Egy helyben a fekvő emberrel

A magyar prózai hagyományban egyszerre idegen és ismerős Urbán Ákos első kötete, amely öt hosszabb-rövidebb elbeszélést tartalmaz. Egyfelől a magyar falu térbeli és közösségi alakzatának újfajta képét próbálja nyújtani olvasóinak, ami egyébként nagyon is aktuális társadalmi és egyéni problémaforrások méltánytalanul elhanyagolt tematikus helyszíne. Másfelől viszont bevallottan kötődik egyfajta prózanyelvi hagyományhoz, mely leginkább a rendszerváltás előtti magyar prózát megújító Mészöly Miklós nevét idézi fel bennünk. A kérdés pedig, hogy ez mennyire sikerült ebben a pályakezdő kötetben. Krek Norbert kritikája Urbán Ákos Egy helyben című prüzakötetéről (Bp., JAK-füzetek, 2015.)

Olvass tovább