Stílusparódia egy képzeletbeli építészeti tervpályázat beérkező pályaműveiről – és a győztes magyar tervről, avagy milyen piramist terveznének mai építészek?

Tanuljuk meg becsülni értékeinket! Egy nemzetnél se vagyunk  alábbvalók. Megírta már Gróf Zrínyi Miklós is, de ma is vannak kicsinyhitűek. Szellemiekben pedig – ahol az anyagi hátrányok nem érvényesülnek – verhetetlenek vagyunk. És nem csak hazai pályán, hanem idegenben is. Itt volt például ez a piramis pályázat. Nem mondhatják, hogy túl nagy gyakorlatunk lenne benne. Csak kunhalmokon csiszolódhatott az elménk. Feladná a leckét építészeinknek, ha meg kellene tervezni egyet, gondolja sok lekicsinylő… De ne ítéljünk korán!

Az egyiptomi piramisok 4500 évesek.  A halottkultusz eme hatalmas reprezentánsai  az örökkévalóság  üzenetét  hordozzák. Az építészet örökkévalóságának üzenetét. Geometriájukat azóta is számtalan épület használja.  A letisztult gúla-tömeg kikezdhetetlen. I.M Pei  1983-ban a Louvre  műemléki  együttesébe illesztette be üvegpiramisát, mint az előcsarnok lefedését. Nem volt könnyű megszerettetni a franciákkal, de jobbat, maradandóbbat ők se tudtak kitalálni. Azóta a piramis kubust mások is kipróbálták kicsiben, – vándorforma.  2006-ban Kazahsztánban   Nazarbayev elnök megbízásából maga Norman Foster is tervezett  egy 96  méter magas piramist   a vallási béke kongresszusainak palotáját. Pozsonyban a Szlovák Rádió Székháza  a hatvanas évek óta csúcsára állított piramist idéz. Így aztán, amikor szörfözve a google-on  a műholdak  segítségével  Egyiptom felszínén megtaláltam a sivatagi homok alatt kirajzolódva  egy új  királysírt, rögtön piramisra gondoltam én is. Mit keres ez itt, védelem nélkül egy ilyen jeltelen helyen? Lehet, hogy ez óvta meg a sírrablóktól. Méltóbb környezetbe, mint az isten-uralkodók bevált nyugvóhelyére,  nem is  lehetne helyezni ezt a világszenzációt. Az új  turisztikai zarándokhely számára legalkalmasabb célpont csak egy újabb piramis lehet, amelyben be lehet mutatni a sértetlenül feltárt  fáraó halotti kamráját, és  szarkofágja kincseit.  Azóta az ásatások beigazolták várakozásomat.  Tutankhamun sírjához hasonló érintetlen mementót találtam. Mások kvarkokat fedeznek fel a világűrben, nekem egy királysírt volt szerencsém a Földön.   Hogy ez hogy került oda, melyik kortárs-Carter tárta fel, ki azonosította ebben a zűrzavaros egyiptomi helyzetben, nem is érdekes.  Földönkívüliek hagyták itt, vagy csak egy ügyes kínai hamisítvány, – nem építészeti kérdés. Én minden esetre, mint ötletgazda, –  a dubai emír támogatásával, – nemzetközi, meghívásos építészeti  tervpályázatot írtam ki a régészeti szenzáció  méltó bemutatására. Meghívtuk a világ legjobbjait, tizenketten elfogadták felkérésünket, köztük  több Priczker díjas. A  művek megszülettek, a verseny  lezárult.

A zsűri véleménye szerint a pályázat sikeres volt. A résztvevő építészek a faladat iránti nagy empátiával, építészetük legjavából ízelítőt adva, nagyszerű stílusparódiát alkottak magukról, a kortárs architektúra emblematikus épületeit idézve. Elegáns öniróniával, ahogy csak a legnagyobbak képesek magukat kívülről is szemlélni. A tervek javarésze a négyezer éves  technikai haladás vívmányait használva mellőzte az óriás  kőtömeget, élő munkát, és látványos belső térszerkezetű kiállító, bemutató enteriőröket hoztak létre, az úttörő kínai-amerikai építész,  A. M  Pei ötletét követve. Valamennyien betartották a  kiírás programját a méretre vonatkozóan, a Khepsz piramis paramétereit  tekintették  etalonnak.

Rangsorolás nélkül bemutatnánk a  beküldött  tervek  látványterveit.

