A PIM – MAGYAR KÖNYV- ÉS FORDÍTÁSTÁMOGATÁSI IRODA
FELHÍVÁSA
A MAGYAR IRODALOM FORDÍTÓI SZÁMÁRA
2013

 

CÉL:

1. a fordítók nélkülözhetetlen munkájának ösztönzése és
2. külföldi kiadók figyelmének felkeltése magyar irodalmi művek iránt
I.  Fordításminta készítése
Magyarról idegen nyelvre fordító műfordítók jelentkezését várjuk az adott nyelvre még le nem fordított magyar irodalmi művekből való, kb. 20 oldalnyi fordításmintáka elkészítésére.
Az együttműködés keretében az Iroda minden beérkező próbafordítást lektoráltat és a szakértői bizottság által kiválasztott 15 projekt esetében a fordításminták elkészítését anyagilag megtéríti. Egy fordító több tervvel is pályázhat.
Benyújtandó dokumentumok:
– adatlap
– a fordító szakmai önéletrajza
– a lefordítandó könyvről a célnyelven írt lektori jelentés és 2-3 oldalnyi próbafordítás a magyar eredetivel együtt. (A legfeljebb háromoldalas lektori jelentés részei: a szerző bemutatása legfeljebb 1 oldalon, a mű tartalmi leírása, értékelése és érvelés az adott nyelven való kiadás mellett.)
Díjazás: A kiválasztott projektre a PIM szerződést köt a fordítóval, amelyben a felek meghatározzák a fordításminta elkészítésének és felhasználásának feltételeit. A fordításminta elkészítését követően a PIM 100.000,- forint mértékben megtéríti a fordításminta elkészítésének munkadíját.
II.  Fordítás készítése
Olyan műfordítók jelentkezését várjuk, akiknek már legalább egy, magyarból készült műfordítása megjelent az adott nyelven. A lefordítandó könyvre kötött könyvkiadói szerződés nem szükséges, de előny lehet. Az együttműködés keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott magyar mű egy részének (100 oldal) lefordítását téríti meg az Iroda a szakértői bizottság által kiválasztott 10 terv esetében. Amennyiben a fordítás a későbbiek során megjelenik, ez az összeg beszámítandó a kiadótól kapott fordítói díjba.
Benyújtandó dokumentumok:
–          adatlap
–          a fordító szakmai önéletrajza,
–          az általa lefordított könyvek listája,
–          esetleges kritikai visszajelzések,
–          a lefordítandó könyv rövid bemutatása az adott nyelven és érvelés a fordítás és az adott országban való megjelenés fontossága mellett, valamint 5-6 oldalnyi fordításminta.
Díjazás: A kiválasztott projektre a PIM szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a fordítás elkészítésének és felhasználásának feltételeit. A fordítási honorárium az adott ország helyi fordítói díjának hozzávetőleg megfelelő mértékű, és a kész munka leadása után kapja meg a fordító.
Beadási határidő: 2013. május 31. (postabélyegző napja)
Eredményhirdetés: 2013. június vége
A pályázaton nyertes munkák leadásának végső határideje: 2014. március 1.
Beadás elektronikus (fuleagi@pim.hu) és postai úton PIM – 1054 Budapest, Károlyi u. 16.
Felvilágosítás e-mailben: 
Károlyi Dóra: karolyid@pim.hu
Füle Ágnes: fuleagi@pim.hu
Mellékletek:

Pályázati adatlap letöltése

forrás