BOLGÁR KALAUZ (negyvenéves épp elmúlt)

KÉT BOLGÁR (ortodox bolgárok)

EGY POMÁK (mohamedán bolgár)

ESTI KORNÉL (kosztolányidezsősen néz ki)

Az Orient Express a bolgár határra érkezett. A kupéban egyedül Esti Kornél és kosztolányisan néz ki az ablakon. A bolgár éjszakában bolgár sötétség. Kintről bolgár hangok hallatszanak be. Egy bolgár állomás zajai. Bolgárok szállnak fel bolgár cókmókkal. Hangsúlyozva a nem-et és az igen-t kísérő „fordított” bolgár gesztusokat. A bolgárok ugyanis az igenre vízszintesen rázzák, a nemre pedig függőlegesen bólogatva mozgatják a fejüket.

 

KALAUZ                  A Párizs-Isztambul járat néhány perc múlva indul.

                                   Figyelem! Beszállás! Beszáálllááássss!

Elmegy a kupé előtt. Bent Esti ül. Egy utas jön.

BOLGÁR1                 (Estihez) Jó estét.

Esti biccent. Előkelően, magabiztosan, behízelgően mosolyog.

BOLGÁR1                 (Az egyik helyre mutat) Maga bolgár?

Esti udvariasan hellyel kínálja. Mindentudóan mosolyog. Fejével bólint.

ESTI                           Igen.

BOLGÁR1                 (Csalódottan) Gondolhattam volna…

                                    Hosszú bolgár csend. Az utas beszélgetést akar kezdeményezni.

                                   Áh. Bulgáricska! Anyácska.

                                   Nincs szebb ország Bulgáriánál!

                                   Bulgároszág: mennyország!

Esti helyeslőleg bólogat.

                                   Ahogy a költő mondja:

                                 „Bolgár vagyok, bolgár; bolgárnak születtem.

                                   Bolgár nótát danolt a dajka felettem.

                                   Bolgárul tanított imádkozni anyám

                                   És szeretni téged, gyönyörű szép hazám.”

                                   A bolgár költészet gyönyörű, nem?

ESTI                           Nem, nem… (Rázza a fejét)

BOLGÁR1                Hát, izé. Szerintem igen… (Ő is rázza a fejét, zavartan mosolyog.)

Majd hosszú bolgár csend. Közben újabb utas kopog be.

BOLGÁR2                 Jó estét!

BOLGÁR1                 Adjon Isten.

Esti széles mosollyal fogadja a köszönést.

BOLGÁR2                 Szabad?

BOLGÁR1                 Bújjon be!

                                    Mi bolgárok tartsunk össze.

BOLGÁR2                 Aki bolgár velünk tart, nem?

A kérdést provokatívan Estinek szegezi.

ESTI                           (Fejét rázza, mosolyog.) Nem, nem…

BOLGÁR1                 Ez hülye.

BOLGÁR2                 Külföldi…

BOLGÁR1                 Rázza a fejét, és azt mondja: nem.

ESTI                            Nem, nem… (Mosolyogva ismétli.)

BOLGÁR2                 Na. Mondtam, hogy hülye.

BOLGÁR1                 Csak nem bolgár.

BOLGÁR2                 Hát azért hülye, mert nem bolgár.

                                    Nem bolgár, ergo hülye

                                    Vaslogika. Tiszta gondolatmenet.

                                    Világos, mint a vakablak…

BOLGÁR1                 Csak logikus.

                                    Hibás szillogizmus.

                                    Mintha azt mondanám: »A magyarok királya nem szakállas.«

(Egy pomák köszönés nélkül behuppan a kupéba

és rögtön bekapcsolódik a beszélgetésbe.)

POMÁK                     A franciák királya meg köztudottan kopasz…

BOLGÁR2                 Maga ne szóljon bele.

POMÁK                     Miért ne?

BOLGÁR1                 Mert itt nincs hely.

