2020. január 25-én a patinás párizsi Luxembourg Palotában, melyben manapság a Francia Szenátus székel, két magyar költőt, Halmosi Sándort és Turczi Istvánt tagjai közé fogadta az Európai Tudományos, Művészeti és Irodalmi Akadémia, Balázs F. Attilát pedig, aki az elmúlt évben vált teljes jogú taggá, az Akadémia költészeti díjával tüntették ki.

Ez a díj többek között annak a több mint két évtizedes írói, kitartó irodalomszervezői és műfordítói munkának az eredménye, melyet Balázs F. Attila a felvidéki AB ART kiadó vezetőjeként, majd 2018-tól a Halmosi Sándorral immár Budapesten újraalapított AB ART kiadóval végeznek. Aktív kapcsolatot tartanak fenn a világ számos írószövetségével, kortárs költőjével, nemzetközi fesztiválokkal, közös műfordítói és irodalmi projekteket szerveznek, céljuk a kortárs nemzetközi költészet legjavának magyarra ültetése és hazai megismertetése. Különösen nagy hangsúlyt fektetnek a szomszédos népek irodalma és a magyar irodalom közelebb hozására, kölcsönös megismertetésére, a kulturális párbeszéd elmélyítésére és a közép-európai identitás egymás tiszteletén alapuló megerősítésére. Meggyőződésük, hogy kellő nyitottsággal, sok munkával, alázattal, szemléletváltással, jelenléttel, önreflexióval és őszinte odafordulással a mégoly nehéz problémák is orvosolhatók, mint a népek közötti ellentétek, társadalmi feszültségek, világunk lokális és globális bajai. Most januárban két új, Fábián István neves grafikus, költő által tervezett világirodalmi sorozatot is indítottak, Prosa omnis és Lyra omnis néven.

A díjátadáson Dmytro Chystiak irodalomtörténész professzor, az Akadémia titkára méltatta Balázs F. Attila munkáságát és felolvasta egyik franciára fordított versét.

A kortárs magyar irodalmi élet ritka pillanatainak egyike, hogy ilyen komoly figyelem középpontjába került egyszerre három magyar költő.

A Jacques Chirac egykori francia elnök által 40 éve alapított rangos intézménynek az elmúlt évig nem volt magyar tagja. A kortárs magyar irodalom egyik legtöbb nyelvre lefordított költője, Balázs F. Attila 2019-es székfoglalója után azonnal az elnökség figyelmébe ajánlotta Halmosi Sándort és Turczi Istvánt, akik több évtizedes nemzetközi jelenlétükkel sokat tettek és tesznek a magyar irodalom pozitív megítéléséért, ennek eredményeként, idén ünnepélyes keretek között mindketten átvehették felvételüket igazoló oklevelüket.