Varjúk károgása

károgjunk vagy várjunk? −
kérdezték a varjúk −
mit parancsolsz édesgazdánk?
várja egész Varjuisztán −
mondd hogy mit akarjunk!

szemeket bevarrjunk? −
kérdezték a varjúk −
mit parancsolsz édesgazdánk?
igenis − a szájakat is!
bűnt hogy megtoroljunk

ránktámadtak − álljuk!
jöjjenek csak várjuk! −
károgta a varjugárda
havon fekete kokárda −
mindet szíven szúrjuk!

hát még meddig tűrjük?
igájukat nyögjük?
megszálljanak minden ágat
leszarva lombkoronákat
fejünket töröljük?!

de nektek megsugjuk:
bevarrva a segglyuk −
verébszaros mégis minden
mit lehet még tenni itten? −
a könyveket bújjuk

hát még meddig tűrjük
árja varjak kérjük
húzzon minden veréb innen
ne maradjon erdeinkben! −
károgjuk hörögjük

előre − ne hátra!
köpni minden pártra!
hej nem Tolsztoj − forgópisztoly
kell ide vagy egy hadosztály
kiállni a gátra

mi csak ehhez értünk:
ahol tudunk ártunk
ha mi nem ki védi majd meg
újságcikkben gyorsmenetben
pártatlanul pártunk

tán a földet túrjuk? −
kérdezték a varjúk
azt hiszed az eszünk ment el
mind az egész parlamenttel?
hogyha kapjuk marjuk!

a törvényt mi szabjuk
apjuk helyett apjuk
mi kéne még a nemjójuk’?
egy törvény száz lefolyólyuk! −
nincsen ennél szebb lyuk

viruló zöld lomb az
ahol veréb gubbaszt −
veréb veréb ne bomlassz má’
államcsődöt ne okozz má’ −
semmi hókusz-pókusz!

nem leszünk a rabjuk
szűrüket kirakjuk −
nem fizetünk időt − adót
nem fizetünk bankkamatot
bankot tökön rugjuk

veréb mondja: hübrisz!
minden egyre jobb lesz
így jutunk a csillagokig
régitől az új mocsokig
a tortán ez hab lesz

a sok varjú károg
károgásuk − árok
megnyílik föld beszakad ég
elnyeli világszakadék −
a menny csőre tátog

Borbély Szilárd interjúja Szilágyi Ákossal