1. számú terv:

I.M. Pei  hatalmas handicappel indította el a mezőnyt, mert a Louvre után már nem volt ismeretlen számukra  a  feladat. De ez csak látszólagos előny, mert a nagyobb méret és az eltérő funkció új kihívásokat jelentettek.  Az idős mester azonban hozta formáját.  Acél térráccsal fedte le ezúttal is  belső teret és  látványos módon befüggesztette a Kheopsz piramisnál megismert belső közlekedőket.  A szellőzők és szervízjáratok, a  folyosók, királynői,- és a királyi  kamra, a nagy galéria  és a  tehermentesítő szerkezetek látványosan mutatják be a csarnoktérben  az attrakciót, az új szarkofág kitüntetett  helyét, amelynek megközelítéséhez  az északi bejárattól mozgólépcső vezet.  Felépítését is – eredeti módon, – a Kheopsz  helyére javasolta, Így nem borul fel a történelmileg kialakult hármas egység, a településképi  illeszkedés harmonikus lesz. 

piramis 1a piramis 1b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú terv:

Peter Eisenman  a dekonstruktivista irányzat egyik teoretikusa  megérezte a feladatban  azt a lehetőséget, hogy ennél az ismert síremlék- attributumnál  lehet  a leglátványosabban interpretálni  tézisei külső jegyeit.  A letisztult időtlen forma, amelyet  az isteni arány,  az  aurea  sectió  tesz tökéletessé,  ez a  hivalkodó szépség,   a jelen  perc-emberét  agresszióra készteti. Mint a grafitti a ház falán,   terve lázadás a harmónia, a tisztaság ellen. A dekonstruktív szerkezetek az időben kikristályosodó tökéletesbe belerondítják a disszonanciát, az esetlegeset.  Amely ugyanolyan időtlen, mint amit megsemmisít, de nem kell hozzá fegyelem és tudás, csupán a mindenkori tagadás képessége.  Művében  felismerhetők a meghaladni akart mű paraméterei, a síkokkal feldarabolt piramis.  A bemutatni kívánt leletek kiállítására, csak piramis-hasadékok réseit kínálja.  Telepítése ugyan a Kairó melletti területre utal, de lehetne bárhol a sivatagban mint egy  földrengés utáni UNESCO segélyből helyreállított műemlék. De ez volt a mester célja, Többen vagyunk tökéletlenek,  és similis simile gaudet. (a hasonló a hasonlónak örül) Ezek mind látni akarják majd ezt a kontármunka interpretációt.

piramis 2a piramis 2b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú terv

Tadao Ando: a minimalistának aposztrofált  építész a feladatban megkereste azt a koordinátát, amely a három dimenziós alkotásban  minél kevesebbet  vesz el a tájból. Kikeríti a sivatagból a program által megadott  térméreteket , a 230×230 métert és az emberiség  nevére  telekkönyvezteti.  A négyezer éves kultúra lenyomata a Föld eme hatalmas homokozójában mint egy foscilia kerül a felszínre.  Oszlopsorral hoz létre várakozást a kint és a bent határán. És aztán megcsinálja  a piramis hiányát. A gúla amphiteátrumként a földbe lépcsőzik le, pontosan 146  métert. Mint egy öntőforma magába öleli mágneses terét, melynek  erőterében lebeg a  fáraó szarkofágja.  Senki által meg nem közelíthető  teátrális pózban áll monumentális magánya. Az el nem érhető nem evilági, „jelkép a vízen”  módjára lebeg  a semmi tetején. A „fény temploma” világosságának eszközeivel, a fizika meghazudtolásával  hozza létre a 4500 éves tárgy és   korunk között húzódó kulturális fényéveket, amelyben  csak a jelenségek árnyéka megfogható.

piramis 3a piramis 3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú terv

Zaha Hadid, az iraki származású építésztől nem volt idegen a sivatagi helyszín, az ókori kelet világa. A piramis fegyelmezett formája  őt is provokálta, és kihozta belőle a sohase szunnyadó kreativitást. A piramis  kötelező belső terébe organikus hernyó-tömegek fúródnak bele a maguk természet szabadságú törvényei szerint, amelyek a gúla  belsejében kiállításoknak adnak helyet. Az angyali belek alagútjainak kloakái szabadítják ki benne  a metafizika centrális terét.  Ezek aztán  a látogatókkal fluid  térszövetek virtuális  centrumát  hozzák létre a piramis poláris koordináta rendszerében,   implicit  függvényekkel meghatározva a szarkofág helyét a magasban, benne a Fáraó múmiájával melyet pneumatikus  liftekkel  igény szerint mozgatnak. A feminin, hajlított  formák feloldják a piramisi geometria maszkulin feszességét.

