Kocziszky Éva válasza Koppány Zsoltnak

Kritikai szemléleteink különbözősége ellenére egy dologban teljesen egyet értek Koppány Zsolttal: én magam is, amint helyesen idézte, azt írtam, hogy Pilinszky megkerülhetetlen annál a generációnál, melyhez Ő is tartozik, főképpen, ha spiritualitásról van szó. Engedtessék meg azonban, hogy a kritikus maga döntse el, hogy ennek következményeként mennyiben tartja aktuálisnak a kortárs költészetben (tradált) szimbólumok használatát, vagy tekinti azt már attól idegennek sőt olykor elcsépeltnek, vagy mennyiben gondolja összeegyeztethetőnek Beckett és Eliot együttes hatásával a Pilinszky-féle pátoszt.

Ami pedig az utcaneveket illeti, abban Koppány Zsolt téves címzettnél kopogtat. Én nem foglalkozom utcanevekkel. Amennyiben szerinte derogáló Pilinszkyről egy kis közt nevezni el, és ehelyett egy sugárutat tartana méltónak, forduljon Tarlós Istvánhoz, és beszélje azt meg ővele.

Koppány Zsolt jegyzetét, melyre a fenti válaszlevél érkezett, itt olvashatják.