Holtjáték

,,…Megaláztalak téged, de nem foglak többet megalázni.”
Náhum próféta könyve 1.12.

A leszálló sötétség láncként tekeredik körém,
miközben az utcák rácsokká formálódnak át.
A Hold takaróként ránt gömbölyű testére
egy fekete felhőt, lecsapva a többi fényességet az égről.
Némán kiált az éj, amint a csillagok éle síkokká szeli
 a teret, az út kiereszti vonalát. Fölém magasodik,
mint a dőlt oszlop árnyéka, a lombok takarta utca
vallatóvá válik a beszűrődő holdfénytől.
Rettenetesen ráz a hideg, ha az ítéletre gondolok,
nem tudván, mi vár a kaotikus, bomló tér túloldalán.
Hozzáfeszülök a sötét, távolodó formákhoz,
mint Jézus a kereszthez, kinek sebzett keze szakít
ki a holttérből. Most visszatér a valóság,
áttör az ezüst fény, a fekete szivárványon úszó varázs.
Kitakarózott a Hold, ahogy hűtlen szeretőként haladt
túl rajta a felhő, amiket a zord szél sző.

 

Meg nem érintett kéz

A vasárnapi ebédnél, ahogy ima előtt
beleharaptam az almába, mintha vállamon
éreztem volna tenyered, míg néztem,
ahogy mama özvegyként párosával rakta
elém a húst. Miképpen Isten földre helyezte
az emberpárt, akik bűnbe estek. Mama nagy
piros fazékból mérte ki a levest a tányéromba.

Úgy éreztem, a bűneimet helyezi mérlegre,
mivel csak rakta, és rakta, míg ki nem csordult.
Néztem, hogy folyik le az asztal lábán a leves.
Felnézve a merőkanál kígyóvá válva sebesen
kúszott felém. Felriadtam, amikor megláttam,
hogy sebzett kezedet nyújtod felém.
Egyetlen fényesség a sötét szobában.

Én is nyúltam feléd, mert tudtam, akkor
lehetek boldog, ha kezünk végül összeér.

kép forrása: istockfoto.com

kép forrása: istockfoto.com