 piramis 4a piramis 4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú terv

Mario Botta, a tessini  mester  az euklidési geometria  kedvelője. Hasábok hengerek, zárt és nyitott kubusokból építette fel oeuvre-jét.  A természetes építőanyagok kedvelője, a kő és a tégla műveletlen lelkéből formál szárnyaló  fantáziával átlényegült misztikus  tereket.  Fény és árnyék a kötőanyaga.  A piramis reminiszcencia,  tervében is érzékletesen idézi  a fáraói díszletet , amikor sávosan rakott kősorok,  évtizedek  ritmusának  diasztólés  kihagyásaival idézve a múló időt, amellyel   beengedi a fényt  a múzeum belsejébe  A Keresztelő Szent János templomában létrehozott sávosságot itt már  az egyik gránitsor elhagyásával valósítja meg.  A  tér  tengelyében  az oly sok helyen alkalmazott vertikális henger  apszisát használja fel  a szarkofág elhelyezésére. A  vörös márvány-téglányokból kifalazott kürtőben eszköztára  attribútumát a csíkosságot, fénykorongok  hozzák létre, melyek által szinte lebegni látszik az ég felé nyitott tér, közepén a fáraó sírjával, mintegy jelezve az isten-uralkodó nem evilági kapcsolatait. A  terv a piramist a gizehi együttesbe helyezi, és  a szemlélő  számára, mintha mindig is ott lett volna deja-vu érzéssel  odaillik.

piramis 5a piramis 5b piramis 5c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú terv

Norman Foster mester nem  ismételte önmagát. A kazah elnöknek tervezett piramissal a maga részről letudta ezt  a  szerkezetformát. A feladatból jobban érdekelte őt  annak a turista áradatnak a komfortja, amelyik feltehetően a világ minden tájáról idezarándokol majd a sírlelet megtekintésére. A szarkofág csak kerüljön be, – sugallja a terv, –  a maga helyére egy piramis  szokásos sírkamrájába. De az ide látogatók  kényelmes környezetben egy hatalmas passzázs alatt tekinthetik meg a feltárt kincseket. Az idősebbek, és presztízs-turisták számára a kivetítők biztosítják itt a nem mindennapos  látnivalókat ebben a légkondicionált környezetben, hűsítő italok fogyasztása közben.   A körfolyosó a British Múzeum előcsarnokának   látványos  szerkezetével , karcsú térráccsal fedi le, mely átfordul  a henger alakú körítő üvegfal  konstrukciójába. A múzeumi promenád átszellőztetett. Az alulról beáramló friss levegő a piramis lépcsőin a felső réseken kiszabadul és kellemes klímát biztosít  az év minden szakában. A bejárathoz felvezető utat a Reichstag épületénél  alkalmazott,  csarnokból induló rámpa  teszi barátságossá, gesztust téve, és szolidaritást  kiváltva a fogyatékkal élő embertársaink felé.  Ez az a pedagógiai üzenet, amely Foster házaiban mindig megtalálható önvizsgálatra késztetés, és toleráns viselkedés kultúrája,  a felemelő tér,   az emberszabású high tech fényeiben.

piramis 6a piramis 6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. számú terv

Jacques Herzog és  Pierre de Meuron  a két svájci építész  a pekingi olimpiai stadionban kipróbált  eszközhöz nyúlt. Ott a világ nemzeteit egy fészekaljba gyűjtő szerkezetformát  kitalálták. Itt sokkal kisebb méretben  a fészek-koncepció új tartalmat kap . Belsejében,  a halhatatlan fáraó szarkofágját, mint időtojást rejti,  ahol elállhat  akár újabb 4000 évig. A kötelező piramis burkoló formát  a rozsdamentes szerkezeti acélhengerek mint asszimptoták tetszőlegesen megközelítik, de  belsejében átboltozódnak védő ernyővé.  Megvalósul benne a  vízió és a működés harmóniája. A  fészek légrésein a  levegő szabadon áramlik, klíma nélkül biztosítva a természetes légcserét. Szerkezeti szövete olyan sűrű,- tanulva Peking tapasztalataiból,- hogy  az építőmunkások majd szerelés közben sem zuhannak a földre.   A Kínai Kormány plágiumváddal keresetet adott be a szerzők ellen, mert szerintük  a madárfészek  szimbólumot ők már  megvették. De Meuronék  visszaurasították ezt mondván,  ez egy új  mű, egy parafrázis, és a  piramis-forma  ezredévekkel megelőzte az új kulturális ikonná váló Stadion karakterét. Éjszakai megvilágításban a piramis alól a szerkezetrácsok résein  sejtelmesen világítanak ki a fények , mintha a Napisten izzó fénykévéi  ragyognák be  a sivatagi éjszakát.

