Az alábbi versparódia a Vidor Fesztivál irodalmi paródiaestjének keretében hangzott el 2021 augusztusában a Szabolcs-szatmár-bereg megyei Szemle és a Vörös postakocsi közös paródiaestjén.

Karádi Zsolt

Vörösmarty Mihály: Csongor és TündeCsongor
Minden országot bejártam,
Minden messze tartományt,
S aki álmaimban él,
A dicsőt, az égi szépet
Semmi földön nem találtam.
Most mint elkapott levél,
Mit kacagva hord a szél,
Nyíregyháza városába
Színszerűen útra kél,
És a huszadik Vidorba
Szedve színes, szép csokorba,
Kinn a téren állva sorba
Senki mással nem cserél.

Ah, de mit látok, középen,
Ím, egy almafának ága
Lóg a nyíri éjszakába,
És alatta ül Mirigy,
Arca mint a föld maga,
Torz, gonosz, kevély, irigy.
Szörnyű szája bűz-szaga
Hogyha rám száll, meghalok.

Mirigy
Merre jársz itt, Csongor úrfi?
Merre még a kis madár –
Az se jár, jaj, az se jár!
Megkötözve itt vagyok,
És fájdalmaim nagyok.

Csongor
Hogy miért nem üt beléd a
Villám, óh, te rongy anyó!

Mirigy
Hogy beszélsz velem? Te céda!
Lásd, a húsom porhanyó…

Csongor
Még hogy céda? Én? Tudod te
Mit beszélsz, te agg gonosz!

Mirigy
Nem vagyok már az, kinek te
Hittél: fránya, durva, rossz!


Csongor
Higgyek-é neked, boszorkány,
Rusnya jószág! Nem hazudsz?
Vinne el egy klíma-orkán,
Vagy talán egy sárga busz…

Mirigy
Ó, de látod, Csongor úrfi,
Az Idő van énvelem.
Itt maradtam, hogy ajánljam
Néked ifjú gyermekem!
Szép a lelkem, szép sudár!
Pillantása fénysugár!

Csongor
Vén szipirtyó, honnan ismersz,
Hogy a szépséget kerestem,
S nem találtam. Abba fáradt
El a lelkem és a testem.

Mirigy
Lásd, ajánlok, íme, mostan
Egy varázsos üzletet:
Gyönge húsát gyermekemnek
Kóstold meg! És viheted!

Csongor
Hogyha értem mit fecsegsz, úgy
Lányod adnád énnekem?
Érte szállna csillagokba
Szép szerelmes énekem!
Felragyogna két szemében
Minden álmom és hitem!
Nálam boldogabb talán már
Nem lehetne senki sem!

Mirigy
Így van, így van, Csongor úrfi!
Gyermekem legyen tied!
Érte fog majd lángra gyúlni
tested, lelked és szived!

Csongor
Szólj hát, néki, vén Mirigy, hogy
Úgy szeretném látni már!
Égek, ím, a szerelemtől,
S nem akarok várni már!

Mirigy
Azt még tudnod kéne, Csongor,
Hogy gyermekem, jaj, hiú!

Csongor
Üsse kő!

Mirígy
             De van nagyobb baj:

Csongor
Mondd!

Mirigy
              
A gyermekem: fiú…

Csongor
Óh, irgalom atyja, ne hagyj el…

Mirigy
Mit beszélsz? Ez Arany János!…
A fiam meg egész lányos…

Csongor
Ó, te jó ég! Azt akartad
Hogy fiaddal jöjjek össze?

Mirigy
Nincsen abban semmi botrány,
Hogyha hímek bújnak össze…

Csongor
Óh, te gaz, te aktivista,
El nem térítsz, nem bizony!
Én a lányokat kerestem.
Férfit érintnem: iszony!

Mirigy
Én azonban gyermekemnek
Jót szeretnék. Halld szavam:
Férfiakban szerelemnek
Szörnyü áradása van!
Épp ezért, ha őt akarnád,
Csüggne rajtad szenvedéllyel…

Csongor
Pusztulj innen, ronda féreg!

Mirigy
Ne mondj nemet! Kérve kérlek!
S hozzád küldöm minden éjjel!

Csongor
Értsd meg, ocsmány, agg boszorka:
Csongor úrfi nem meleg!
Avagy szedjem rímcsokorba,
Hogy vén agyad értse meg?!

Mirigy
Nem kell nékem, tőled, úrfi,
Semmiféle rímcsokor!
Gondold újra át! Ma éjjel
Vár reátok egy bokor…

Csongor
Bármi lészen ára ennek,
Nem leszek e szerelemnek
Én alanya soha már!

Mirigy
Csongor úrfi, ellenállsz, de
Gondolj arra, itt a nyár!

Csongor
Mondtam: pusztulj hát előlem,
Kérleltelek eleget!
Nem csinálsz te most belőlem
Semmiképpen meleget!

Mirigy
Óh, de addig, óh, de addig…
Csongor úr! Ne légy kegyetlen!

Csongor
Nincs az én szivemben, óh, jaj,
Hely csak annak, ki egyetlen!

Mirigy
És ki az? szólj, Csongor úrfi!
Hátha én is ismerem!

Tünde halkan eloson, Csongor meglátja

Csongor
Óh, ki volt e szép leány, ki
Elsuhant a fák közén?
Karcsu, gyönge alkatára –
Mint kuszónövény a fára –
Ráfonódnék, ah, biz’ én…

Mirigy
Tünde volt a szép leány, kit
Látni véltél, Csongor úr!
Gyönge vállán strandszatyorral
Most siet az Aldiba!

Csongor
Ring a csípején a szoknya,
Járásában nincs hiba!

Tünde
Hogyha tudnám merre menjek!?
Óh, a Lidl? Aldi? Spár?
Hármas úton merre fussak?
Hol lesz kedvezőbb az ár?
Közben üdlakot keresni
Kéne! Üdlak nem bazár!
Ott remélem, hogy szerelmem
Két erős karjába zár.

Csongor
Nincsen nála szebb leány a
Földön, oly szép! Istenem!
Épp ezért mondd meg fiadnak,
Csongor úrfi soha nem,
Soha nem lesz néki párja!
Kedvesét szivébe zárja.
Tünde az! Más senki sem!

Mirígy
Óh, de Tünde égi lány! Te,
Csongor, földi férfi vagy!

Csongor
Nem baj, hogyha el nem érem,
És emészt a régi, nagy,
Átható vad érzelem:
Tünde, egy leszel velem!

Mirigy
Én pedig a kútba ugrok,
Hogyha nem kell gyermekem!

Csongor
Távozz, tőlem, ósdi asszony!
És ne érzelegj nekem!
Szebb világba vágyom immár,
Tünde! Tünde! Jöjj velem!

Az Aldi felől imez ének hallatik:Éjfél van, az éj rideg és szomorú,
Gyászosra hanyatlik az égi ború:
Jőj, kedves, örülni az éjbe velem,
Ébren maga van csak az egy szerelem.