Borbély Szilárd írása a Vidor fesztiválon, A Vörös Postakocsi és a Móricz Zsigmond Színház irodalmi estjén (Ha egy nyári éjszakán egy utazó… Irodalmi klasszikusok tömörítve, második felvonás) hangzott el 2013. szeptember 3-án.

SZEREPLŐK

PETROVICS, álszlovák igaz magyar
IGNÁCZ, egy kicsit szlovák szolga
KERESKEDŐ, utazó ügynök
PAP, méghozzá pápista

Pesti indóház, az első magyar vasútvonal Vácra induló járatára várnak. Lovak nyerítése. Háttérzaj, készülődős. A gőzös hangja. Történik 1846. július 17. A Pest-Vác közötti első magyar vasútvonal megnyitásának másnapján.

 

1.

IGNÁCZ        Siessen uram, siessen. Hamarosan indul ez a tüzes sárkány.

PETROVICS Mi az, hogy hamarosan!? Már pedig az addig nem indul,
amíg a tisztelt utas, aki jegyet vett, oda nem ér.
Ki látott már olyant, hogy a korcsmáros
megigya a kuncsaft borát csak azért, mert az lassú volt…

IGNÁCZ        Pedig ez az ebugatta masina elindul, instálom.
Annál nincs pardon. Hallom is,
már nagyon fujtat. Meg hányja is a szikrákat…

PETROVICS Mit képzelnek?! Elindulnának nélkülem?

IGNÁCZ        El ám! A masiniszta nagy úr.
De nagyobb az, hogy én félek ettől az ördöngős masinériától.
Mért nem megyünk inkább gyorskocsin?

PETROVICZ A nemzet költője még nagyobb úr!
Egyébként pedig egyet se félj, míg engem látsz.
Haladni kell a korral! Párizsban már rég
vonattal utaznak a költők!
Mármint a forradalmi költők, a fiatalok.

IGZNÁCZ     Az úr, megbocsásson, csak a kávéházban úr.
Mer ott azt ír a papírra, amit akar.
Na persze, már ha kap papírt, tollat meg tentát a pincértől.
Vagy csak úgy plajbásszal skribálja azokat a poémákat.
De itt a masiniszta diktál.

PETROVICS Akkor is, Ignácz, mégis csak az a legkevesebb,
hogy megvárjanak engem.
De azért szaladj csak előre,
és mond meg, hogy jön Petőfi,
jön Petőfi!

IGNÁCZ        Mást ne mondjak?

PETROVICS Mást ne.

IGNÁCZ        Biztos, hogy elég lesz?

PETROVICS Ne akadékoskodj! Szedd a lábad!
Mert a végén még lekéssük,
de akkor te szorulsz!

(Ignácz előre szalad.)

                        Csak nem fogok szaladni, hogy összeizzadjam az új atillámba,
hogy a pénzemért még csak meg se várnak!
Mért nem tarthat a nemzet legnagyobb költője lovat és kocsit,
csak egy ilyen sükebóka szolgát, az a gyalázat!
És még fussak is a vonat után?
Ilyen jegyárak mellett?
Juszt se!
Vagyok én valaki, majd megmutatom nekik,
hogy megjegyezzék a Petőfi nevet.

 

2.

IGNÁCZ        Jaj, de csúnya ez a masinéria.
Mint az ördög, aki a pokolra szállítja kuncsaftokat.
Hahó, várjanak!
Emberek! Várjanak!

KERESKEDŐ           Ne ordítozzon már ilyen korán reggel.
Szálljon fel, ha akar. Csak ne ordítozzon.

IGNÁCZ        De nem én akarok utazni.

KERESKEDŐ           Hanem ugyan ki?

IGNÁCZ        A gazdám.

KERESKEDŐ           Akkor meg mit ordít maga?
Jöjjön akkor a gazdája. Nem tudja,
mikor indul a vonat?

IGNÁCZ        De, de. Csak nem akar sietni.
Engem előre küldött, hogy szóljak:
„Jön Petőfi!”
és várják ám meg!