piramis 7a piramis 7b piramis 7c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. számú terv

Peter Zumthort   tulajdonképpen titkos szándékkal hívtuk meg.  Próbálja ki magát nagyobb léptékű feladatban is.  A wachendorfi  falucska  műremekét szerettük volna viszontlátni  piramisi méretekben.  A mester hosszú rábeszélés után kötélnek állt, és a tőle megszokott  belülről építkezéssel megismételte a Bruder Klaus kápolna koncepcióját, –  regionalista építészként a hely szelleméből, és anyaghasználatából  jottányit se engedve.  A piramis formát ötven  cm-enkét,  csömöszölt  nílusi kavics,  sivatagi homok,  valamit színes gránitörlemények keverékéből  készült betonból tervezte  kiégetni. A belsejének zsaluzatát a Nílus felső folyásáról hozott  cédrusok szálfái alkotnák, amelyek majd elégetve hozzák létre az elmúlásnak azt a lenyomatát, amelyet a német kápolnában sikerült megvalósítani . A piramis csúcsán a könnycsepp alakú rés  és az oldalán  több száz alabástrom  hengeren, mint napfény-távcsöveken  becsillanó fény  világítanák meg a fáraói szarkofágját, amely a világegyetem  tengelyét jelképező  üvegrúdon van kiegyensúlyozva, a  padlószinten  elöntött folyékony ólomtó felett. A bejárati tömeg  az ismert hasáb, benne a már bejáratott háromszög kapuzat. A mester  utalásként az eredeti műre a Piramis környezetén a sivatagot  a wachendorfi mező  gyepével  javasolja beültetni.

piramis 8a piramis 8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. számú terv

Santiago Calatrava csúcsára állította a piramist. A belső terekben  a kötelező kiállítóterek kapnak helyet, amelyet liften lehet megközelíteni a piramis platójáról.  A felfordított gúla teteje helikopter leszállóként üzemel a turizmus fogadására. Közvetlen légi járat építhető ki Kairóval. A mester most sem tagadta meg  hídépítő múltját, és annyi nagyszerű híd után itt légihidat hozott létre  a főváros és a látvány között, frappáns módon megoldva a hídfőt a sivatagban,  Kolombusz tojásaként, a piramis tetején.  És  ez csak az kötelező bemutatás és  működtetés.  Ezután következik az építész-szobrász-szerkezettervező zsenialitása, a piramis  kitámasztása,  szél , homokvihar, földrengés ellen.  Hárfaszerű acéltartói fehéren csillognak a horizont felett messziről is, az ívek látványosan oldják  a  piramis  zárt síkjainak  feszes  geometriáit.   A kiterjesztett szitakötő szárnyak és lábak  légies természeti formákkal támasztják meg a piramis valószínűtlen tömegét.  A statika megcsúfolásaként hatnak a filigrán rudak ívei,  amelyek azért egy méter vastagok a nyomott övekben . Alatta az ember paránynak érzi magát és úgy véli hogy rászakad a mennybolt, de ez teszi igazán félelmetessé az isteni nyugvóhelyet, és szorongásossá az embert  előtte. Megtérésre  biztat akármilyen vallású látogatót.

piramis 9a piramis 9b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. számú terv

