS
Felkért vitaindítók, tanárképzési és irodalomtanítási szakmódszertan:
– CZIMER GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
– CSERJÉS KATALIN (Szegedi Tudományegyetem)
– KNAUSZ IMRE (Miskolci Egyetem)
– KUCSERKA ZSÓFIA (Pécsi Tudományegyetem)
– MOLNÁR GÁBOR TAMÁS (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

16.30–17.00: szünet (frissítők és a Pedellus Tankönyvkiadó standja az intézeti könyvtárban – 303. szoba)

17.00–19.00

TAN-NAT-TAN: Kerekasztal-beszélgetés tankönyvekről, a Nemzeti alaptantervről és a Kerettantervről
moderátor: FŰZFA BALÁZS

Felkért résztvevők:
– ARATÓ LÁSZLÓ (Magyartanárok Egyesülete, elnök)
– DIÓSZEGI ENDRE (Ady Endre Gimnázium, Budapest)
– FENYŐ D. GYÖRGY (Magyartanárok Egyesülete, alelnök)
– GORDON GYŐRI JÁNOS (egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
– HAJAS ZSUZSA (szaktanácsadó, tantárgyi szakértő, Debrecen)
– OSZTOVITS SZABOLCS (Fazekas Kulturális Enciklopédia, projektvezető)
– PETHŐNÉ NAGY CSILLA (Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola)
– SIPOS LAJOS (Magyar Irodalomtörténeti Társaság, elnök)
– SZEKSZÁRDI JÚLIA (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, elnök)
– SZ. TÓTH GYULA (oktatáskutató, Budapest)

Lezárás: Az IROM Könyvek első számának bemutatója (KÁROLY FRIGYES iskolaigazgató, Szombathely)

19.30: állófogadás a meghívottak részére (pohárköszöntő: IMRE LÁSZLÓ professor emeritus)

WORKSHOP
2012. november 24. – Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, H14-es terem, könyvtár

9.00 – 9.15: Az Irodalom21 c. magyartanári szakfolyóirat bemutatkozása (LAJTOS NÓRA)
9.15 – 9.45: Smart Board interaktív táblák használata a humán tantárgyak tanításában (SINKA ANDOR)
9.45 – 10.45: Bemutató óra megbeszéléssel: Madách és Az ember tragédiája (KOVÁCS SZILVIA)
10.45 – 11.45: Bemutató óra megbeszéléssel: Kooperatív tanulási módszerek az irodalomórán – Líralogika és élményközpontú szövegértelmezés (CZIMER GYÖRGYI)

11.45 – 12.30: szendvicsebéd

12.30 – 13.00: Verstan power point támogatással (MOHÁCSI ÁGNES)
13.00 – 13.15: Keresztező utak: kézikönyv- és munkafüzet-bemutató (BUN ZOLTÁNNÉ)
13.15 – 14.00: Hogyan fejleszthető a szövegértés? A feladatírás és az értékelés módszertana: előadás és műhelymunka (HAJAS ZSUZSA)
14.00 – 14.10: Versmondás az irodalomórán – egy leendő magyartanár szemével (ROZMÁN KRISTÓF)
14.10 – 14.25: Digitális tananyagmintázatok (SZIHAY MÓNIKA)
14.25 – 14.40: Régióismeret és irodalomtanítás a Csallóközben – Szombathely után (DARNAI ZSOLT)
14.40 – 15.10: Mini-fórum a nagyváradi helyzetről és az ottani innovációs alternatívákról
15.10 – 15.30: Zene és irodalomtanítás (VARGA BENCE – VARGA RICHÁRD)

Honlap

A konferencia ideje alatt a Pedellus Tankönyvkiadó könyvei lesznek kaphatók.
Ülőhelyének biztosítása érdekében részvételi szándékát, kérjük, idejében jelezze!
Kapcsolat és bővebb információ: Bodrogi Ferenc Máté (bodrogifm@gmail.com)