POMÁK                     Csak hárman vannak.

BOLGÁR2                 Akkor sincs.

POMÁK                     De nekem rezervált helyem van. Pont ide szól.

                                    A nyolcas szék. Mindig a nyolcast kérem.

                                    Oda. Menetiránnyal szemben, az ablak mellé,

                                    ahol maga ül.

BOLGÁR1                 (Odébb húzódik) Mindig a pomákok járnak jól.

                                    Na akkor üljön, üljön le. Tessék csak, tessék.

POMÁK                     Köszönöm. Nem akartam megzavarni a beszélgetést.

BOLGÁR2                 Már megzavarta.

POMÁK                     Folytassák csak. Nagyon szeretem a szillogizmusokat.

                                    »Minden bolgár jó, de nem minden jó bolgár.« Hehe.

BOLGÁR2                 Gúnyolódik? Mi ezen a nevetséges?

POMÁK                    »Minden jó bolgár, de nem minden bolgár jó.« Hát nem igaz?

BOLGÁR1                Mindjárt például ilyenek a pomákok. Bolgár, de nem jó.

POMÁK                    Kérem uraim. Ne személyeskedjünk.

                                   Hagyjuk ki ebből a pomákokat.

BOLGÁR2                Én kihagynám, de maga tolakodott be…

POMÁK                   Ha egyszer ide szól a jegyem!

BOLGÁR1                Akkor is. Ülhetne a szomszéd kupéba.

BOLGÁR2                Vagy lekéshetné a vonatot.

BOLGÁR1                Zárva lehetne a pénztár…

BOLGÁR2                Kitehetnének egy táblát: Pomákoknak tilos a beszállás!

BOLGÁR1                Beeshetne a kerekek alá…

BOLGÁR2                Gyerekkorában az anyukája

                                    a sínek közé tehette volna játszani…

POMÁK                     Na de uraim!

BOLGÁR1                  Jó, jó. Csak vicceltünk pomákkám.

POMÁK                     Jogom van itt ülni.

                                    És ne pomákozzanak!

BOLGÁR1                 Jegye, az lehet. De Bulgária a bolgároké.

POMÁK                    Én is bolgár vagyok.

BOLGÁR1                Azt hogy maga micsoda, mi mondjuk meg.

BOLGÁR2                Olyan pomákszag van. Hehe.

BOLGÁR1                Nyissunk ablakot.

POMÁK                    Mi bajuk velem? Én is bolgár vagyok…

BOLGÁR2                Ez itt (Estire mutat) bolgárabb, mint maga.

POMÁK                    Ez? Nem is tud bolgárul. (Estihez) Tudsz vagy nem?

ESTI                           Nem, nem… (csóválja a fejét)

BOLGÁR1                Na ugye? Tud ez…

POMÁK                    Azt mondja, hogy „nem”.

BOLGÁR2                Akkor is jobb. Mert nem muszlim.

POMÁK                    »Minden pomák muszlin, de nem minden muszlin pomák.«

                                    Vagyis bolgár.

BOLGÁR1                »Minden pomák bolgár, de nem minden bolgár pomák.«

                                   Vagyis pogány. Hála Istennek.

BOLGÁR2                Phü. (Kiköp.) Még szerencse.

                                   Mer akkor nem ehetnénk bolgár disznóhúst…

BOLGÁR1                Nem ihatnánk bort…

BOLGÁR2                Bolgár bort! A világ legjobb borát…

BOLGÁR1                Több feleséget kellene eltartani! Haj-jaj!

BOLGÁR2                Az nem is lenne olyan rossz.

BOLGÁR1                Egy is sok…

POMÁK                    Bizony, bizony.

                                   Nem könnyű pomáknak lenni.

BOLGÁR1                Még ez a szerencse, hogy nem vagyunk pomákok.

POMÁK                    Minden hit igaz hit.