PAP                „Kiáltó hangja a pusztában…”
János fiam, ülj fel akkor te.

IGNÁCZ        Ignácz a becsületes nevem…

PAP                Nem jól válaszoltál.
Azt kellett volna mondanod,
hogy aki utánam jön, nagyobb nálam,
mert előbb volt mint én…

IGNÁCZ        Nem értem, mit akar a tisztelendő úr,
de az már igaz, hogy nagyobb nálam,
ha nem is termetre,
de előbb nem volt, azt bizton tudom,
mert én vagyok az idősebb.

KERESKEDŐ           A tisztelendő úr a Szentírást méltóztatott idézni,
egy bizonyos próféciát helyezett át
némiképp esendő környezetbe.

IGNÁCZ        Ehhez én nem értek,
csak arra kérem az urakat, hogy várják meg a gazdám.

PAP                Rajtunk ugyan nem múlik,
mi kész örömest várakozunk,
de nem áll hatalmunkban befolyásolni a vonat indulását,
és kész örömest megvárjuk a kend gazdáját,
ha nem kési le a vonatot.

KERESKEDŐ           A próféciától hamar eljutott a tisztelendő
a menetrend kötelező erejéhez.
Mert az előbbi beszélgetésünkhöz visszatérve,
tisztelendő uram, a menetrend is egy szerződés,
amelyet az emberek még nem akarnak elfogadni.
Mindenki akkor akar utazni, amikor épp
kedve tartja. De hová fajulna a világ,
ha mindenkinek kénye szerint indulnának a vonatok.
Láttam Ángliában, hogy egymás után mennek,
és a pálya kell az ellenvonatnak.
Ha csak néhány perces késlekedés történik,
azonnal meglehet a baj.
A vonat nem olyan, mint a megváltás,
hogy majd egyszer megtörténik…

PAP                A megváltás már megtörtént,
és az Úr eljövetele pedig bizonyosság.

KERESKEDŐ           Félre ne értsen,
eszem ágában sincs kétségbe vonni,
hogy bizonyosság és megtörténik,
csak nem előre láthatóan, menetrend szerint.

IGNÁCZ        Amíg itt disputálnak elmegy a vonat…

PAP                A Mindenható szabadsága abban áll,
hogy nem korlátozza az idő.

KERESKEDŐ           Úgy van, úgy van. Ám annál inkább minket,
esendő embereket…

IGNÁCZ        Na engem ugyan nem.
Én akkor csinálok mindent, amikor kedvem tartja.
Ha csak az uram nem szól bele.

PAP                Hát éppen ez az, te fajankó!
Hogy az urad… Ki is az?
Mit mondtál?

IGNÁCZ        Petőfi!

KERESKEDŐ           Mintha már hallottam volna…
Petőfi, Petőfi? Miben is utazik?

PAP                Az ilyen FI mind fordítás,
ezzel a FI-val kopognak be a nemzet ajtaján…

KERESKEDŐ           Be szépen mondta.

PAP                A gazdád is az lesz, valami felkapaszkodott
ITY vagy VITY: Sztevanovity vagy Petrovics, nem?

KERESKEDŐ           Vagy ezek a tolakvó SOHNok.
Már moccanni sem lehet tőlük.
Mindenki valakinek a fia,
(a paphoz) mármint Ádámot kivéve…

IGNÁCZ        Ő színmagyar! Csak az anyja volt tót.

KERESKEDŐ           Milyen kicsi, és már tótocska.

PAP                A nyelv teremt magyart is, nem a test,
ne feledje el az úr.

KERESKEDŐ           Olyan ember leszel, ahogy beszélsz.
Amit eszel, az leszel.

IGNÁCZ        Amíg az urak disputálnak,
elmegyek, szólok a masinisztának. (Ignácz el.)

3.

(Petőfi jön, mint egy mozdony, ahogy a gyerekek szokták, utánozza a hangját. Háttérben gőzmozdony sípol.)

