esik az eső, a tanácstalan
köztársaság állampolgárai
békés tüntetést szerveznek
az utolsó hős nevét vise-

lő térre, a kávéra várni
kell, szentendre, tizenhat
február tizenhat, kedd, a
hajdani színésznő nevét vi-

selő téren egy hajdani szí-
nésznő biciklicsengőt oszto-
gat, valóságos névvel kell

illetni a valóságos dolgo-
kat, a halott lovak nem tá-
madnak fel az utolsó lapon

a gyűlölet elnehezíti lép-
teimet, az öngyilkos kopo-
nyája előtt angyalok, az e-
gyik sír, a másik szűk torok,

ennek a versnek nincs czí-
me, pócsmegyer, tizenhat feb-
ruár huszonhét, szombat,
nem az vagyok, aki lehetnék,

csak az, aki lettem, vala-
hányszor elképzelem a csön-
det, egy üres városra gon-

dolok, álmomban a számok
tanácsot adnak a betűknek,
felébredek, gyűlölök tovább

megkeressük a közös
ellenségeket, tavaszi ár-
nyékba borul homlokom,
szavak születnek, pusztul-

nak szavak, a valóság
miatt álmomban szégyel-
lem magam, szentendre,
tizenhat február huszon-

kilencz, hétfő, az egyik-
nek neve van, a másik-
nak is, mégsem ismerem,

a harmadik névtelen, a
negyediknek névtelensége
is rejtelem, így békülünk

Szabó Attila fotója