A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Gyermek- és ifjúsági irodalom szakirányú továbbképzési szakot indít a 2014/2015-ös tanév őszi félévétől.

Jelentkezési határidő: 2014. május 31.
A képzésért felelős oktató: Dr. Hermann Zoltán
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember

A képzés célja, hogy munkaerő-piaci esélyeket teremtsen a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos, szerteágazó intézményrendszerben, a könyvtári területen, a gyermekkönyv-kiadásban, a kultúra szélesebb területein és a közoktatásban dolgozó szakembereknek megbízható, korszerű tudást nyújtson a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos szakterületek professzionális művelésére. Különös hangsúllyal szerepelnek a programban: a gyermekkönyv-kultúra hagyományos és újabb műfajai; az irodalmi és a kulturális élet különböző területeihez tartozó kompetenciák. A képzés jellemző vonása továbbá: a kortárs mediális és irodalmi kultúra közötti párbeszéd lehetőségeire fordított megkülönböztetett figyelem; a gyakorlatorientált képzési formák előtérbe helyezése; a kortárs jelenségek vizsgálata; a hagyományos bölcsész- és tanárképzés, illetve a gyermekkönyv-kultúra közötti lehetséges kapcsolatok elmélyítése.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A szakképzettséggel a hallgató alkalmassá válik arra, hogy az oktatás, a pedagógiai-pszichológiai, a vizuális nevelés, a szociális, a vallási-etikai, a könyvtári, a gyermekkönyves szakmai stb. intézményrendszerekben az elsajátított kompetenciák segítségével a gyermekkultúrának a saját szakterületével kapcsolatos jelenségeire, problémáira szakszerű és kreatív megoldásokat alkalmazzon. A szakirányú továbbképzés az oktatott, átfogó tudásanyaggal a gyermekirodalommal, gyermekkultúrával foglalkozó intézmények működésének jobb áttekintésében is igyekszik segítséget nyújtani. A képzést elvégző szakemberek a gyermekirodalmi intézmények, programok szakszerű működtetéséhez, vezetéséhez, a részrendszerek együttműködési formáinak kialakításához is segítséget kapnak; nemzetközi példákat is bemutató megoldási formákat ismerhetnek meg.

Ismeretek:

A gyermek- és ifjúsági irodalom történetének (Világirodalom) ismerete
A gyermek- és ifjúsági irodalom történetének (Magyar irodalom) ismerete
Gyermekirodalmi műfajok ismerete
Az ifjúsági irodalom műfajainak ismerete
Szakirányú irodalomelmélet ismerete
Szakirányú irodalomszociológia ismerete
Szakirányú irodalompszichológia ismerete
A műfordítás szakirányú elmélete és gyakorlata
A műkritika szakirányú elmélete és gyakorlata
A kiadói szerkesztés szakirányú elmélete és gyakorlata
A gyermek- és ifjúsági irodalom mediális kontextusainak ismerete és alkalmazása
A gyermek- és ifjúsági irodalom intézményrendszerének és jelenkori kontextusainak ismerete és működtetésének új formái

Képzési terület: Bölcsészettudomány képzési terület

Értékelési, ellenőrzési módszerek: A féléveket a tanterv szerint évközi jegy vagy vizsga zárja. A képzés végén a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő szakdolgozat megvédését is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: A bírálók által elfogadott szakdolgozat és az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése.

A jelentkezés feltétele: Bölcsészettudomány vagy pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.

A képzés tervezett kezdete: 2014. szeptember

A képzés önköltsége: 90 000 Ft /félév

A képzés időtartama:
2 félév


A képzés gyakorisága:
félévente 5-6 alkalom, kéthetente péntek és/vagy szombat

A képzés helyszíne: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.

Jelentkezés módja: elektronikus jelentkezési lapon, amely az alábbi linkről érhető el: http://www.kre.hu/btkfelveteli
A csatolandó dokumentumokat postai úton kell eljuttatni az egyetem részére: oklevélmásolat, motivációs levél.

Postacím: KRE BTK Gyermek- és ifjúsági Irodalom Kutatócsoport (GYIIK) 1088 Budapest, Reviczky utca 4.

Információk: Sasné Simon Edit (Tanulmányi Osztály, szakirányú továbbképzések). Tel.: +36 (1) 483 28 82; e-mail: simon.edit@kre.hu.

További információ: hermann.zoltan@kre.hu , bodiss.tamasne@kre.hu , pasztorcsori@gmail.com, www.kre.hu, http://www.facebook.com/kregyiik

forrás