PETROVICS Csi-hu-hu-hu, csi-hu-hu-hu…

KERESKEDŐ           Nocsak, maga lesz a mozdony?

PETROVICS Akár még az is lehetnék.

PAP                Istennél, fiam, minden lehetséges.

PETROVICS Akárcsak a magyarokál.

KERESKEDŐ           Kend magyar?

PETROVICS Azt az irgum-buráját, még meri ezt kérdezni az úr?

PAP                Csendesedj fiam, halljuk a beszédeden…

KERESKEDŐ           (félre) Hogy afféle tótocska vagy…
Úgy mondjuk, hogy terem-buráját…

PAP                Vagy irgundum-burgundum…

PETROVICS Irgum-burgum az…

KERESKEDŐ           Na ez most jó volt ecsém…

PAP                Tartok tőle, hogy mindez inkább káromkodás.
Isten bocsássa meg nekem, hogy nyelvészkedem ahelyett,
hogy jámborságra buzdítanék másokat.

PETROVICS A helyes magyar beszéd Isten dicsérete.

PAP                Ami grammatische korrekt,
még nem biztos, hogy teologice is az.

KERESKEDŐ           Vagy ugye moralite…

PAP                Mert hogy ugye a széles út vezet a pokolra,
de a szűk és fáradságos ösvény viszen csak a mennyeknek országába…

PETROVICS Azt mondják meg inkább az urak,
hogy ez a vonat hova megy?

KERESKEDŐ           Miért, lát még másikat is?

PETROVICS              Én látok. Egy hatalmas csarnokot látok,
amelyben egymás mellett állnak a vonatok,
százat látok, ezeret, dobrokol a vas testük
és világ minden irányába indulnak…

PAP                Az úr tán próféta?

PETROVICS Az! Ha kell a nemzetnek, próféta.
Ha iparlovag, akkor iparlovag.
Ha mártír kell, akkor az,
de kalmár? Soha! Se pap, már megbocsásson…

PAP                Az úrral izgalmas lesz utazni, látom…

KERESKEDŐ           És mi a neve annak az indóháznak?

PETROVICS Azt látom felírva rá,
hogy NYUGATI PÁLYAUDVAR.

PAP                Már megint az izgága nyelvújítók eszkábáltak valami förmedvény szót…

KERESKEDŐ           És merre mennek azok a vonatok?

PETROVICS Keletre!

KERESKEDŐ           Na, jellemző. Biztos, hogy az osztrákok építették,
hogy a magyarokat ne engedjék nyugatra.

PETROVICS Nem mindegy, merre?
Csak száguldjanak, rohanjanak, az egész földet keresztbe-kusba…

KERESKEDŐ           Kasba.

PAP                Miért ’kas’? A kasban a méhek vannak, nem?

PETROVICS Már megint a szavakon lovagolnak,
a lényeg a fejlődés meg a forradalom…

KERESKEDŐ           Tévedés: a lényeg a haszon.
Az egyéni és a közhaszon.

PETROVICS A nemzeté…

PAP                Az Istené és az anyaszentegyházé.

PETROVICS A vasút körbe éri hamarosan a földet…

KERESKEDŐ           Nem mondja?

PETROVICS De bezony.

PAP                Na és a tengerek?

PETROVICS Alagutat fúrnak alá…

KERESKEDŐ           Képtelenség!

PETROVICS Semmi sem az. Először is a csatorna alá,
hogy lehessen menni Brittaniába.

PAP                Azt szeretném én látni, hogy az ánglusok a szigetre engejdenek
másként, mint hajóval.

PETROVICS Lesznek repülők is, amelyek a levegőben szállnak.

KERESKEDŐ           Tán még a Holdra is felmegy az ember?

PETROVICS Mi sem természetesebb.

PAP                Nem ártana, ha az úr megvizsgáltatná magát.

PETROVICS A Földet behálózzák hamarosan a vasutak,
és itt felszállva el lehet majd jutni Londonba.

