FEDERICO GARCÍA LORCA KÖLTÉSZETE

a Csokonai Színház zenés irodalmi estje a debreceni Déri Múzeumban

2013. szeptember 25. 19 óra

Első irodalmi estünkön Federico García Lorca költői életművének keresztmetszetét élvezhetik a nézők. Ízelítőt kapnak a népdalok ihlette korai dalokból és filozofikus költeményekből, beleborzonghatnak a vérdús cigány románcokba, két költemény is felhangzik a költő new yorki tanulmányútján született merész képtechnikájú versei közül, és teljes egészében feldolgozzuk a négy tételes, zenei ihletésű nagy művet, mely a Siratóének Ignacio Sánchez Mejías torreádor fölött címet viseli. Tudták-e, hogy Leonard Cohen világhírű dala, a Take this waltz egy Federico García Lorca-vers feldolgozása? Most hallhatják magyarul is!

Miért pont Federico García Lorca?

Mert fiatalon elhunyt, tragikus sorsú spanyol költő volt a viharos huszadik század első harmadában, akit úgy ölt meg egy falangista kivégzőosztag 1936. augusztus 19-én, 38 évesen, hogy közben legjobb barátja, a világhírű zeneszerző Manuel de Falla már a szabadon bocsátásáról tárgyalt Franco tábornok vezérkarával.
Mert nemcsak a költészeti és folklór hagyományok harcos őrzője és tanítója, hanem radikális megújítójuk is volt.
Mert a huszadik század egyik legnagyobb hatású színpadi szerzőjeként tartjuk őt számon.
Mert verseit a legnagyobb magyar költők ültették át lelkesen magyar nyelvre, többek között Nagy László, Weöres Sándor és Nemes Nagy Ágnes.
Mert neki köszönhetjük a duende fogalmát a művészetről történő beszédben.
Mert Vajda János zeneszerző az ő két bábjátéka alapján írt operát, melynek ősbemutatóját hamarosan láthatja a debreceni közönség is.
Első irodalmi estünkön tisztelegjünk hát az ő emléke előtt!

Öröm és megtiszteltetés, hogy kiváló versmondóként Ráckevei Anna is fellép az esten. A költészet, az irodalmi estek, a költői színház, a múzsák találkozásának fontossága diktálja gesztusát. Kevesen tudják, hogy Újhelyi Kinga flamenco énekesként kezdte énekesi pályáját még a színművészeti főiskola előtt egy Guadalquivir nevű együttesben, melynek vezetője az a Homonnai Varga András volt, akit költészeti estünk gitárosaként üdvözölhetünk. Éveken át tanulmányozták a legautentikusabb spanyol forrásokat, hogy a magyar zenei közegben is az eredetihez hűen szólaltathassák meg e szenvedélyekkel áthatott műfaj legszebb darabjait. Versmondó és énekesi szerepben egyszerre láthatjuk és hallhatjuk most Kingát. A Nyíregyházáról frissen Debrecenbe szerződött Vaszkó Bence évek óta az egyik leglelkesebb képviselője a verses, zenés, dalos költői estek műfajának. Amikor meghallotta, hogy egy García Lorca-esten fog szerepelni, akkorát csillant a szeme a lelkesedéstől, mintha egy türelmetlen csikó patkója rúgott volna szikrát…

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VENDÉGÜL LÁTJA A MÚZSÁKAT

első találkozás: FEDERICO GARCÍA LORCA

szereplők:
Ráckevei Anna
Újhelyi Kinga
Vaszkó Bence
gitáron közreműködik: Homonnai Varga András
dramaturg, rendező: Mispál Attila
az előadás időtartama: 70 perc

a teljes, májusig ívelő program:

