A Tokaji Írótábor Egyesület 2020. június 23-án tartotta meg tisztújító közgyűlését, amin az egyesület tagjai az alábbi döntést hozták: Az egyesület elnöke L. Simon László lett, az elnökségbe pedig Erős Kinga, illetve Szentmártoni János kerültek. Ügyvezető titkárnak Papp-Für Jánost választották, mandátumuk 5 évre, 2025-ig szól.