A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófiai Intézete 2014. november 20-21-én megrendezi 4. konferenciáját A történelem jövője – jövőképek története címmel.

A történettudományt általában olyan diszciplinaként értelmezzük, amelyik az emberiség és/vagy bizonyos közösségek múltjával foglalkozik. A konferencia szervezőinek célja egy kicsit változtatni ezen a perspektíván, és ennek megfelelően a következő fókuszpontok köré csoportosítjuk az elhangzó előadások témáját:

 1. A történész „munkaeszközeinek” (források, illetve az ezeket feldolgozó intézményrendszer) szerepe a jövő történetírásában;

 2. A jövőről, ill. tágabb értelemben az időről való gondolkodásmód különböző korokban és történészi iskolákban, az időbeli folyamatok „tagolásának” mint korszakok meghatározásának a története;

 3. Hogyan tekintettek a jövőbe, milyen jövőképpel rendelkeztek különböző történeti korszakok (ókor, középkor stb.), vallások, filozófiai irányzatok a történelem folyamán?

Mint tanárképző főiskola szervezeti egysége, külön figyelmet kívánunk fordítani a történelemtanítás jövőjére is: a jelenkori (és jövőbeli) digitális nemzedékek számára milyen módszertani eszköztár szükséges a történelem tanításához? Egyáltalán, mi a történelem egy olyan generáció számára, amely – Douglas Rushkoff szavaival élve – „jelensokkban” él?

Szívesen felveszünk a tervezett programba minden olyan előadást, melynek terjedelme nem haladja meg a 20 percet, és tág értelemben véve a következő témákhoz kapcsolódik:

 • A történettudomány jövője: mi a történelem – egykor, most és holnap…?

 • A történettudomány intézményrendszereinek (múzeum, levéltár stb.) jövője, gyűjtőhelyek és/vagy mint szolgáltatók

 • A digitális írásbeliség (e-mail, sms, merevlemezek, felhőszolgáltaltások) mint a jövő történettudományának forrásai?

 • Korszak- és korszakhatárképek az egyetemes és a magyar történetírásban

 • A korszakhatár-alkotás tudományos és nem tudományos (politikai, vallási stb.) szempontjai

 • A korszakfogalom történeti fejlődése

 • Organikus történelemfelfogások (ifjúkor, felnőttkor, aggkor), fejlődés- és hanyatláselméletek a narratív forrásokban

 • Különböző korszakok, kultúrák, vallások jövőképe

 • Az idők, a világ végeztével kapcsolatos lineáris és ciklikus felfogások, fejlődéselméletek; keresztény eszkatológia, múltbeli és jelenkori millenáris mozgalmak

 • Modern és premodern utópiák és antiutópiák, disztópiák Morus Tamástól Orwellig és Huxley-ig

 • A történelemtanítás jövője: az Y, Z stb. generáció és a történelem

Várjuk a témához kapcsolódóan ókortörténészek, történészek, filozófusok, szociológusok akár interdiszciplináris megközelítésű előadásait.

A konferencia pontos programját és szekcióit a beérkező absztraktok ismeretében állítjuk össze.

Határidők:

 • Jelentkezés a mellékelt adatlap kitöltésével és az előadás néhány soros összefoglalójával 2014. június 30-ig az alábbi e-mail címen: ttfi-konferencia@nyf.hu

 • A jelentkezés véglegesítése 2014. szeptember 1-ig a konferencián való részvétel díjának (egységesen 3000 Ft) befizetésével, ami a Történelem és Barátai Alapítvány UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000104-61870007 számlájára átutalva fizethető be. Esetleges számlaigényüket kérjük, előre jelezzék!

Szálláslehetőség a főiskolai kollégiumban igényelhető. Az árakkal és a szobákkal kapcsolatosan érdeklődjön a bessenyeihotel@nyf.hu e-mail címen. Tájékozódás és online szállásfoglalás a http://www.bessenyeihotel.hu/ oldalon lehetséges.

Terveink között szerepel a konferencia előadásanyagának lektorált elektronikus kötetben való publikálása.

A szervezők nevében: Dr. Buhály Attila