Aldo Rossi mester 1997  óta halott, de irodájában legjobb tanítványai  folytatják szellemiségét. A legnagyobb nekropolis  építő kihagyhatatlan volt a meghívottak listájából.  A műhelye a mester szellemében be is nyújtotta tervét és a mű nagy nyeresége lett e seregszemének a  gondolati brain stormingban, amelyik egy fáraó nyugvóhelyét hivatott megfogalmazni. Rossit   1970-ben  a klinikai halál állapotából hozták vissza karambolja után, és ezután kezdte tervezni a modenai San  Cataldó temetőt, –  egy építész aki már járt odaát. Nem kellett mást csinálni szellemisége folytatóinak, mint mint a jungi kollektív emlékezet  archetípusaiból összerakni  a halottak házát, – mint Modenában. A fáraó sírját sokak vélekedése szerint tízezrek építették, rabszolgamunkában, mások szerint mesteremberek. Mindkettő igaz lehet. Itt egy elmaradt piramis pótlása a feladat. A négyzetes kolumbárium-fal  megépítése és üresen állása   utal a tízezrekre, akik  számára is jelképes maradt a hely.  A nagy kubus végtelen szabályossága  figyelmeztet az elkerülhetetlen halálra  a maga  konkrétságával. A belső udvar fókuszában áll a fáraó szarkofágja   piramisa falsávjai közé szorítva  metaforikus magányában. Lehet, hogy a virtuális temetkező helyévé válna a nagy  urnafal  az itt megforduló emlékhagyó turistáknak, –  jó ómen együtt nyugodni egy 4500 éves isteni  uralkodóval.

piramis 10a piramis 10b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. számú terv

Jean Nouvel a francia építész-bonviván  ezúttal is megbolondította  a szépasszonylelkű szakmai  zsűri biológiáját sőt kémiáját is. A szakértésre behívott kollégák otthagyva saját bírálati területüket mind odasereglettek tablóihoz, és ha lenne olyan digitális műszer,  amelyik pupillán át mérné az irigységet, felakadt volna  mikor elaléltak. Tisztelet a kivételnek. Mert ez a terv színházba helyezi  a piramist. Az üvegfelületek és tükröződéseik a  gúla taktilis kőanyagát szétrobbantják és összerakják,  a kontinuitás amnéziát kap  majd megvilágosodást,  felejt és felfedez. Fényorgonák pászmái ragyogják be a   párizsi Arab Kultúra Intézeténél kipróbált blendékkel szabályozva  a tűző nap és az alkonyat fényei között változó megvilágítást. Óramű pontossággal  keveri a színeket és tónusokat ezen az  egyhelyben álló forgó színpadon. Az arabeszkek árnyékai szinkópák ritmusaival billennek át a gúla élein.  A szarkofág mint  ókori brill üvegpódiumon áll, felette az égi sztalaktit, üvegkúp  lebeg. A fénytölcséren  a felhők gomolygása, vagy a vakító fények káprázata villódzik. és a tükröződésekben  mint a Lafayette áruházban  Berlinben is a látogatók  tömege kaleidoszkópszerű forgásban  járja körtáncát ebben a kulturális  spirálban  ahol összeturmixolódik  a 4000 éves múlt és a  megcsömörlött jelen , hogy leömöljön a jövő garatján, és bizakodással  induljon haza, mert van kiút, –  és ez a vizuális kommunikáció a korok erőtereiben, mint itt is.

piramis 11a

piramis 11c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. számú terv

F.O.  Gherry  nélkül nincs kortárs építészeti tabló. A világsztár, aki már a titáncink boltba se tud bemenni  paparazzók nélkül.  itt is sikeresen vitte át a lécet.  Irigyei kárörvendő várakozása ellenére a statikus piramis projektből is  kihozta  a táncoló párt. A  szokásos  lemez girlandok metszetei, mintegy   körültáncolják a  piramis-gólemet, mint Anna Pavlova,  Raszputyint, –  levegősen. A függőleges lemez- áttörések mentén  keletkezett rések világítják meg a belső tereket,  amelyben a szarkofág be van függesztve.  A turista áradat miként  Bilbaóban is a bejárati hídon jut be a látványok barlangjába , a piramis belsejébe. Az amorf belső tér változatos labirintust hoz létre a gúla alatt, ahonnan  a fény csak a  látogatók  segítségével  jut ki a szabadba.  Az ellentétek paradoxona  feszíti a téri  kompozíciót amelyekben a szarkofág lebegése  az egyetlen stabil  elem. 

piramis 12a piramis 12b piramis 12c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázatban a zsűri elodázta a döntést. Miután egyik terv sem teljesítette  maradéktalanul a kiírók elvárásait, első díjat nem adott ki.  A megbízást  a továbbtervezésre, a dubai emírhez közel álló  Abu Sabah Musztafa  kapja,  akinek feladata lesz a  díjazott tervek legjobb gondolatait  egyesíteni  , és a XXI század piramisát , – zsürori  infantilitással,  újságírói narrációval, és moderátori mindentudással  – megálmodni.

