Felhívás a harmadik KULTOK-on való szereplésre

KULTműhelyek Országos Konferenciája: A populáris kultúra medialitása

A 2014. március 28–29-re tervezett – a József Attila Kör, a KULTer.hu kortárs kultúrportál és a DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék által szervezett – konferencia szeretne lehetőséget teremteni a popkultúra kérdéseivel tudományos szinten foglalkozó kutatók párbeszédére, a kortárs populáris kultúra hatásmechanizmusainak feltérképezésére a debreceni MODEM-ben.

A tervezett 10-15 perces előadások pontos címét és a hozzájuk tartozó 5-8 soros rezümét (a képviselt tanszék/műhely/lap/kiadó nevével együtt) a következő e-mail címre kérik elküldeni: janosafra@gmail.com, a jelentkezés határideje: 2013. február 28. (péntek). Az előadók útiköltségét megtérítik és a szereplés napjának éjszakájára szállást biztosítanak Debrecenben.

A konferencia többek közt a következő kérdésekre keresi a választ: hogyan közvetíthető, hogyan közvetítődik, milyen regiszterei és beszédmódjai vannak a populáris kultúrának? Mi teremti meg a populáris kultúra termékeinek másságát, amely képes megalapozni a népszerűséget, s mi használható fel ezekből a technikákból az ún. kortárs „magas művészeti” alkotások szélesebb körben való népszerűsítéséhez? Amíg hazánkban ez a tudományterület alig kap publicitást, addig a nyugati országokban számos tudományos intézet, tanszék is szerveződött már e téma köré, a szervezők reményei szerint ez a konferencia is hozzájárulhat e kutatási terület magyarországi presztízsének növeléséhez.

A KULTOK III. a legfiatalabb kutatógeneráció tagjainak továbbra is teret engedve, de a meghatározó kárpát-medencei popkultúrakutató műhelyek és folyóiratok tagjainak/szerkesztőinek részvételére építve valósul meg, így lehetőség nyílhat pl. a lapok és kiadók közötti funkcionális és stratégiai különbségek megismerésére, a kutatóműhelyek összefogásának megszervezésére és a csoportok közötti információáramlás szervezettebbé tételére, mindez reményeink szerint segítheti a magyar nyelvű kutatások nemzetközi színtéren való párbeszédképességének növelését is.

Meghívott vendégek: Agave, Apertúra, Budapest Avantgarde, Epicline, Galaktika, Könyvesblog, Kultúrgyom, Libri, MA Populáris Kultúra Kutatócsoport, Metropolis, Médiakutató, Opus, Prae, Prizma, Próza Nostra, Scriptum Metallium, SF Mag, Sub.hu, Urban Legends, Zenei Hálózatok stb.