BOLGÁR2                Mi vagyunk az igaz hívők.

BOLGÁR1                Az ortodoxok!

BOLGÁR2                Nem úgy, mint a magyarok. Azok pápaimádók.

BOLGÁR1                »Átkozott, aki emberben bízik.«

BOLGÁR2                Hogy úgy van!

POMÁK                     És ez az ember magyar? (Estire néz.)

                                   (Estihez) Magyar vagy, ez igaz?

ESTI                           Igaz. Igaz… (Rázza a fejét.)

POMÁK                    Nem magyar, rázza a fejét.

                                   (Estihez) A magyarok királya nem szakállas, nem?

ESTI                           Nem, nem… (Hevesen bólogat.)

BOLGÁR1                A mondat hamis, bár a magyarok királya valóban nem szakállas.

BOLGÁR2                 Mert ez hülyeség. A magyaroknak még királyuk sincs.

BOLGÁR1                 Valóban. Mert az egy király nélküli királyság.

BOLGÁR2                 Na még az egy nagy hülyeség!

BOLGÁR1                 Olyan, mint a víz nélküli tenger.

BOLGÁR2                 Vagy az alkohol nélküli sör.

POMÁK                     Az nem is hülyeség.

BOLGÁR1                 Márpedig az egy nagy hülyeség.

POMÁK                     Szerintem nem.

BOLGÁR1                 Pedig az marhaság, oszt punktum.

POMÁK                     Pesten már bejegyezték a szabadalmat

BOLGÁR1                 A magyarok? Na azok is mind hülyék

POMÁK                     A magyarok tényleg hülyék.

BOLGÁR1                 Ez is magyar?

BOLGÁR2                 Szerintem is.

BOLGÁR1                 Megnézem, honnan jön.

(Kimegy. Megnézi a rezervációs táblát.)

                                    Budapesten szállt fel. A Keletiben.

BOLGÁR2                 Akkor tényleg magyar.

                                    Kérdezzük meg tőle.

BOLGÁR1                 (Estihez) A magyarok hülyék, igen?

ESTI                           (Bólogat) Igen, igen…

BOLGÁR1                 Mindig megismétli az utolsó szót.

BOLGÁR2                 És a fejével nem-et mond,

                                     mert bólogat. Tehát nem bolgár.

BOLGÁR1                 A hülyéje.

POMÁK                     Csak nem tudja, hogy mi, bolgárok,

                                    a nem-et bólintással,

                                    az igen-t fejrázással jelezzük.

                                    Pont fordítva, mint ők.

BOLGÁR2                 Hülye európaiak.

                                    Még ennyit se tudnak, hogy kell bólintani, amikor beszélnek.

POMÁK                     Nem bolgár. Ebből csupán ennyi következik logikusan.

BOLGÁR1                 Hülye! Ebből ez következik logikusan.

                                    Ez a hólyag azt hiszi, mindent tud.

                                    Na figyeljen (Estihez fordul mézesmázosan)

                                    Hülye vagy, édesapám, igen?

ESTI                            Igen, igen… (És közben széles mosollyal bólogat.)

BOLGÁR1                 Na látják. (Továbbra is negédesen.) Nem én mondtam.

                                    Ez hülye…

POMÁK                     Viszont bólint. Tehát nemet is mond.

                                    Vagyis amit mond, azt ugyanakkor tagadja is.

                                    Nem osztja saját véleményét,

                                    hogy úgy mondjam.

BOLGÁR2                 Mondja, ahogy akarja.

                                    Nem bolgár, tehát hülye.

POMÁK                     Ez nem ilyen egyszerű.

BOLGÁR1                 Pofonegyszerű.

POMÁK                    Véleményem szerint nem.

BOLGÁR1                 Maga nem igaz bolgár, ha mentegeti.

                                    De mit is várjunk egy pomáktól…

POMÁK                    Nem mentegetem.

                                    Csak próbálok logikusan gondolkodni.

