döbbenetes   ––––––––––––––––––––––––––––––––   :

MEGSZÁLLOTT             (   –––  P  –––  Á  –––  R  –––  A   )

l  –––  é  –––  g  –––  y  ––––––––––––––––––––  fény

                                                             –  …  – rajongó    !

ARANYSUGARAK                                   BÍBORZÁPORSZEMEK

–––   1   –––   2   –––   3   –––   köd   –––   [    1   –––

keresztre   FESZÍTTETTETTE   magát   !   –––––––––––––

:  madarak  úsztak   ––––––––––––––––––––   fölötte  !

keresztre  szögezték   –––––––––   keresztre  szögezték

–––––––––    egy   falucska   szülöttét    ––––––––– ]

16                     centiméter       /   …   fanatizmus   >   >   >

!   tenyerébe   !   –––––––––––––––––––    !  lábfejébe  !

elvesztette   –––––––––––––––––––––––––   eszméletét

a magát felülmúló agy próbatétele  –––––––  VÉGET  ÉRT

(   madarak  úsznak  el  –––––––––––––––––   fölötte   !   )

(   játszva   –––––––––––––   !   rászállhatnak  vállára   !   )