A döntésnek mégis van örvendetes magyar vonatkozása  és aktualitása is.

Annak idején a Bercsényi kollégiumban Budapesten   együtt zuhanyoztam  egy Bán Ferenc nevű magyar építésszel.  Tőle tanultam a zokni-, és nejloning mosás technikáját.  Csak felvettük magunkra valamennyit, a testünkön beszappanoztuk, megmángoroltuk, és egymás után levéve magunkról a  végére már magunk is patyolat tiszták voltunk, mint a zoknik. A  tisztára sikált darabokat a szobánkban a fűtési  csöveken  szárítottuk meg. Ez a Feri már akkor is zseniális volt. A csövekből  és fejes vonalzókból a  plafon alatt olyan rácsos tartót  szerkesztett össze, hogy valamennyi   alsóneműinket  felfüggeszthettük, mint egy fregolira.  Azóta is követem pályáját,  Nyíregyházán él,  és zseniális házakat tervez. “Na Őt kérd meg, hogy segítsen  összeboronálni ezt a katyvaszt, amit  a nemzetközi mezőny összehordott. Ne félj, megtalálja a módját, hogy  ne sértődjenek meg  a világnagyságok, –  mert  a másik gondolata jobban érvényesül az újkori piramis egyvelegben. Azóta is levelezünk  egymással. –  Kossuth díjas,  Ybl díjas, – meglásd segíteni fog neked!” – tanácsolta Sabah Elazzavi, Abu Sabah Musztafa édesapja a fiának.

Így is történt, az ifjú arab építész Nyíregyházára utazott.  Bán Ferenc, miután befejezte a Váczi Mihály Művelődési  Központ rekonstrukcióját, megismerkedett Musztafával.  Bemutatta egy eredeti szőke hölgynek, eredeti mellbőséggel, hogy ne zavarja munka közben, és megtervezte neki a harmadik évezred piramisát. A megoldás senkit nem sértett meg, senkit  a Priczker díjasok közül, mert figyelmen kívül hagyta  valamennyi  tervét és hamisítatlan Bán Ferenc  ház született.

A mester nem tagadta meg önmagát.  A metabolista gesztus, a hídszerkezet  a sivatagban is releváns. Az expresszív konstrukció felül emelkedik a gravitáció kishitüségén, a  tevekaravánok a mugak  megszokott útján  sétálhatnak el alatta. A multifunkcionális tartóváz tatrális gesztussal  emeli  magasba a piramis 232 méternyi  kvadrált kubusát is.  Mit kubusát, kubusait, – mert huszonöt  37 méteres gúla illeszkedik egymás  hegyébe, mint  egyedi LEGO idomok, és hozza létre a virtuális kheopszi méreteket.  Mert ez a drámai piramis a nyíregyházi  gyár  termékeivel  építi fel a fáraó nyugvóhelyét  az óriás  gúla felső harmadában. A szarkofág a művelődési házban már kipróbált acélhálókon lebeg, de ezúttal vörösréz rudakkal reprezentálva,  mely mint egy proscéneum nyílás láttatja  a isten-király nyugvóhelyét  alulnézetben, ahogy az  neki kijár,  a földi halandóktól.  És  olyan elérhetetlen  magasságban , ahol még a helyben szokásos színesfémtolvajok sem férnek hozzá.  Ez a  variálható megoldás kifordítja a piramist robosztus voltából,  emberi léptékre  bontja  le, gyermeki  infantilitással közelíti meg a túlvilág metafizikáját.  Reprezentattív lépcsősora  vezet  fel az üresség és mégis emocionális telítettség építészeti magaslataiba. A terv a transzcendens gondolatiságot teszi mindenki számára érzékelhetővé. Ez maga az anagógia. Piramis  és Ozirisz játékszere egyszerre.

Ezeket nem én mondom. A zsűri mondta, amikor a tervet meglátta és Allah Akbar kiáltásokkal adott hangot elragadtatásának. Vagyis isten a leghatalmasabb, aki ilyen zseniális megoldáshoz segítette  a tervezőt, megtalálni az egyetlen jó kompromisszumot.

Most  mi magyarok is nagy várakozással tekintünk a  jövő felé. Az építkezés várhatóan a jövő évben elkezdődik.  A LEGO gyárban  további  munkahelyekre lesz szükség.

bán1 bán2 bán3