BOLGÁR2                 Ez egy hülye magyar,

                                    aki Budapestről jön.

                                    Gőgös. Felsőbbrendűnek tartja magát.

                                    Felsőbbrendű faj. Magyarok.

                                    Minket pedig balkáni söpredéknek néz.

                                    Gúnyosan mosolyog. Látja? Látja?

                                   (Estihez.) Igaz, ugye? Igen?

ESTI                           Igen. (Bólogat.)

A kalauz jön.

KALAUZ                  A vonat azonnal indul.

                                   Indulás! Indulás!

POMÁK                    Lehet, hogy nem is magyar.

                                   Mi pedig előítéleteket fogalmazunk meg.

BOLGÁR1                Nekem nincsenek előítéleteim.

POMÁK                    De mi van, ha nem is magyar.

                                    Lehet, hogy osztrák. Vagy német…

BOLGÁR1                Igaza van. Ha jobban meggondolom,

                                    lehet, hogy egy hülye német.

BOLGÁR2                Csak semmi előítélet.

                                   Bár a németek tényleg hülyék.

POMÁK                    Ez ténykérdés: a németek nagyon hülyék.

BOLGÁR1                Na meg az osztrákok! Hogy azok milyen hülyék…

BOLGÁR2                Az nem is kérdés.

                                   De ez nem osztrák.

                                   Azok nem szoktak mosolyogni.

BOLGÁR1                (Alig feltűnően vizslatja.) Adolfra hasonlít.

BOLGÁR2                Adolfra?

BOLGÁR1                Tudja. Arra az osztrákra…

POMÁK                     A szobafestőre?

BOLGÁR2                Akinek nem mondjuk ki a nevét?

BOLGÁR1                Arra. Az is így fésüli a haját.

BOLGÁR2                Lehet, hogy most ez a divat Európában.

                                   Na meg ez a kalap.

                                   (Esti elfordul, majd vissza. Közben Hitler-bajszot ragaszt fel.)

BOLGÁR1                Basszameg. Ez tényleg az.

                                   Ezt hogy nem vettük észre.

BOLGÁR2                Eddig mintha nem lett volna bajsza…

BOLGÁR1                Csak nem figyeltünk rá elégé… Basszameg.

POMÁK                    Lehet, hogy bajuszügynök?

BOLGÁR2                De akkor mégis csak osztrák.

BOLGÁR1                Mondtam már, az osztrákok nem mosolyognak…

BOLGÁR2                Főként nem a bolgárokra.

BOLGÁR1                Mégis csak Adolf lesz.

BOLGÁR2                Ne vicceljen. Akkor nem volna egyedül.

BOLGÁR1                Talán inkognitóban utazik.

BOLGÁR2                Egy kancellár?

BOLGÁR1                Miért is ne.

BOLGÁR2                Igaz. A németek hülyék,

                                   mindenen spórolnak.

BOLGÁR1                Ahogy mondod, tök hülyék.

                                   Adolf is hülye. (szünet)

BOLGÁR2                Főként, ha egyedül utazik.

BOLGÁR1                Hogy tud az rikácsolni…

BOLGÁR2                De Adolf nem német…

POMÁK                    Az már igaz. Osztrák.

BOLGÁR1                De az osztrákok is hülyék.

BOLGÁR2                Nagyon hülyék.

POMÁK                    Egyedül bolgárnak érdemes születni.

BOLGÁR1                Maga ebbe ne szóljon bele. Pomák!

POMÁK                    Ó, a bolgár föld!

BOLGÁR2                Ó, a bolgár mezők!

BOLGÁR1                A bolgár hegyek!

BOLGÁR2                A bolgár tenger!

POMÁK                    A bolgár saláta!

BOLGÁR1                A tengereink! A Nagy Bolgár Birodalom!

                                    Zalán idején mienk volt az egész Balkán.

