Jézus

Első cetli, mindenen ott
ül a látszat, minden lát-
szat alázat, a vers koncent-
ráltabb valami, mint a

próza, Szigetmonostor, tizenki-
lenc május huszonkilenc, szer-
da, ugyanazzal a betűvel
kezdődik a teremtés, mint a

tévedés, fölösleges szavakra
bízom a kimondhatatlant,
csönd, béke, nyugalom, nyu-

galmam helyére nem jutnak
el, alázatos tolvaj minden
másolat, legyen világosság.


Láthatatlan mondatok
illatát hordja a szél,
szétnéz, okos fejével
biccent, többet nem remél,

Pócsmegyer, tizenkilenc
május huszonnyolc, kedd,
mint a művében csaló-
dott teremtő, némán kö-

hint a tévedés, lehettem
volna misztikus halott,
de csak létező vagyok,

valóságos, egyetlen,
múlandó test nélküli
alak, grammatikai.Különbség van a dolgok
között, a jelentésnél a jel
fontosabb, Jézus tudta ezt,
ezért a porba írt, porra

és szélre bízni a jelentést,
Szentendre, tizenkilenc május
huszonnyolc, kedd, az örökké-
való bölcsessége ez, ha szent

lennék, nem írnék verseket,
benéz az angyal az abla-
kon, Jézus nevénél elidőz,

inkább egy történet sze-
replője légy, mint az, aki
szavakkal elmeséli azt.

Kép forrása: https://goodnewsshared.wordpress.com/