A Magyar Irodalomtörténeti Társaság pályázatot hirdet mester szakos, illetve doktorandusz hallgatók számára.

Pályázni olyan, legfeljebb 30.000 leütés terjedelmű tanulmánnyal lehet, amely a Móricz-próza újraértelmezésének témaköréhez kapcsolódik. További tematikus megkötés nincs: például egy adott művet, az életmű egy korszakát vagy egy poétikai problémát egyaránt tárgyalhat a dolgozat. A pályaműveket 2014. augusztus 31-ig két példányban, postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként kérjük eljuttatni a Társaság címére (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A).

 

A beérkezett pályaműveket szeptember 10-ig a Társaság vezetése által felkért háromtagú szakmai zsűri bírálja el. A Társaság a nyerteseket levélben értesíti, illetve honlapján is közzéteszi a zsűri döntését. A pályázat nyertesei könyvutalványt kapnak:
első díj: 35.000 Ft
második díj: 20.000 Ft
harmadik díj: 15.000 Ft

A pályázat első helyezettje előadóként vehet részt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke által szervezett, 2014. szeptember 24–25-én megrendezésre kerülő Móricz-konferencián, tanulmánya pedig megjelenhet a konferencia anyagából szerkesztett kötetben.

Budapest, 2014. május 25.

Gintli Tibor elnök – Bengi László főtitkár