BOLGÁR2                Meg az egész Kárpát-medence, Káposztásmegyerig!

BOLGÁR1                Sőt, még a Felvidék is.

POMÁK                    Meg Galícia!

BOLGÁR2                A magyarok vették el…

POMÁK                    Az olyanok, mint ez itt?

BOLGÁR2                Nem tudom elhinni.

                                   Ez valami bikfic. Mindig vigyorog!

POMÁK                    Az irata szerint valami Iste… Itse…

                                   Nem tudom kibetűzni.

BOLGÁR2                Fordítva kell olvasni…

POMÁK                    Próbáljuk meg kitalálni a nevét.

BOLGÁR1                Valami Adolf, Adalbert, Abelinó…

BOLGÁR2                Brandenburg, Berthold, Brecht…

BOLGÁR1                Carl, Ciprian… Haramdik nem jut eszembe…

BOLGÁR2                Danton, Dietrich, Deziré…

BOLGÁR1                Ez nem is a mi ABC-nk.

                                   Mondjuk inkább ószlávul!

BOLGÁR2                Játszunk mást.

                                   (Hosszú bolgár csend. Unatkoznak.)

BOLGÁR1                Végre. Jön a kalauz.

KALAUZ                  Ez a bolgár levegő! Ez hiányozott nekem.

BOLGÁR                  Honnan jön?

KALAUZ                  Bukarestből. Régen Pestig kísértem a vonatot. De azt nem bírtam.

                                   Ppü! (A földre köp.) Mennyi magyar! Phü. Milyen távol a hontól!

                                   Most közelebb vagyok Bulgáriához. A hazához.

POMÁK                    Nem lehet kibírni Bulgária nélkül.

KALAUZ                  Ott meg az a sok román. Phü. (Kiköp.)

                                   Alig várom, hogy visszajöjjek. Pedig csak néhány óra.

                                   Beleszagolok itt a levegőbe. És megkönnyebbülök.

BOLGÁR1                Borzasztó lehet… Elhagyni a bolgár földet.

KALAUZ                  Rettenetes.

BOLGÁR2                Legalább megfizetik?

POMÁK                    Azt nem lehet megfizetni.

KALAUZ                  Nincs az a pénz!

BOLGÁR1                Igaz. Igaz. (Rázzák a fejüket. Szomorú bolgár csend.)

BOLGÁR2                Ah, a bolgár föld!

KALAUZ                  Ah, a bolgár haza!

BOLGÁR1                A bolgár király…

BOLGÁROK            (felpattannak) Éljen a király!

KALAUZ                  Éljen!

POMÁK                    Allah óvja!

KALAUZ                  Ne allahozzon itt!

Esti ülve marad. Zavarban. Mosolyog.

POMÁK                     Ez meg mit mosolyog?

BOLGÁR1                (Estire néznek.) Fúj. Ül.

BOLGÁR2                Ez bolgárgyalázás!

Esti zavarában kimegy a peronra és rágyújt egy cigarettára.

Távolabb áll meg a bolgároktól.

BOLGÁR1                A németek hülyék.

KALAUZ                  Azok? Azok nagyon hülyék.

BOLGÁR2                A románok is hülyék.

KALAUZ                  Azok is. Szőrös a talpuk.

BOLGÁR1                A szerbek is hülyék.

BOLGÁR2                Mér, a törökök tán nem?

KALAUZ                  De. Azok is. A törökök meg koszosak. Phü. (Kiköp.)

BOLGÁR1                Hát még az albánok! Phü.

POMÁK                    A makedónokról nem is beszélve! Phü.

KALAUZ                  Ne is mondják…

BOLGÁR2                De a magyarok a leghülyébbek.

BOLGÁR1                Azok el vannak szállva.

KALAUZ                  Borzasztóan.

BOLGÁR2                Ez is magyar lehet.

BOLGÁR1                Phü. Az lehet.

KALAUZ                  A magyarok nagyon hülyék.

