A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület
és a társszervezők

tisztelettel meghívják Önt

a

Móricz Zsigmond
EMLÉKKONFERENCIÁRA

ROZSNYÓ, SÁROSPATAK

2012. november 23-24-25.

A rendezvény helyszínei:

Rozsnyó, történelmi Városháza dísztereme
Sárospatak, Comenius Tanítóképző Kar díszterme

A konferencia fővédnöke:

Szilágyi Zsófia,
a Móricz Zsigmond Társaság elnöke

 

 

P r o g r a m

2012. november 23., péntek

13.00 – 14.00 Református istentisztelet
Helyszín: református templom, Rozsnyó
Megemlékezés a rozsnyói temetőben

15.00 – 15.15 Megnyitó

Pék László elnök, SZMPSZ
Ünnepi köszöntő
Czimbalmosné Molnár Éva főkonzul, Magyarország Főkonzulátusa, Kassa
Burdiga Pál polgármester, Rozsnyó
Ülésvezető: Tóth Sándor pedagógus, Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó
Helyszín: történelmi Városháza díszterme 

15.15 – 16.00 “Kutya nehéz” (Egy új Móricz-monográfi áról)
Előadó: Szilágyi Zsófia tudományos munkatárs, MTA TKI, ELTE BTK, Budapest, a Móricz Zsigmond Társaság elnöke

16.00 – 16.30 Naplók a Móricz-életműben
Előadó: Cséve Anna irodalomtörténész-muzeológus, gyűjteményi igazgató, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

16.30 – 16.50 Kávészünet

16.50 – 17.20 Móricz: „Tükör“-kötetek
Előadó: Tardy Anna egyetemi hallgató, ELTE BTK, Budapest

17.20 – 17.50 Áldott inség: magyar élet
Előadó: Tverdota György irodalomtörténész, egyetemi tanár, ELTE BTK, Budapest

17.50 – 18.20 Kérdések félórája
18.20 – 19.00 Vacsora

19.30 Irodalmi est Szilágyi Zsófiával
A továbbélő Móricz
A szerzővel beszélget: Ambrus Ferenc, Könyvkuckó, Rozsnyó
Közreműködik: Nyéky Miklós és Nagy Emese 

2012. november 24., szombat

07.30 – 08.00 Reggeli

Helyszín: történelmi Városháza díszterme
Ülésvezető: Vörös Mária alelnök, SZMPSZ

08.30 – 09.00 Az anekdota újrahasznosítása Móricz prózájában
Gintli Tibor tanszékvezető, ELTE BTK, Budapest

09.00 – 09.30 Juluka monológja: a Rab oroszlán egy különös részletéről
Takács Miklós egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Debrecen

09.30 – 10.00 Az újraírt Móricz (A kortárs magyar dráma és Móricz Zsigmond)
Onder Csaba irodalomtörténész, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

10.00 – 10.10 Kérdések tízperce
10.10 – 10.30 Kávészünet

10.30 – 11.00 Móricz a moziban és a filmkészítők világában
Hamar Péter irodalomtörténész, Fehérgyarmat

11.00 – 11.30 Móricz Zsigmond a Vajdaságban
Szarvas Melinda doktorandusz, ELTE BTK, Budapest

11.30 – 11.50 Kérdések
11.50 – 13.00 Ebéd 

13.00 Utazás Sárospatakra

16.00 – 17.00 A Móricz-ház megtekintése – Móricz Zsigmond szobrának megkoszorúzása Sárospatakon

A konferencia folytatása
Helyszín: Comenius Tanítóképző Kar díszterme
Ülésvezető: Vörös Mária alelnök, SZMPSZ

17.10 – 17.40 A szenvedéstől a megváltásig
(Szakrális nyelv és bibliai motívumok a közoktatásban szereplő Móricz-szövegekben)
Baranyai Norbert egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Debrecen

17.40 – 18.10 Móricz Zsigmond tanítása
Fenyő D. György tanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium, Budapest

18.10 Zárszó
Ádám Zita alelnök, SZMPSZ

18.45 Vacsora, elszállásolás
19.30 Tanulmányi séta Sárospatakon: A Református Nagykönyvtár
Vezető: Kiss Endre József, Sárospatak 

2012. november 25. vasárnap

08.00 – 15.00 Tanulmányút Móricz nyomában
Vezető: Hamar Péter irodalomtörténész, Fehérgyarmat

 A tanulmányút útvonala:

• Túristvándi: a vízimalom és az egykori kovácsműhely
• Milota: a református parókia
• Tiszacsécse: a díszkapu az egykori szülőház helyén, az emlékház a kiállítással és a Varga Imre-szobor
• Szatmárcseke: a dísztér a református temető mellett, a temető Kölcsey sírjával, a Kölcsey-kiállítás, az épület előtt a Marton László-szobor és az első síremlék
• Tákos, „a mezítlábas Notre-Dame“

15.00 – 16.00 Ebéd Fehérgyarmaton

16.00 Elutazás

„Itt vagyunk itthon,
Európa kellős közepén…“
„… az Írás nekem fontosabb
…. az egész életnél.
….
az Írás a virág, …“

 Társszervezők:

Rozsnyó város
SZMPSZ Rozsnyói TV
SZMPSZ Komáromi RPK