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VENDÉGÜL LÁTJA A MÚZSÁKAT

Irodalmi estek

2013 őszén a Csokonai Színháznak és a Déri Múzeumnak köszönhetően a magyar és az európai irodalom, a zene valamint a vizuális művészetek havonta egy estén – minden hónap második csütörtökjén – Debrecenben találkoznak. 2013 őszén ugyanis a Déri Múzeum gyönyörű díszterme újra hozzáférhetővé válik a debreceniek számára. Kiváló lehetőség ez, hogy a múzeum újrafogalmazza viszonyát közönségével, és több funkciójú közösségi térré váljék. 2013 őszén a Csokonai Színház új művészeti programmal vág neki az évadnak. Természetes a törekvése, hogy új tereket, világokat, új közönségrétegeket fedezzen föl, hódítson meg és kössön magához. A két szándék közös irodalmi estek formájában találkozik, melyeknek tematikája a Csokonai Színház bemutatóihoz kötődik, a Déri Múzeum munkatársai pedig különleges Múzsa-idézőkkéntegy-egy műtárgyat vagy múzeumi eseményt társítanak mindegyik témához. Opera évadunk kiemelkedő eseménye egy ősbemutató: Federico Garcia Lorca két bábjátéka alapján Vajda János zeneszerző komponált kortárs operát. Az eseményhez kapcsolódva a fiatalon meggyilkolt legendás spanyol költő verseinek újra felfedezésére vállalkozik az első est, amelyhez autentikus zenei hátteret egy kiváló flamenco gitáros játéka szolgáltat. Sorozatunk a huszadik századi magyar irodalom két meghatározó nőalakjának szellemét is föleleveníti: Nemes Nagy Ágnesét és Szabó Magdáét. Színházunk bemutatói között előbbitől a gyerek- és ifjúsági közönségnek szánt Bors néni szerepel, utóbbitól a lassan klasszikussá váló Régimódi történet. Az irodalmi estek lehetőséget kínálnak, hogy a két alkotó gazdag életművének más rétegeit is megmutassuk. Nem sok nyelv színházi közönsége dicsekedhet azzal, hogy Stanislaw Wyspiansky, e különleges szellemű lengyel szerző darabjait magas színvonalú, értő fordításban élvezheti. Spiró György műfordításainak köszönhetően a magyar nyelv ilyen. A Novemberi éj című darabés szerzője köré álmodott lengyel költői estünkön a képzőművészet is fontos szerepet játszik, lévén Wyspiansky eredetileg festőművész. Az utóbbi évek során Borbély Szilárd versköteteinek és tanulmányainak köszönhetően Debrecen irodalmi életének meghatározó alakjává vált. Művei folyamatosan jelen vannak a Csokonai Színház deszkáin is (Halotti pompa, Dea Debrecen, Jászai). E gyümölcsöző művészi-emberi kapcsolatot építi tovább A testhez című kötet alapján összeállított műsorunk, a szerző személyes jelenlétében. A Nevető antikvitás című est tematikus évadunknak az ókori görög színházról alkotott képét árnyalja az irodalom és a humor szoros kapcsolatának felmutatásával, a DESZKA Fesztivál keretében a Színházi Világnapon a nemrég elhunyt Hubay Miklós Elnémulás című darabját fogalmazzuk újra, melynek főszereplője a pusztulásra ítélt anyanyelv, a Költészet Napja előtti estén természetes, hogy József Attilára gondolunk, az évad utolsó irodalmi estjén pedig William Shakespeare születésének 450. évfordulójáról emlékezünk meg.

A gondosan megválogatott, és dramatikus szerkezetbe állított szövegeket zenei betétek – köztük megzenésített költemények – tagolják. A vizuális keretet vetített képek és dinamikus világítási struktúra biztosítják, s mivel a Déri Múzeum eredeti formájában helyreállított dísztermében a tágas tér szabadon formálható, az estek rendezői igyekeznek játékossá, költőivé, egyúttal funkcionálissá varázsolni a nézőkkel megtöltött teret. Az estek szövetében olykor rövid koreográfiák is helyet kapnak, és ha kell, szakértők vázolják föl a szövegek pontos megértéséhez szükséges szellemi-történelmi hátteret. A megvalósításban részt vevő alkotók minden estnek önálló formát keresnek, melynek egyedisége tovább növeli az előadások értékét, amiként a Déri Múzeum Múzsa-idézői is.

 2013. szeptember 25. kivételesen szerda!
Federico García Lorca

énekelt és szavalt versek
szereplők: Ráckevei Anna, Újhelyi Kinga, Vaszkó Bence
gitáron közreműködik: Homonnai Varga András
dramaturg és rendező: Mispál Attila
Múzsa-idéző
Az első találkozáshoz társított műtárgy a Déri Frigyes-gyűjteményből kiválasztott spanyol feszület. Élet és halál drámai feszültségét az emberi szenvedés megejtő nyomai teszik mélyen átélhető állapottá. A barokk korból származó elefántcsont korpusz a kegyelmi állapotban történő halálra reflektál.

2013. október 10.
Nemes Nagy Ágnes

dramaturg, rendező: Pesty-Nagy Kati
Múzsa-idéző
Nemes Nagy Ágnes Istenről című versének kézirata Kiss Tamás író, költő, irodalomtörténész hagyatékából. A magántulajdonban lévő műtárgyat első ízben láthatja a nagyközönség, az örökös Kiss Anna jóvoltából.

2013. november 14.
Szabó Magda

dramaturg, rendező: Csikos Sándor
Múzsa-idéző
Az előadáshoz kapcsolódóan a Déri Múzeum munkatársai rendhagyó irodalmi sétára hívják az érdeklődőket. A belvárosi út során nemcsak az írónő személyes élettereit, gyermek- és ifjúkorának helyszíneit keresik fel, hanem megidézik az Ókút és a Régimódi történet hangulatát, a század eleji cívisváros arculatát is.

2013. december 12.
Lengyel költők

dramaturg, rendező: Gemza Péter

2014. január 9.
Borbély Szilárd: A testhez

a szerző jelenlétében
dramaturg, rendező: Mispál Attila

2014. február 13.
Nevető antikvitás

dramaturg, rendező: Jámbor József

2014. március 27.
Hubay Miklós: Elnémulás

a DESZKA Fesztivál keretében a Színházi Világnapon
rendező: Árkosi Árpád

2014. április 10.
Ülni, állni, ölni, halni

zenés játék József Attila versei alapján
dramaturg, rendező: Olt Tamás

2014. május 8.
William Shakespeare: Szonettek

dramaturg, rendező: Mercs János