Az Eszterházy Károly Főiskola és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 
2013. szeptember 26-27-28-án a

150 éve született Gárdonyi Géza és Bródy Sándor tiszteletére rendezett Emlékkonferenciára

A konferencia ünnepélyes megnyitójának időpontja:
2013. szeptember 26., 10 óra, a Líceum Kápolnája

A konferenciát megnyitja:
L.SIMON LÁSZLÓ, a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke 
és LIPTAI KÁLMÁN, az Eszterházy Károly Főiskola rektora

Délután 14 óra 30 perckor köszöntőt mond
HABIS LÁSZLÓ, Eger MJV polgármestere, a Konferencia fővédnöke

PROGRAM

CSÜTÖRTÖK, szeptember 26.
Emlékkonferencia Gárdonyi Géza Tiszteletére
(FISZ-EKF)
Helyszín: Líceum, Kápolna, I. emelet

10.00 Megnyitó, köszöntők: L. Simon László, a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke és Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora
10.20 Díjátadó

Elnök: Bitskey István (DE)

11.00 Gyáni Gábor (MTA TTI): A történelmi regény „igazsága”
11.30 S. Varga Pál (DE): Antropológiai pozíciók Bródy és Gárdonyi elbeszéléseiben
12.00 Eisemann György (ELTE): „A látható ember”. Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember.

12.30 Vita

13.00 Ebéd

14.30 Köszöntő: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, a konferencia fővédnöke

Elnök: Imre László (DE)

15.00 Hansági Ágnes (KRE): Göre Gábor és a “Bildungskanon”. Szövegek és sztereotípiák a Gárdonyi-címszó alá rendelve

15.30 Kusper Judit (EKF): Az emlékezet poétikája Gárdonyi Géza elbeszéléseiben és regényeiben
16.00 Bengi László (ELTE): Hatalom és reprezentáció mint a modernitás ambivalenciája Gárdonyi novellisztikájában

16.30 Vita, kávészünet

Elnök: Szentesi Zsolt

17.00 Pintér Márta Zsuzsanna (EKF): Gárdonyi a színházi diskurzusban
17.30 Bednanics Gábor (EKF): Emlékezet és tér Gárdonyi költészetében

18.00 Vita

PÉNTEK, szeptember 27.
Emlékkonferencia Gárdonyi Géza és Bródy Sándor tiszteletére
Helyszín: Líceum, Történettudományi Könyvtár (II. emelet 314.)

10.00 Gilicze Gábor: Gárdonyi Géza titkosírása
10.20 Németh Zoltán (Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya): Erósz hatalma Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében
10.40 Kovács Árpád (KRE): Gárdonyi és Dosztojevszkij
11.00 Kovács Gábor (PE): A Gárdonyi-novella poétikája
11.20 Gönczy Monika (DE): A természet elhallgat(tat)ása Az öreg tekintetesben és az Isten rabjaiban
11.40 Pataki Viktor (KRE): Elhallgatott mondatok (Gárdonyi Géza: A kürt)
12.00 Hovanecz Fruzsina (Wigener Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Eger): A Gárdonyi-olvasás az irodalomtanítás korszakküszöbén (Módszertani kísérlet az Egri csillagok megközelítésére)

12.20-13.40: Ebédszünet

13.40 Hajdu Péter (MTA ITI): Az elhallgatás poétikája (Bródy Sándor: Kaál Samu)
14.00 Z. Kovács Zoltán (Kaposvári Egyetem): A moralizáló elbeszéléstől az etikai olvasásig
14.20 Nagy Csilla (Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya): Stúdium az „interbestiálisról”. Bródy Rembrandt-ciklusa
14.40 Eőry Vilma (EKF): A narratív perspektíva nyelvi-stilisztikai szerveződése Gárdonyi Géza Vallomás c. regényében
15.00 Czetter Ibolya (Szombathely): Stilizált harmónia – a természet és életáhítat lírai novelláinak műfaj- és prózapoétikai, valamint stiláris megközelítése Az én falum c. novelláskötetben

15.20-15-40:. kávészünet

15.40 Szikszainé Nagy Irma (DE): Párhuzamos lélekrajzok nyelvi-stiláris vetületei Gárdonyi Géza Ida regénye című művében
16.00 Bauernhuber Enikő (PIM): Irodalom és képzőművészet találkozásáról Bródy Sándor életművében. Egy ködlovag ars poetica a Petőfi Irodalmi Múzeum Ködlovagok-kiállítása kapcsán
16.20 Heltainé Nagy Erzsébet (MTA Nyelvtud. Int.): „Magyarul így!” ? A nyelvész Gárdonyi Géza mai szemmel
16.40 Ondrejčák Eszter (ELTE): Gárdonyi Géza Az én falum című novelláskötete

SZOMBAT, szeptember 28.
Helyszín: Líceum, Irodalomtudományi könyvtár (I. emelet 214.)

9.00 Surányi Beáta (ELTE): Az ábrázolás ábrázolása Gárdonyi Géza Festő a falun c. novellájában
9.20 Kerekes Nikolett (PE): Szerelem-házasság-filozófia Gárdonyi Géza Az a hatalmas harmadik és Ida regénye című műveiben
9.40 Tokos Bianka (PE): Gárdonyi Géza „virágnyelvei” – a szó kettős értelmében: A parasztleány című novella interpretációja
10.00 Heizinger Anita (PE): Gyermekábrázolás Gárdonyi Géza Az én falum c. novellagyűjteményében
10.20 Cs. Jónás Erzsébet (Nyíregyházi Főiskola): Az Egri csillagok orosz fordításának szociokulturális dimenziói

10.40-11.00 kávészünet

11.00 Nagy Beáta (ELTE): A rezgés mint hangulat (Női szerepek Gárdonyi Géza kisregényeiben)
11.20 H. Szilasi Ágota (Dobó István Vármúzeum, Eger): Gárdonyi és a képzőművészet
11.40 Báthory Kinga (EKF): Nevek és arcok (Bródy Sándor: Rembrandt)
12.00 Balogh Gergő (EKF): Az emlékezet térigénye (Bródy Sándor: Rembrandt)
12.20 Király Júlia (Dobó István Vármúzeum): Gárdonyi egy muzeológus szemével

12.40-13.40 ebédszünet

13.40 Bartók Béla (EKF): Gárdonyi Géza epikája az első világháború idején
14.00 Kollár Zsuzsanna (ELTE): „aki az emberek egész repertoárját hordotta magában” Látvány, identitás, szerep megjelenése a Színészvér című Bródy-regényben
14.20 Sájter Laura (Csanádi Árpád Gimnázium és Pedagógiai Intézet, Budapest): Bródy Sándor drámáinak szecessziós nőalakjai
14.40 Steinmacher Kornélia (ELTE): Elveszített Tündérvilágok (?): Bródy Sándor meseátírásai
15.00 Varga Virág (ELTE): A botrány mint alakzat Erdős Renée és Bródy Sándor egyik életrajzi narratívumában. Erdős Renée: Ősök és ivadékok
15.20 Mórocz Gábor (PPKE): Péterfy Jenő Bródy-kritikájának eszmei háttere
15.40 Hanisné Petró Valéria (Dobó István Gimnázium): Középiskolások házasságképe Gárdonyi Hosszúhajú veszedelem című műve alapján, néhány választott történet tükrében