KERESKEDŐ           Az úr fantaszta, elméje állapota figyelemre méltó elváltozásokat mutat…

PAP                De ha körbe érne egyszer a vasút a glóbuszon,
végül is Isten segedelmével ez sem elképzelhetetlen.

KERESKEDŐ           Körbe ér a Földön? Mint a szélességi körök?

PETROVICS Sőt, északról délre, mint a hosszúsági körök.

PAP                Be lesz abroncsozva a glóbusz,
mint a kádármestereknél a gönczi hordó?
Szegény eljövendő emberi maradék!
Olyan lesz a világ, mint a börtön!

KERESKEDŐ           Hova lesz a szabadság,
amikor az emberek lóháton nyargalásztak?

PAP                Amikor a postaúton komótosan eltrafiKáltak az emberek?

PETROVICS Akkor miért akarnak az urak épp gőzössel utazni?

KERESKEDŐ           Mert gyorsabb.

PAP                És kényelmesebb.

PETROVICS Micsoda megalkuvás,
egy Petőfi sose süllyedne ide.

KERESKEDŐ           Nem mondja? De ki az a Petőfi?
Akar utazni vagy sem?

PAP                Maga még vagy nem ébredt fel,
vagy már be is rúgott, édes fiam.

PETROVICS Egy Petőfi sose iszik!

KERESKEDŐ           És kettő Petőfi?

PETROVICS Nincs két Petőfi,
ezt jegyezze meg az úraság,
csak egy Petőfivel dicsekedhet a nemzet,
ezt holnap meg is írom a Pesti Divatlapokban.

KERESKEDŐ           Ja, maga firkász, mindenféle zöldeket
összeolvas aztán azon kérődzik.

PETROVICS Csak papolnak most,
amikor mindenkinek egy ügyet kell szolgálni,
ezt mondom én, Petőfi.

KERESKEDŐ           És még mit mond?

PETROVICS Ennél többet nem is kell.

 

4.

(Ignácz jön. Mindjárt indul a vonat.)

IGNÁCZ        Mindjárt indul a masinéria!

PAP                Na, szálljon már fel drága fiam,
beszélgessünk kényelmesen.

PETROVICS Na de hová megy ez a vonat?

KERESKEDŐ           Hová-hová? Hát Vácra.

PETROVICS De hát én nem akarok Vácra menni.

PAP                Már pedig itt muszáj lesz.

PETROVICS Én Késmárkra akarok menni, Losoncra, Krakkóba, Malmőbe…

KERESKEDŐ           Én épp Pétervárra tartok. Az elég messze van,
Jöjjön velem.

PETROVICS Soha, ahol zsarnokság van! Soha!

KERESKEDŐ           Akkor az Uracska Amazóniába se utazna e?

PAP                Ahol csak asszonyok országa van?

KERESKEDŐ           Oda…

PAP                De azok hogyan szaporodnak?

KERESKEDŐ           Az meg magát miért érdekli?

IGNÁCZ        Hát a papok hogyan szaporodnak?
Meg a szerzetesek? Hehe…

PAP                Ne íztelenkedjen maga.

PETROVICS Egy zsarnokságot vagyok csak hajlandó elviselni:
a hitves zsarnokságát.

KERESKEDŐ           Könnyen beszél, látom legényember még!

IGNÁCZ        Ah, ez is papucsférj lesz

PETROVICS Oda akarok utazni,
ahová kedvem tartja: Párizsba, Londonba, Rómába…

KERESKEDŐ           Ez nem az a vonal kérem alássan.

PAP                De hová akar menni? Talán Nyíregyházára?

PETROVICS Ha kedvem szottyan, akár oda!
Inkább oda, mint Vácra…

KERESKEDŐ           Akkor maga korán jött ki az indóházba.
Még nehány évtizedig várakoznia kell.

PETROVICS Petőfi pedig nem oda nem utazik
(jól mondtam, Ignácz, nem ’utazok’ inkább?)
ahová muszáj,
csak oda, ahová akar,
vagyis akarok…
Ignácz, irány a postaállomás.
Adjon Isten! (El.)

                        (Vége)