POMÁK                    Úgy tesznek, mintha ők találták volna fel a meleg vizet…

BOLGÁR1                Meg a Kárpát-medencét.

BOLGÁR2                Azt hiszik, minden bolgár: kertész.

BOLGÁR1                Bulgár kertész, hehe.

KALAUZ                  A hülyék. Még azt se tudják kimondani, hogy ’bolgár’.

BOLGÁR2                Tényleg. Asszongyák, hogy ’bulgár’.

BOLGÁR1                Még ennyit se tudnak…

POMÁK                    Disznóhúst esznek…

KALAUZ                  Tök hülyék…

BOLGÁR2                Azok Pesten azt hiszik, hogy minden bolgár: kertész.

BOLGÁR1                Hehe. Méghozzá bulgárkertész.

KALAUZ                  Kertész, hehe…

BOLGÁR2                Bulgár Kertész, hehe…

KALAUZ                  Imre Kertész, hehe…

BOLGÁR1                André Kertész

KALAUZ                  Ákos Kertész

POMÁK                    A kertész kutyája…

BOLGÁR1                Az Lope de Vega… Az nem ér.

POMÁK                    Nehéz bolgárnak lenni!

BOLGÁR2                Hát igen. Mert mi a bolgár?

POMÁK                    Tényleg, mi a bolgár?

BOLGÁR1                A bolgár, az bolgár.

KALAUZ                  Rajtunk a világ szeme.

BOLGÁR2                Ki kell tartani.

POMÁK                    Ki kell tartani.

KALAUZ                  Éljen a király!

BOLGÁR1                Itt élned, halnod kell!

BOLGÁR2                Úgy van. Itt kell.

POMÁK                     Boldog vagyok, hogy bolgárnak születhettem.

BOLGÁR2                (Félre) Mi nem annyira…

BOLGÁR1                (Félre) A pomák: tévedés.

KALAUZ                  (Félre) Egy bolgár hiba.

BOLGÁR1                (Dúdolni kezd) A legtöbb bolgár ott hibázza el,

                                    hogy néha léhán álmodozni mer.

                                    Így tettem én is, vesztettem én is,

                                    De bármi vár, nekem megérte mégis.

                                   (Együtt) De bármi vár, nekem megérte mégis.

BOLGÁR2                Nehéz bolgárnak lenni.

(Hosszú bolgár csend.)

KALAUZ                  Hát igen. De a kötelesség az kötelesség.

                                    Megyek. (Estihez lép.)

                                    Jegyeket, útleveleket.

KALAUZ                  Ez nem érti.

BOLGÁR1                Mer ez hülye.

BOLGÁR2                Hülye magyar.

POMÁK                    Biztos protestáns.

KALUZ                     (Estihez ér.) Paszport, tiket!

ESTI                           Paszport, tieket… (Előveszi, mutatja.)

KALAUZ                  Nocsak, nocsak… (Lapozgatja)

                                   Elmúltunk negyven, igaz?

ESTI                           Igaz, igaz… (Rázza a fejét.)

KALAUZ                  (Gyanakvón nézi a bólogatást.) Most akkor igen, vagy nem?

ESTI                           Nem, nem… (Bólogat.)

KALAUZ                  Én is. Épp ma. Írtam is róla egy verset.

                                   Elmondom. Úgy se érted. Na figyeljél.

Ha negyvenéves elmúltál, egy éjjel,

egyszer fölébredsz és aztán

sokáig nem bírsz aludni.

Nézed a szobádat ott a sötétben.

Lassan eltünődöl ezen-azon.

Fekszel, nyitott szemekkel,

mint majd a sírban.

Ez a forduló az, mikor az életed új útra tér…

POMÁK                    Új útra tér?

KALAUZ                  Új útra tér…

(A vonat továbbhalad. Bolgár zajok. Bolgár csend. Bolgár sötétség.)

Vége.