Az IROM mozaikszó 2012 februárjában, Az irodalomtanítás innovációja című konferencián hangzott el először nyilvánosan Szombathelyen. A rövidítés feloldása: az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye.
Az alapítási tervből mára realitás lett, az IROM szombathelyi központtal immár él és működik, mégpedig egy hosszú távra tervezett, az Irodalomtanítás Kelettől Nyugatig elnevezésű projekt keretében. A vállalkozás három bázisa Szombathely, Debrecen és Budapest: a Nyugat-magyarországi Egyetem Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, illetve Bolyai János Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete több debreceni gimnázium támogatásával, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az ELTE. Az egész országon átívelő egyesülés célja, hogy egybefogja az irodalomtanítással kapcsolatos innovatív kezdeményezéseket, hogy valódi modernizációs műhely legyen. Potenciális szövetségesének tekint tehát minden olyan felső- vagy középfokú oktatási, valamint civil módszertani műhelyet és szakmai munkaközösséget országhatárokon túl is, amelyet foglalkoztat a tantárgy jövőjének formálása, gondozása.

Idén ősszel az ELTE szervezésében kerül sor a szervezet negyedik konferenciájára, melynek részletes programja innen tölthető le.

Program

AZ IRODALOMTANÍTÁS INNOVÁCIÓJÁNAK ORSZÁGOS MŰHELYE – IRODALOMTANÍTÁS A HATÁRO(KO)N? – IV. IROM-KONFERENCIA – 2013. NOVEMBER 15-16.

2013. november 15-e, péntek

Budapest, ELTE BTK, Múzeum krt. 4/B épület, I. emelet 172. sz. terem

Elnök: Debreczeni Attila

16.00–16.20 Gintli Tibor és Fűzfa Balázs köszöntője

16.20–17.00 Kulcsár Szabó Ernő: Igazság és esztétikai tapasztalat (Az irodalomtanítás tétjei a  középiskolában)

17.00–17.40 Bókay Antal: Irodalomtanítás a posztmodern korban

17.40–18.30 Hozzászólások, szünet

18.30–20.00 Fogadás Kaposi József köszöntőjével

2013. november 16-a, szombat

OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest, Könyves Kálmán körút 40.)
09.00–09.10 Tolnai József köszöntője

09.10–09.30 Békés Márta tanító és könyvtáros kisiskolásainak (Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium, Budapest) bemutató foglalkozása

09.30–10.30 Az irodalomtanítás szétfeszíti a határokat? Kerekasztal-beszélgetés

Vezeti: Dobszay Ambrus – résztvevők: Békés Márta, Czímer Györgyi, Diószegi Endre, Gulyás Gabriella, Károly Frigyes, Kovács Szilvia, Kustánné Hegyi Füstös Ilona, Molnár Gábor Tamás, Pávlicz Adrienn, Sörény Edina, Szakmári Klára

10.30–11.00 Hozzászólások, szünet

Elnök: Bókay Antal

11.00–11.40 Kerber Zoltán: A szakiskolai közismereti program és tankönyv  kultúrakoncepciója

11.40–11.50 Szabó Anett: 80 lap alatt a Föld körül?

11.50–12.00 Czetter Ibolya: A közismerettanár szak megalapításának esélyeiről

12.00–12.30 Hozzászólások, szünet

12.30–12.40 Bondár Zsolt: Gondolatok az irodalom tanításáról egy felmérés tükrében

12.40–12.50 Varga Richárd: Egy kezdő magyartanár gondjai és örömei

12.50–13.00 Varga Bence: Popularitás és irodalomtanítás – ma

13.00–13.10 Dobszay Ambrus: Az olvasáskészség össztantárgyi fejlesztéséért

13.10–13.20 Tolnai József: Az OFI PKM Olvasásportálja

13.20–13.40 Takács Miklós: A trauma-kutatások távlatai és az irodalomtanítás

13.40–14.00 Varga Richárd – Rozmán Kristóf – Fűzfa Balázs: „Sem emlék, sem  varázslat…” Rendkívüli irodalomórák Abdán és környékén  Dr. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 101. születésnapja tiszteletére (2013 tavaszán és őszén)

14.00–14.30 Hozzászólások, zárszó