Nem tragédia

“Az elbeszélések ismerős helyzeteket, jeleneteket, érzéseket idéznek fel. A lepusztulás, a lemorzsolódás, az értelem lassú elhomályosulása, az emlékezet erodálódó munkája, a jelentések egyéni és kollektív átépítése, az elbeszélhetőség nyelvi anyagának hangsúlyos közbejöttét tudatosító beszédalakzatok beépítése erre mutat.” Borbély Szilárd kritikája Schein Gábor Megölni, akit szeretünk című kötetéről (Kalligram, 2013)

Olvass tovább