2019. október 3-án csütörtökön 16:30 órai kezdettel a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban Nyíregyházán Karádi Zsolt kritikus, főiskolai tanár beszélget a szerzővel.

“…amíg
többféleképpen történhet a cselekmény, a folytatás is
többesélyes. sőt, amikor kiválasztódik az egyetlen
alkalom, még akkor is számtalan esély kínálkozik
elágazásra. bizonyos lehetőségek viszont végleg
bezáródnak – ám ha elfelejtek egy történetet, s csak
a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság megalázó ragacsa
marad, akkor is újra- és újrajátszhatom mindig másként,
mint a seriff az igazságtétel pillanatait, vagy a beteljesülő
szőkeséget. átírhatom az emlékeimet, de a valóság, amely
elkísér majd eddig a versig, ugyanaz marad?”
(Jenei Gyula: Bicska)

“Jenei Gyula helyettem írta meg ezt a könyvet. Helyettem és mindannyiunk helyett, akik a hatvanas-hetvenes években voltunk gyerekek. Mert a Mindig más világa olyan lírai elbeszélőé, aki 1963-ban volt egy esztendős. És noha ma ironikusan tiltakozik a referenciális olvasat lehetősége ellen, az elmondottak minduntalan felkínálják ezt a referenciát. Jenei azonban furfangos költő: könyvében megtalálja azt az eljárást, amellyel a gyakran mégoly jelentéktelennek tűnő életdarabkák is poétikai funkciót nyernek. Ez pedig nem más, mint a kijelentés-modalitás és a szokványostól eltérő időkezelés. A Mindig más éppen ezek által nyeri el egyediségét: mind az epikai, mind a lírai beszéd idejének-módjának szokatlan perspektíváját hozza létre… “


(Részlet Karádi Zsolt Magyar Naplóban megjelent kritikájából)