A Queer Kiadó novellapályázatot hirdet fogyatékkal élés témában, a „Jeladás” c. összművészeti programsorozat keretében. A szövegek érinthetik a mozgás-, látás-, hallássérültek, az értelmi és beszédfogyatékosok, az autisták és a halmozottan fogyatékosok mindennapjait. Célja az, hogy akadályoztatott társaink élethelyzeteit az irodalmi diskurzus terébe emelje, ezzel is artikulálja a fogyatékosságok különbözőségeit, ugyanakkor bemutassa a másságok mélyén rejlő azonosságot.

Beküldési határidő: 2013. március 29.

Egy alkotó maximum három novellával pályázhat.

A beküldött prózamunkák terjedelme max 15.000 leütés. A műveket Word formátumban várják az info@queerkiado.hu elektronikus levélcímre.

A pályaművek előtt minden esetben szerepeljen a szerző neve (esetlegesen írói álneve) és e-mail címe.

Díjazás: A kiválasztott novellák helyet kapnak egy prózaantológiában. A novellapályázat nyertese számára saját kötet megjelentetésének lehetőségét nyújtjuk. Az első három helyezett szövegei kiemelt helyet kapnak a „Jeladás” c. összművészeti programsorozatban, valamint online megjelenést és 5000 Ft értékű könyvcsomagot biztosítunk. Minden szerző tiszteletpéldányt kap.

forrás